Pamamahala sa Goods and Services Tax (GST) sa India

Kung bumibili ka ng mga domain at nauugnay na serbisyo sa India, maaaring kailanganin mong isama ang iyong Goods and Services Tax information (GSTIN).

Tandaan: Hindi binubuwisan ng GST ang presyo sa pagbili ng iyong domain. Binubuwisan ang mga G Suite account.

Saan dapat isumite ang iyong GSTIN

  1. Mag-sign in sa center sa mga pagbabayad.
  2. Pumunta sa page na Mga Setting.
  3. Mag-scroll pababa sa seksyon ng profile sa mga pagbabayad, at i-click ang i-edit sa impormasyon ng buwis sa India.
  4. I-update ang mga detalye ng iyong impormasyon ng buwis sa India, at ilagay ang GSTIN.
  5. I-click ang I-save.

Para sa higit pang tulong, tingnan ang GST (Goods and Services Tax) sa mga pagbili sa help center ng Google Payments.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?