Tổ chức quản lý tên miền

Tổ chức quản lý tên miền đóng vai trò là nhà bán sỉ các gói đăng ký miền. Các miền sử dụng đuôi miền, còn gọi là miền cấp cao nhất hoặc TLD. Ví dụ: Công ty Verisign quản lý việc đăng ký miền .com và .net. 

Tổ chức quản lý tên miền không thể cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho các miền cấp hai, chẳng hạn như abc.com hoặc xyz.net cho công chúng. Việc đăng ký tên miền phải được thực hiện thông qua nhà đăng ký tên miền, chẳng hạn như Google Domains.

Google Domains hợp tác với tổ chức quản lý tên miền để cung cấp tên miền có các đuôi miền cụ thể. Tìm hiểu sự khác nhau giữa tổ chức quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền, người đăng ký và gói đăng ký.

Vai trò của tổ chức quản lý tên miền trong việc đăng ký tên miền

Tổ chức quản lý tên miền có quyền quản lý các miền cấp cao nhất thông qua ICANN. Mỗi tổ chức quản lý tên miền quản lý dữ liệu quản trị cho các miền và miền con thuộc thẩm quyền của mình. Việc quản lý dữ liệu này bao gồm các tệp vùng chứa địa chỉ của máy chủ định danh cho mỗi miền và thông tin về người đăng ký.

Tổ chức quản lý tên miền xác định các yêu cầu đối với việc đăng ký những tên miền có sử dụng đuôi miền của họ. Ví dụ: Một số TLD yêu cầu người đăng ký phải sinh sống ở một quốc gia cụ thể. Do đó, khi đăng ký tên miền, bạn phải đồng ý với điều khoản dịch vụ của cả Google Domains và tổ chức quản lý tên miền.

Đôi khi, tổ chức quản lý tên miền thực thi các điều khoản dịch vụ của họ đối với miền không tuân thủ yêu cầu của họ. Vì vậy, việc đọc và hiểu những nghĩa vụ riêng liên quan đến TLD mà bạn đăng ký là rất quan trọng.

Để biết thêm thông tin về tổ chức quản lý tên miền liên quan đến tên miền của bạn, hãy xem lại danh sách các đuôi miền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false