Gå over fra Backup and Sync til Google Disk for datamaskiner

I løpet av de neste månedene får du en melding i Backup and Sync om å gå over til Disk for datamaskiner. Finn ut mer om forskjellene mellom Disk for datamaskiner og Backup and Sync

For å overføre kontoen din blir du videresendt til nettleseren for å logge på med kontoen du bruker i Backup and Sync.

På påloggingsskjermen ser du meldingen «Sørg for at du har lastet ned denne appen fra Google». For å gjøre denne overgangen enklere har Backup and Sync lastet ned Disk for datamaskiner for deg, slik at du kan klikke på Logg på for å fortsette.

Tips: Hvis Backup and Sync ikke laster ned Disk for datamaskiner automatisk, kan du laste ned appen her

Logg på kontoen din

Logg på kontoen(e) din(e) på nytt når du starter Disk for datamaskiner. Hvis du bruker en konto i både Backup and Sync og Disk for datamaskiner, må du logge på denne kontoen, eller så må du koble den fra for å logge på andre kontoer. Hvis du allerede bruker en konto i Disk for datamaskiner eller allerede har begynt å flytte en konto, kan det hende du ikke trenger å logge på igjen.

Viktig: Hvis du bruker en konto du har via jobben eller skolen, og administratoren din ikke tillater Disk for datamaskiner, kan det hende du ikke kan flytte kontoen.

Frakobling av kontoer 

Hvis du ikke vil flytte en konto fra Backup and Sync til Disk for datamaskiner, kan du velge å koble den fra. Eventuelle mapper du synkroniserer til Google Disk eller sikkerhetskopierer til Google Foto, blir værende på datamaskinen og i nettskyen, men endringer blir ikke lenger synkronisert.

Hvis du velger å koble til kontoen igjen når du har gått over til Disk for datamaskiner, må du konfigurere disse mappene på nytt, og det kan hende at noe innhold blir lastet opp på nytt.

Viktig: Hvis du kobler fra kontoen, fjernes den bare fra Backup and Sync. Hvis kontoen allerede er tilkoblet Disk for datamaskiner, blir den ikke fjernet fra den appen.

Gi tilgang til mapper (bare macOS)

MacOS krever at programmer som Disk for datamaskiner ber om tilgang til mappene «Datamaskin», «Dokumenter» og «Nedlastinger», i tillegg til eksterne stasjoner, nettverksvolumer og bildebiblioteker. For å fortsette å synkronisere til Google Disk eller sikkerhetskopiere til Google Foto må du gi programmet tilgang. 

Hvis du vil gi programmet tilgang etter at du har klikket på «Avvis», må du kanskje starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Du kan administrere disse tillatelsene i Systeminnstillinger Chevron Sikkerhet og personvern Chevron Personvern.

Koble til flyttbare enheter

Hvis du synkroniserer mapper som er lagret på flyttbare enheter (for eksempel eksterne stasjoner, nettverkstilkoblede lagringsenheter osv.), må du koble til disse enhetene for å kunne flytte mappene til Disk for datamaskiner.

Hvis en enhet ikke er tilkoblet mens du flytter kontoen din, stoppes synkroniseringen av mappene som er lagret på enheten, og mappene blir ikke flyttet til Disk for datamaskiner. USB-enheter må konfigureres på nytt i Disk for datamaskiner.

Viktig: Hold enhetene dine tilkoblet mens du flytter kontoene.

 

Se etter mapper som må synkroniseres

Under konfigureringen gjennomsøker Disk for datamaskiner datamaskinen din og nettskyen for å finne filer som må synkroniseres. Synkronisering er prosessen med å laste ned filer fra nettskyen og laste opp filer fra harddisken på datamaskinen for å sikre at innholdet på datamaskinen samsvarer med innholdet i nettskyen.

