บริษัทรับจดทะเบียน

บริษัทรับจดทะเบียนจะดูแลเกี่ยวกับการขายส่วนท้ายโดเมนสำหรับโดเมนทั้งหมด (โดเมนระดับบนสุดหรือ TLD) ที่ตนเป็นเจ้าของ คุณอาจมองว่าบริษัทรับจดทะเบียนเป็นเหมือนผู้ค้าส่ง และผู้รับจดทะเบียน (Google Domains) เป็นผู้ค้าปลีกก็ได้ เมื่อลูกค้า บุคคล ธุรกิจ และองค์กรซื้อชื่อโดเมนจากผู้รับจดทะเบียนแล้ว ผู้รับจดทะเบียนจะจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ขายกับบริษัทรับจดทะเบียน

บริษัทรับจดทะเบียนแต่ละแห่งจะดูแลข้อมูลการดูแลระบบสำหรับโดเมนและโดเมนย่อยภายใต้อำนาจของตน เช่น ไฟล์โซนที่มีที่อยู่ของเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนแต่ละรายการ บริษัทรับจดทะเบียนแต่ละแห่งจะเก็บรักษาฐานข้อมูลที่มีข้อมูลผู้จดทะเบียนสำหรับโดเมนระดับ 2 (google.com, example.com) ที่อยู่ใต้โดเมนระดับบนสุด (.com) ที่บริษัทรับจดทะเบียนดูแล

บริษัทที่ดำเนินการรับจดทะเบียนคือองค์กรที่เก็บรักษาข้อมูลการดูแลระบบสำหรับโดเมนระดับบนสุดหรือโดเมนระดับต่ำลงมาอย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป ตัวอย่างเช่น VeriSign รับผิดชอบดูแลโดเมนระดับบนสุดหลายรายการ รวมทั้งโดเมน .com, .net และ .name บริษัทที่ดำเนินการรับจดทะเบียนจะได้รับมอบอำนาจสำหรับโดเมนผ่าน ICANN

บริษัทรับจดทะเบียนบางแห่งมีเอกสารข้อกำหนดในการให้บริการที่เจาะจงสำหรับโดเมนที่พวกเขาจำหน่าย เอกสารเหล่านั้นจะระบุถึงสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดสำหรับผู้จดทะเบียน (ลูกค้า) ผู้รับจดทะเบียน และบริษัทรับจดทะเบียน เมื่อคุณซื้อชื่อโดเมน คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดดูรายชื่อบริษัทรับจดทะเบียนและ TLD ที่บริษัทเหล่านั้นดูแลอยู่ รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทรับจดทะเบียนแต่ละแห่งในตารางด้านล่าง

Afilias

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

CentralNic

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

The Canadian Internet Registration Authority (CIRA)

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

.CLUB Domains LLC

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Google Registry

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

doMEn

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Donuts

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

INRegistry

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

บริการจดทะเบียนโดเมนของญี่ปุ่น

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

NIC México

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Neustar

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Nic.io

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Nominet UK

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

.nz Registry Services (NZRS)

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Public Interest Registry

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

.PW registry

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Rightside Group, Ltd.

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)

Verisign

ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Domains
ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ TLD โดยเฉพาะ
ส่วนท้ายโดเมน (TLD)
  • .cc, .com, .net
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร