Domeinbeheer delen

Domeinbeheer delen met andere Google-gebruikers

Opmerking: Het eigendom van een domein wordt niet gewijzigd als u het domein deelt. Als u de eigenaar van een domein wilt wijzigen, leest u Een domein overzetten tussen Google Domains-accounts en Contactgegevens.

U kunt het beheer van uw domeinen delen met andere Google-gebruikers. Iedere gebruiker die u toevoegt, heeft volledige rechten om het domein te beheren:

 • Registratie beheren: verlengen, registratiejaren toevoegen, automatische verlenging annuleren of starten, het domein verwijderen en gebruikers toevoegen of verwijderen.
 • Aanwezigheid op internet beheren: instellingen beheren voor alle websites, e-mailaliassen en G Suite-accounts. 
 • DNS-instellingen beheren: bronrecords, synthetische records en DNS-serverinstellingen toevoegen, bewerken en verwijderen. 

U deelt het beheer van uw domein als volgt:

 1. Open het tabblad Instellingen Settings (gear icon) voor het domein dat u wilt delen. 
 2. Klik onder Domeinrechten op Rechten
 3. Voeg het e-mailadres van het Google-account toe waarmee u het domein wilt delen en klik op Toevoegen
 4. Bevestig dat u de gebruiker wilt toevoegen.

De persoon waarmee u deelt, ontvangt per e-mail een melding met een link om in te loggen bij Google Domains.

 

U verwijdert gebruikers met wie u het beheer deelt als volgt uit uw domein:

 1. Klik op het tabblad Instellingen Settings (gear icon) op Rechten
 2. Klik op Verwijderen naast de gebruiker die u wilt verwijderen.
 3. Bevestig dat u deze gebruiker wilt verwijderen.

Als u bent ingelogd als de gebruiker die u zojuist heeft verwijderd, gaat u terug naar de pagina Mijn domeinen. U heeft geen toegang meer tot het domein. 

Als u de gebruiker verwijdert die 'automatisch verlengen' heeft ingesteld voor uw domein, moet een van de andere gebruikers 'automatisch verlengen' opnieuw inschakelen, zodat de domeinregistratie elk jaar automatisch wordt verlengd. Lees Domeinverlenging en -herstel.

U kunt de laatste gebruiker niet verwijderen uit een domein. 

 

Aandachtspunten wanneer u uw domeinbeheer deelt

 • Als u G Suite heeft geconfigureerd voor uw domein, is het wellicht nuttig om uw domein te delen met de beheerder van G Suite, vooral met de gebruiker die verantwoordelijk is voor G Suite-facturering. 
 • Als een gebruiker met wie u het beheer deelt, een wijziging wil aanbrengen waarvoor betaling vereist is (bijvoorbeeld: extra registratiejaren kopen of G Suite-gebruikersplaatsen toevoegen), moet die gebruiker zijn of haar eigen Google Payments-account gebruiken. 
 • Als u een gebruiker toevoegt aan uw domein, wordt deze niet automatisch toegevoegd aan eventuele externe websiteontwikkelaars. U moet de nieuwe gebruiker mogelijk rechtstreeks toevoegen aan uw websiterechten op de site van uw webhost. 

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?