Registries

Pinamamahalaan ng mga registry ang pagbebenta ng lahat ng domain para sa mga domain ending (pinakamataas na antas ng domain o TLD) na pagmamay-ari ng mga ito. Maaari mong ituring ang isang registry bilang wholesale at ang registrar (Google Domains) bilang retail. Bumibili ang mga customer, indibidwal, negosyo, at organisasyon ng mga domain name sa mga registrar, at inirerehistro ng registrar ang mga domain name na ibinebenta nito sa registry.

Pinamamahalaan ng bawat registry ang administratibong data para sa mga domain at subdomain sa ilalim ng awtoridad nito, kasama ang mga zone file na naglalaman ng mga address ng mga name server para sa bawat domain. Nagpapanatili ang bawat registry ng isang database na naglalaman ng impormasyon ng registrant para sa mga pangalawang antas ng domain (google.com, example.com) sa ilalim ng isang partikular na pinakamataas na antas ng domain (.com) na pinamamahalaan ng registry.

Ang registry operator ay isang organisasyon na nagpapanatili ng administratibong data para sa isa o higit pang pinakamataas na antas o mas mababang antas ng domain. Halimbawa, ang VeriSign ay responsable sa ilang pinakamataas na antas ng domain, kasama ang mga domain na .com, .net, at .name. Nagkakaroon ng awtoridad ang registry operator sa isang domain sa pamamagitan ng ICANN.

Ang ilang registry ay may mga partikular na dokumento ng Tuntunin ng Serbisyo para sa mga domain na ibinebenta ng mga ito. Nakasaad sa mga ito ang mga karapatan, responsibilidad, at kinakailangan para sa mga registrant (customer), registrar, at sa registry. Kapag bumili ka ng isang domain name, dapat kang sumang-ayon sa mga tuntunin ng serbisyo na ito. Tingnan ang talahanayan sa ibaba para sa isang listahan ng mga registry, ang mga TLD na pinamamahalaan ng mga ito, at ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa bawat registry:

Afilias

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

CentralNic

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

The Canadian Internet Registration Authority (CIRA)

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

.CLUB Domains LLC

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Google Registry

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

doMEn

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Donuts

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

INRegistry

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Japan Registry Services

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

NIC México

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Neustar

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

Nic.io

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Nominet UK

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

.nz Registry Services (NZRS)

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Public Interest Registry

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)

.PW registry

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Rightside Group, Ltd.

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Domain endings (TLDs)

Verisign

Mga Tuntunin ng Serbisyo Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Domains
Mga Tuntunin ng Serbisyo na partikular sa TLD
Domain endings (TLDs)
  • .cc, .com, .net
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?