Wysyłanie e-maila z aliasu w Gmailu

Możesz tak skonfigurować usługę, żeby wyglądało na to, że wysyłasz e-maile z aliasu, a nie ze swojego konta Gmail. Najpierw skonfiguruj i aktywuj przekierowanie poczty elektronicznej.

Krok 1. Generowanie hasła do aplikacji

 1. Na komputerze otwórz swoje konto Google
 2. Po lewej stronie kliknij Bezpieczeństwo
 3. W sekcji „Logowanie się w Google” kliknij Hasła do aplikacji i zaloguj się, jeśli będzie to konieczne.
  • Jeśli nie widzisz opcji „Hasła do aplikacji”, kliknij Weryfikacja dwuetapowa i wykonaj czynności potrzebne do włączenia weryfikacji dwuetapowej na koncie. Może być konieczne ponowne zalogowanie się.
 4. W sekcji „Hasła do aplikacji” kliknij Wybierz aplikację a potem Poczta.
 5. Kliknij Wybierz urządzenie a potem Inne.
 6. Wpisz nazwę domeny i kliknij przycisk Generuj.
 7. Z pola hasła aplikacji skopiuj wygenerowane hasło składające się z 16 znaków. To hasło będzie Ci potrzebne, gdy dodasz nowe konto „wyślij jako” (przekierowane) w kroku 2 poniżej.

Krok 2. Dodawanie aliasu e-mail

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawieniaa potem Ustawienia.
 3. Wybierz kartę Konta i importowanie lub Konta.
 4. W sekcji „Wyślij jako” kliknij Dodaj inny adres e-mail.
 5. W oknie, które się pojawi, wpisz nazwę, którą mają widzieć odbiorcy.
 6. Wpisz alias adresu e-mail skonfigurowany przez Ciebie do przekierowywania e-maili.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Traktuj jako alias”, i kliknij przycisk Dalej.
 8. W polu „Serwer SMTP” wpisz smtp.gmail.com.
 9. W menu „Port” wybierz 587.
 10. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz nazwę użytkownika, którą się logujesz.
 11. W polu „Hasło” wpisz wygenerowane 16-znakowe hasło aplikacji skopiowane w kroku 1.
 12. Sprawdź, czy pole Połączenie zabezpieczone protokołem TLS jest zaznaczone.
 13. Kliknij Dodaj konto.

Krok 3. Potwierdzanie adresu

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz wiadomość z potwierdzeniem otrzymaną z Gmaila.
 3. Kliknij link. 

Krok 4. Zmiana adresu „Od”

 1. W wiadomości kliknij wiersz „Od”.
  • Jeśli nie widzisz tego wiersza, kliknij miejsce obok adresu e-mail odbiorcy.
 2. Wybierz adres, z którego chcesz wysłać wiadomość. 

Dodatkową pomoc dotyczącą wysyłania e-maili z aliasu e-mail w Gmailu znajdziesz w Centrum pomocy Gmaila.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem