Nhận thông tin chi tiết khi tìm miền

Để giúp bạn chọn tên miền mang lại hiệu quả, Google Domains cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về từng tên miền hiện có khi tên miền đó xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Cách hoạt động của phần Thông tin chi tiết

Phần Thông tin chi tiết cung cấp nhiều yếu tố, chẳng hạn như:

  • Độ dài: Tên miền của bạn là ngắn, trung bình hay dài?
  • Mức độ dễ nhớ: Tên miền của bạn có những yếu tố nào giúp dễ nhớ chẳng hạn như có vần điệu hay sử dụng phép điệp vần không?
  • Độ phức tạp: Tên miền của bạn có dễ phát âm và nhập không? Tên miền có từ dễ bị viết sai chính tả hoặc bị nhầm lẫn với một từ khác không?

Khi bạn tìm một miền, Google Domains sẽ tự động kiểm tra các yếu tố này trong tất cả các kết quả tìm kiếm hiện có, từ đó cung cấp một số thông tin về từng tên miền để bạn xem xét.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thu thập từ tên miền. Chúng tôi không cung cấp một số yếu tố, bao gồm các quan điểm, sản phẩm và dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào được đề cập trên tên miền và bất kỳ nội dung nào của một chủ sở hữu trước đây lưu trữ trên miền.

Thông tin chi tiết không có liên quan và không ảnh hưởng đến thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Tìm Thông tin chi tiết

  1. Chuyển đến trang tìm kiếm của Google Domains.
  2. Ở đầu trang này, hãy nhập một tên miền vào ô tìm kiếm.
  3. Trong các kết quả tìm kiếm, hãy chọn một tên miền để xem thông tin chi tiết về tên miền đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?