ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและ TMCH

Google Domains ทำงานร่วมกับ Trademark Clearinghouse (TMCH) เพื่อปกป้องเจ้าของเครื่องหมายการค้า TMCH คือฐานข้อมูลส่วนกลางของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยืนยันซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน gTLD ใหม่ (ส่วนท้ายโดเมนใหม่) ทั้งหมด และช่วยให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถเข้าร่วมในช่วงที่เปิดให้จดทะเบียนช่วงแรกรวมถึงบริการอ้างสิทธิ์เครื่องหมายการค้าได้ (สรุปไว้ด้านล่าง)

ขั้นตอนการบริการอ้างสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

เมื่อคุณจดทะเบียนชื่อโดเมน Google Domains จะตรวจสอบว่าชื่อนั้นตรงกับเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในฐานข้อมูล TMCH หรือไม่ หากตรง คุณจะเห็นการแจ้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ขอให้คุณดำเนินการดังนี้

  1. อ่านประกาศเพื่อให้เข้าใจสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณหากคุณจดทะเบียนโดเมน
  2. เลื่อนดูรายการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนคือใครและการใช้งานเช่นใดที่ถือเป็นการแข่งขัน
  3. คลิกปุ่มยอมรับเพื่อดำเนินการจดทะเบียนโดเมนต่อ

หมายเหตุ: สิทธิ์ของคุณในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้อาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือ "การใช้งานที่เหมาะสม" ตามกฎหมายของประเทศของคุณ ไปที่หน้าการแจ้งการอ้างสิทธิ์ Trademark Clearinghouse เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่ออาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

Google Domains ปฏิบัติตาม Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) และ Uniform Rapid Suspension Policy (URS) ซึ่งกล่าวถึงข้อขัดแย้งเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเชื่อว่าคุณละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของอาจดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อคุณโดยตรงโดยใช้ที่อยู่ติดต่อของผู้ดูแลระบบในข้อมูลติดต่อของคุณ (ข้อมูล WHOIS) จัดการข้อมูลติดต่อในแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon)
  • ยื่นคำร้องเรียน UDRP หรือ URS ขอให้ยกเลิก โอน หรือระงับโดเมนของคุณ

Google จะเคารพคำตัดสินของ UDRP หรือ URS และจะติดต่อคุณตามเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของคำตัดสินและข้อกำหนดของบริษัทรับจดทะเบียนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการยกเลิกส่วนท้ายโดเมน (หรือ TLD)

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่ Google โฮสต์ละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณ โปรดดูแบบฟอร์มการนำออกจากออนไลน์ของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอลบเนื้อหาที่มีการละเมิดออก มิเช่นนั้นโปรดแก้ข้อขัดแย้งกับเจ้าของชื่อโดเมนดังกล่าวโดยตรงผ่าน UDRP, URS หรือช่องทางอื่น หากคุณมีคำสั่งศาลเกี่ยวกับชื่อโดเมน โปรดใช้แบบฟอร์มนี้ในการส่งคำสั่งศาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร