Tùy chọn về email trong Google Domains

Google Domains cung cấp cho bạn 2 lựa chọn về email:

 • Email tuỳ chỉnh khi dùng gói Google Workspace: Tất cả các gói thuê bao Google Workspace đều có các tính năng email tùy chỉnh, cuộc họp video, Lịch, Tài liệu và nhiều công cụ khác dành cho doanh nghiệp.
 • Tùy chọn chuyển tiếp email: Tạo tối đa 100 địa chỉ email mà không mất thêm chi phí để bạn có thể chuyển tiếp thư tới địa chỉ email cá nhân của mình.

Bạn có thể thiết lập 1 trong những tùy chọn email này hoặc cả 2 tùy chọn cùng một lúc.

Email tuỳ chỉnh khi dùng Google Workspace

Giá: 

 • Business Starter: 6 USD/người dùng/tháng
 • Business Standard: 12 USD/người dùng/tháng
 • Business Plus: 18 USD/người dùng/tháng

Bạn sẽ nhận được các lợi ích sau:

 • Email doanh nghiệp tùy chỉnh và bảo mật (tất cả phiên bản Business)
 • 30GB (Business Starter), 2TB (Business Standard) hoặc 5TB (Business Plus) bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Công cụ cộng tác, trong đó có Tài liệu, Trang trình bày và Trang tính
 • Cuộc họp video và tính năng ghi âm có 100 người tham gia (Business Starter), 150 người tham gia (Business Standard) hoặc 250 người tham gia (Business Plus)
 • Tùy chọn kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, trong đó có Vault và tính năng quản lý điểm cuối nâng cao (Business Plus)

Chuyển tiếp email

Giá: Đã bao gồm trong miền của bạn mà không tính phí.

Bạn sẽ nhận được các lợi ích sau:

 • Tối đa 100 email đại diện mỗi miền.
 • Các địa chỉ email có thể chuyển tiếp đến một địa chỉ email khác mà bạn đã sở hữu.

Ví dụ: bạn có thể tạo một địa chỉ email như “banhang@vidu.com” có chức năng chuyển tiếp thư đến tài khoản Gmail cá nhân của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false
false