I Backup and Sync fører enkelte innstillinger til at mapper ikke synkroniseres mellom datamaskinen og nettskyen, for eksempel hvis du

 • angir at enkelte typer filer ikke skal lastes opp til Disk eller Foto
 • velger å ikke synkronisere slettinger til Disk, for å fjerne elementer fra ett sted, men ikke det andre
 • kun laster opp bilder og videoer til Disk
 • laster opp bilder og videoer til Disk i høy kvalitet eller plassbesparende kvalitet

For at du skal kunne bruke Disk for datamaskiner, må alle mapper som lastes opp til Disk, være fullstendig synkronisert.

Lagringsplass kreves for å synkronisere filer

Ved synkronisering brukes ekstra lagringsplass på Google-kontoen til opplasting av filer, og det brukes lagringsplass på datamaskinen til nedlasting av filer. Hvis du bruker opp lagringsplassen din, flyttes kontoen din fortsatt til Disk for datamaskiner, men synkroniseringen settes på pause frem til du har nok plass tilgjengelig. Finn ut mer om hvordan du administrerer lagringsplassen på Google-kontoen din

Slik reduserer du lagringsplassen som kreves på Google-kontoen for å laste opp filer:

 • Flytt filer som må synkroniseres, til en mappe på datamaskinen som ikke synkroniseres med Google Disk eller sikkerhetskopieres til Google Foto.
 • Velg at en mappe som hovedsakelig inneholder bilder og videoer, kun skal sikkerhetskopieres til Google Foto.

Slik kan du redusere lagringsplassen du trenger til nedlasting av filer på datamaskinen:

 • Flytt filer som må synkroniseres, til en mappe i Disk som ikke synkroniseres med datamaskinen.
 • Bytt til strømming av Min disk.

Hvis du ikke vil laste opp eller laste ned filer som må synkroniseres, kan du koble fra mappen. De eksisterende filene dine blir værende på datamaskinen og i nettskyen.

Velg innstillinger for Min disk

Min disk kan «strømmes» eller «speiles». Både strømming og speiling gir deg tilgang til Google Disk-filene dine direkte fra datamaskinen.  Det finnes forskjeller mellom hvor disse filene er, når filene er tilgjengelige, hvor mye lagringsplass som brukes, og hvordan filene gjøres tilgjengelige uten nett.

  Strømming Speiling
Hvor lagres filene? Filene lagres på en virtuell disk* på datamaskinen. Filene lagres i en mappe på datamaskinen.
Når er filene tilgjengelige? Du har kun tilgang til filene når Disk for datamaskiner-appen kjører. Du kan åpne filene når som helst – selv når Disk for datamaskiner-appen ikke kjører.
Hvor mye lagringsplass brukes? Det brukes lagringsplass for filer du åpner eller gjør tilgjengelige uten nett. Det brukes lagringsplass til å lagre alle Min disk-filene dine på datamaskinen.
Tilgjengelighet uten nett Du kan velge at bestemte filer og mapper skal være tilgjengelige uten nett, ved å høyreklikke på dem og velge «Tilgjengelig uten nett». Alle Min disk-filene dine er automatisk tilgjengelige uten nett.

*En virtuell stasjon er et filsystem som vises på datamaskinen. Virtuelle stasjoner er tilgjengelige på samme måte som USB-enheter eller eksterne harddisker – via en stasjonsbokstav (f.eks. G:\) i Utforsker i Windows eller under Steder i Finder på macOS. 

På den virtuelle stasjonen vises filstrukturen og navnene på filene i Google Disk-området ditt.

Tips: Velg strømming for å spare lagringsplass på datamaskinen. Du bruker bare lagringsplass for filer du bruker eller angir som tilgjengelige uten nett.

Endringer fra Backup and Sync

I Backup and Sync kunne du spare plass på harddisken ved å velge at bestemte mapper skulle synkroniseres fra Min disk til datamaskinen. Med Disk for datamaskiner kan du nå strømme Min disk-filer, slik at du kun bruker plass på harddisken til filer du bruker.

Velg innstillinger for mapper fra datamaskinen

Med Disk for datamaskiner kan du velge å synkronisere mapper med Google Disk, sikkerhetskopiere til Google Foto – eller begge deler. 

