.fr

FRŞu alan için üst düzey alan (TLD) referansı: . için üst düzey alan (TLD) referansı

Fiyat:

Yıllık kayıt ücreti
Şuraya bakın: Alan satın alma adlı makaleyi inceleyin
$10 USD
Geçerlilik süresi dolmuş veya silinmiş alanı yenilemek için istenen ek ücret
Şuraya bakın: Geçerlilik süresi dolmuş alanınızı yenileme adlı makaleyi inceleyin
$30 USD

Şartlar ve kısıtlamalar:

Hizmet Şartları Google Domains Hizmet Şartları
TLD'ye özel Hizmet Şartları
Kaydın Kayıt Operatörü
Şuraya bakın: Kaydın Kayıt Operatörünü anlama adlı makaleyi inceleyin
Key-Systems GmbH
Kayıt otoritesi
Şuraya bakın: Kayıt Otoriteleri adlı makaleyi inceleyin
Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)
Ülke
Şuraya bakın: Ülke kodu uzantılı alan satın alma adlı makaleyi inceleyin
Fransa
Gereksinimler ve kısıtlamalar .fr alanları, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden birinde ikamet ediyor olmayı gerektirir. Üye ülkelerin listesi için Avrupa Birliği: Ülkeler bağlantısını inceleyin.

Kayıt:

Uluslararası karakter desteği
örneğin: "グ"
Şuraya bakın: ASCII olmayan karakterleri kullanma adlı makaleyi inceleyin
Var
Kullanım süresi sonu .fr alanlarının süresi, kaydın birinci yılını doldurmasından 2 gün önce dolar.*
*Not: WHOIS dizinindeki son geçerlilik tarihi, Google Domains'deki son geçerlilik tarihinden 2 gün sonra olabilir. Kaydınız yenilendikten sonra WHOIS'de birkaç gün gecikmeyle görüntülenebilir.
İzin verilen yıllık kayıt süresi
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
1 - 10
Google Domains'in otomatik yenileme ödemesini işleme koymaya çalıştığı kayıt işleminin sona erme tarihinden önce veya sonra geçen gün sayısı
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
-15
Otomatik kayıt uzatmada tanınan ek süre: Otomatik kayıt uzatmanın etkinleştirildiği durumda, kayıt geçerlilik süresi dolan alanın düşmeden önce kullanılabileceği gün sayısı
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
0
Süresi dolan alanın düşmesinde tanınan süre: Otomatik kayıt uzatmanın etkinleştirilmediği durumda, kayıt geçerlilik süresi dolan alanın düşmeden önce kullanılabileceği gün sayısı
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
0
Kayıt uzatma süresi: Alan kaydınızı, geçerlilik süresi dolmadan $10 USD gün öncesine kadar 2 karşılığında bir yıl daha uzatabilirsiniz. Bu sürenin ardından alan silinir ve yenilenmesi için ek ücret ödenmesi gerekir.
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme
2
Yenileme için tanınan ek süre: Silinen alanın $30 USD ek ücret karşılığında yenilenmeden ve şu ücret karşılığında kayıt süresi bir yıl daha uzatılmadan önce tanınan gün sayısı: $10 USD. karşılığında kayıt süresi bir yıl daha uzatılmadan önce tanınan gün sayısı
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
30
Silinen alanın diğer kullanıcılar tarafından kaydedilebilmesi için geçmesi gereken gün sayısı
Şuraya bakın: Alan kaydı uzatma ve yenileme adlı makaleyi inceleyin
30

DNS referansı:

Alan adındaki karakter sayısı 3 - 63
WHOIS gizliliğine izin verme olanağı
Şuraya bakın: Gizli kayıt adlı makaleyi inceleyin
Yok
Alan adı sunucusu sayısı
Şuraya bakın: Alan adı sunucuları adlı makaleyi inceleyin
2 - 8
DNSSEC desteği
Şuraya bakın: DNSSEC'yi ayarlama adlı makaleyi inceleyin
Var
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?