מערכות רישום

מערכות רישום מנהלות את המכירה של כל הדומיינים המסתיימים בסיומות הדומיינים שבבעלותן (דומיין ברמה עליונה או TLD). אפשר לדמות את מערכת הרישום לסיטונאי, ואת הרשם (Google Domains) לקמעונאי. לקוחות, אנשים פרטיים, עסקים וארגונים קונים שמות דומיינים מהרשם, והוא רושם את שמות הדומיינים שהוא מוכר במערכת הרישום.

כל מערכת רישום מנהלת את הנתונים המנהלתיים של הדומיינים ושל תת-הדומיינים שבסמכותה, כולל קובצי האזורים הכוללים את הכתובות של שרתי השמות של כל דומיין. כל מערכת רישום מנהלת מסד נתונים המכיל את הפרטים של רושמי הדומיינים ברמה השנייה (google.com‏, example.com) ששייכים לדומיינים ברמה העליונה (‎.com) המנוהלים במערכת הרישום.

מפעיל של מערכת רישום הוא ארגון המנהל את הנתונים המנהלתיים של דומיין אחד או יותר ברמה העליונה או ברמה נמוכה יותר. לדוגמה, VeriSign אחראית לכמה דומיינים ברמה העליונה, כולל הדומיינים ‎.com‏, ‎.net ו-‎.name מפעיל של מערכת רישום מקבל את הסמכות על הדומיין דרך ICANN.

למערכות רישום מסוימות יש מסמכים ספציפיים של תנאים והגבלות לדומיינים שהן מוכרות. המסמכים האלה מפרטים את הזכויות ואת תחומי האחריות של רושמי הדומיינים (הלקוחות), הרשמים ומערכת הרישום, וכן את הדרישות מהם. ברכישת דומיין, יש להסכים לתנאים ולהגבלות האלה. הטבלה שלמטה כוללת רשימה של מערכות רישום, את הדומיינים ברמה העליונה שהן מנהלות ואת התנאים וההגבלות של כל מערכת רישום:

Afilias

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

(Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

CentralNic

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

(The Canadian Internet Registration Authority (CIRA

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

CLUB Domains LLC.

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

רישום של Google

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

doMEn

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Donuts

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

INRegistry

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Japan Registry Services

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

NIC México

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Neustar

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Nic.io

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Nominet UK

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

‎.nz Registry Services (NZRS)‎

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Public Interest Registry

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

PW registry.

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Rightside Group, Ltd.‎

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)

Verisign

תנאים והגבלות התנאים וההגבלות של Google Domains
תנאים והגבלות ייחודיים לדומיין ברמה עליונה
סיומות דומיינים (דומיינים ברמה העליונה)
  • ‎.cc‏, ‎.com‏, ‎.net
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?