Synkroniser mapper med Google Disk

Når du synkroniserer en mappe til Google Disk, blir alt i mappen lastet opp – uansett filtype. Hvis du legger til, redigerer, flytter eller sletter filer, blir de endringene utført både på datamaskinen og i Google Disk. Dermed kan du være trygg på at innholdet ditt holdes oppdatert. 

Du kan åpne filene dine fra alle enheter på drive.google.com eller via Google Disk-appen.

Endringer i synkroniseringen med Google Disk

 • Bilder og videoer kan bare lastes opp i opprinnelig kvalitet i Google Disk

Tips: For å sikkerhetskopiere bilder og videoer i plassbesparende kvalitet kan du velge å sikkerhetskopiere mappen din til Google Foto.

 • Hvis du sletter en fil, slettes filen fra datamaskinen og i Google Disk. 

Tips: I Backup and Sync kan du velge å ikke synkronisere sletting mellom datamaskinen og Google Disk (dvs. «Aldri fjern begge kopiene»). Du kan gjøre dette med Disk for datamaskiner ved å strømme Min disk og deretter dra og slippe (eller kopiere og lime inn) filene i den virtuelle disken din. Dermed er ikke kopien i den virtuelle disken og kopien på datamaskinen sammenkoblet lenger, noe som betyr at endringer ikke synkroniseres mellom dem. 

Sikkerhetskopiér mapper til Google Foto

Når du sikkerhetskopierer en mappe til Google Foto, blir bare bilder og videoer lastet opp. Hvis du endrer en fil på datamaskinen etter at du har lastet den opp, blir den lastet opp på nytt til Google Foto som en ny fil.

Hvis du endrer filer i Google Foto, blir ikke endringene gjenspeilet på datamaskinen. Filer som slettes på datamaskinen, blir ikke slettet i Google Foto. Filer du sletter i nettskyen, blir heller ikke lastet opp på nytt.

Du kan se bildene og videoene dine fra alle enheter på photos.google.com eller via Google Foto-appen.

Endringer i sikkerhetskopiering til Google Foto

Tips: Hvis du ikke vil laste opp skjermdumper og/eller RAW-bilder i Google Foto, kan du endre innstillingene i Disk for datamaskiner.

 • Mapper kan sikkerhetskopieres direkte til Google Foto

Tips: I Backup and Sync måtte du sikkerhetskopiere en mappe til Google Disk for å sikkerhetskopiere den til Google Foto. I Disk for datamaskiner kan du velge å sikkerhetskopiere mapper kun til Google Foto. 

Synkroniser med Google Disk og sikkerhetskopiér til Google Foto

Hvis du velger å synkronisere en mappe med Google Disk og sikkerhetskopiere den til Google Foto, blir alle filene lastet opp til Google Disk, og bildene og videoene blir også lastet opp til Google Foto. Det betyr at bilder og videoer lastes opp til både Google Disk og Google Foto, og dette medfører høyere forbruk av lagringsplass i Google-kontoen og båndbredde i nettverket.

Bilder og videoer kan lastes opp i plassbesparende kvalitet eller opprinnelig kvalitet til Google Foto, men de blir alltid lastet opp i opprinnelig kvalitet til Google Disk.

Tips: Hvis en mappe hovedsakelig inneholder bilder og videoer, kan du velge å sikkerhetskopiere den kun til Google Foto for å spare lagringsplass på Google-kontoen.

 

Frakobling av mapper

For å koble fra en mappe mens du flytter en konto til Disk for datamaskiner, fjern merkingen for Google Disk og Google Foto. Hvis du vil koble fra en mappe etter at du har flyttet kontoen, går du til Innstillinger, klikker på mappen du vil koble fra, fjerner merkingen for Google Disk og Google Foto og klikker deretter på Lagre.  Filer som allerede er synkronisert eller sikkerhetskopiert, blir værende i nettskyen og på datamaskinen, men nye endringer blir ikke synkronisert.

Tips: Hvis du kobler fra en mappe, reduseres ikke mengden lagringsplass som brukes på datamaskinen eller i Google-kontoen din. For å frigjøre plass kan du se artikkelen om administrering av lagringsplass.

 

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
99950
false