Paglilipat ng mga .co.uk domain papasok

Bago ka magsimula: Upang maglipat ng .co.uk domain, dapat kang mag-log in sa kasalukuyang registrar o sa Nominet.uk bilang may-ari ng domain.

Iba ang sinusunod na pamamaraan ng paglipat ng .co.uk domain sa Google Domains mula sa paglipat ng ibang domain. Ang Nominet, ang registry para sa .co.uk, ay gumagamit ng "push na paligpat" na proseso:

 • Una, dapat mong baguhin ang Tag ng registrar (na tinatawag ding IPS tag) para sa iyong domain sa kasalukuyan mong registrar sa GOOGLE.
 • Pagkatapos, aalertuhin ng iyong kasalukuyang registrar ang registry.
 • Pagkatapos, aalertuhin ng registry ang Google Domains tungkol sa paglipat, at tatapusin namin ang paglipat. 

Upang maglipat ng .CO.UK domain:

Tandaan: Maglipat lang ng isang domain sa bawat kahilingan sa paglipat. 

 1. Pumunta sa registrar kung saan kasalukuyang nakarehistro ang domain at mag-log in bilang may-ari ng domain na iyong inililipat. Sundin ang mga tagubilin ng registrar sa paglipat para sa mga .co.uk domain.
  Tandaan: Kung hindi ka makapag-log in sa iyong kasalukuyang registrar, maaari kang mag-log in sa Nominet.uk bilang may-ari ng domain at isagawa ang mga parehong hakbang doon.
 2. Sa kasalukuyang registrar, tiyakin na ang email address sa pakikipag-ugnayan ng Registrant para sa domain ay wasto at mayroon kang access dito. Upang i-verify at tapusin ang paglipat, magpapadala kami ng mensahe sa address na ito.  
 3. Sa kasalukuyang registrar, ilagay o piliin ang GOOGLE para sa Tag ng registrar o IPS tag (sa patutunguhan ng paglipat). 
 4. Magpapadala sa iyo ang Google Domains ng email upang tapusin ang paglipat. Tingnan ang email para sa email address ng Registrant para sa domain, at i-click ang Kumpirmahin ang Paglipat sa email.
 5. Direkta kang mapupunta sa Google Domains upang isagawa ang susunod na hakbang. Dapat mong makita ang inililipat mong domain sa kahon sa itaas. Mag-click sa domain upang tapusin ang mga hakbang sa paglipat.
  Hindi nakikita ang iyong domain? Subukang baguhin ang iyong log in
  1. Sa kanang sulok sa itaas ng iyong browser, maaaring may button na Mag-sign In o isang bilog na may inisyal mo o larawan ng iyong account. Mag-click doon. 
  2. Piliin o idagdag ang email address ng Registrant ng email ng domain na inililipat mo.
 6. I-import ang iyong mga setting ng web:
  • Kung mayroon kang website at/o email sa iyong domain at hindi ka gumagamit ng mga custom na name server, piliin ang I-detect at i-import ang mga kasalukuyang setting ng aking domain.
  • Kung gumagamit ka ng mga custom na name server (3rd-party na pag-host ng DNS, halimbawa AWS o Bluehost), piliin ang Huwag i-import ang aking mga setting
 7. Ilipat! I-click  ang Ilipat, at magpapadala ang Google Domains ng email sa email address ng Registrant upang makumpleto ang paglipat.
 8. Tingnan ang iyong email at sundin ang mga tagubilin upang i-verify at tapusin ang paglipat.
 9. Maaari kang bumalik sa page na Paglipat papasok upang balikan ang status ng iyong paglipat.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?