Tworzenie rekordu A lub CNAME

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć, aktualizować i usuwać rekordy A i CNAME.

Jak utworzyć rekord A lub CNAME

Aby utworzyć rekord A lub CNAME, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w Google Domains.
 2. Kliknij domenę, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Otwórz menu Menu.
 4. Kliknij ikonę DNS .
 5. Przewiń do sekcji Niestandardowe rekordy zasobów. Ustaw typ niestandardowego rekordu zasobów wymagany przez dostawcę hostingu witryn.
 6. Aby utworzyć określony typ rekordu, wykonaj te czynności:
  1. W przypadku rekordu A użyj tych wartości:
   1. W pierwszym polu wpisz „@” lub wymaganą subdomenę.
   2. Z menu wybierz A.
   3. W polu TTL wpisz „1H”.
   4. W polu danych wpisz adres IP lub adresy otrzymane od dostawcy hostingu witryn. 
    1. Aby dodać więcej pól, kliknij .
   5. Kliknij Dodaj.
  2. W przypadku rekordu CNAME użyj tych wartości:
   1. W pierwszym polu wpisz „www” lub wymaganą subdomenę.
   2. Z menu wybierz CNAME.
   3. W polu TTL wpisz „1H”.
   4. W polu danych wpisz dane otrzymane od dostawcy hostingu witryn.
   5. Kliknij Dodaj.

Jak zaktualizować rekord A lub CNAME

Aby edytować rekordy zasobów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w Google Domains.
 2. Kliknij domenę, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Otwórz menu Menu
 4. Kliknij ikonę DNS .
 5. Przewiń do sekcji Niestandardowe rekordy zasobów.
 6. Dane możesz zaktualizować dane na dwa sposoby:
  1. Aby edytować dane, kliknij Edytuj. Spowoduje to, że wszystkie rekordy w zestawie będzie można edytować.
  2. Aby dodać dane, kliknij Edytuj, a potem ikonę , co pozwoli Ci dodać rekord zasobu.
 7. Kliknij Zapisz.
W zależności od Twojej lokalizacji zmiany w systemie DNS mogą zacząć obowiązywać w ciągu kilku minut lub do 48 godzin w przypadku całego internetu.

Jak usunąć rekord zasobu

Aby usunąć rekordy zasobów, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się w Google Domains.
 2. Kliknij domenę, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Otwórz menu Menu
 4. Kliknij ikonę DNS .
 5. Przewiń do sekcji Niestandardowe rekordy zasobów.
 6. Możesz usunąć wszystkie rekordy w zestawie lub pojedynczy rekord.
  1. Aby usunąć pojedynczy rekord:
   1. Kliknij Edytuj.
   2. Kliknij ikonę  obok rekordu, który chcesz usunąć.
   3. Kliknij Zapisz.
  2. Aby usunąć wszystkie rekordy w zestawie:
   1. Kliknij Usuń, aby usunąć wszystkie rekordy.
   2. W wyskakującym okienku jeszcze raz kliknij Usuń, by potwierdzić usunięcie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem