Xóa miền

Quy tắc xóa miền

Cách xóa miền

Cách khôi phục miền bị xóa

Quy tắc xóa miền

Đọc kỹ trước khi bạn xóa miền

Xóa miền sẽ chấm dứt ngay đăng ký của bạn. Xin lưu ý các tác động sau:

Bán lại và chuyển

Miền của bạn sẽ có sẵn để người khác mua sau thời gian gia hạn, thường là 35 ngày. Nếu bạn muốn chuyển miền sang một người dùng khác, thì xin đừng xóa miền. Thay vào đó, hãy chuyển miền sang người dùng khác. Xem phần Chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản khác.

Quyền truy cập miền

 • Sau khi bạn xóa miền, DNS sẽ ngừng phục vụ.
 • Khách truy cập miền của bạn sẽ không nhìn thấy trang web của bạn.
 • Toàn bộ email gửi đến địa chỉ email trong miền của bạn sẽ không gửi được thành công. Điều này bao gồm bí danh chuyển tiếp email và địa chỉ G Suite.

Tiến trình và phí

 • Ngay lập tức: Xóa miền sẽ kết thúc đăng ký của bạn. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho bất kỳ khoảng thời gian đăng ký nào còn lại trên miền.
 • 30 ngày đầu tiên: Bạn có thể khôi phục miền trong vòng 30 ngày sau khi xóa với phí khôi phục và mua thêm một năm đăng ký.
  • Lưu ý: Khoảng thời gian khôi phục khác nhau đối với các đuôi miền khác nhau. Đối với hầu hết các miền, bạn có thể khôi phục trong vòng 30 ngày. Đối với miền .CO, bạn có thể khôi phục miền trong vòng 15 ngày đầu tiên sau khi xóa.
  • Phí khôi phục khác nhau đối với các đuôi miền khác nhau. Phí thường trong khoảng $100.
 • 35 ngày sau khi xóa: Miền của bạn sẽ có sẵn để người khác mua sau 35 ngày kể từ khi xóa. Bạn sẽ không nhận được thêm bất kỳ thông báo nào.
  • Lưu ý: Khoảng thời gian khác nhau đối với các đuôi miền khác nhau. Hầu hết các miền đều có sẵn để bán sau 35 ngày. Miền .CO có sẵn để bán sau 15 ngày kể từ khi xóa.

Các dịch vụ bổ sung sẽ không bị hủy khi bạn xóa miền

Nếu bạn có các dịch vụ bổ sung như G Suite, blog, trang web được lưu trữ của bên thứ ba hay dịch vụ DNS tùy chỉnh, thì những thỏa thuận đó sẽ không bị chấm dứt khi bạn xóa miền. Nếu bạn không thực hiện hành động, bạn có thể tiếp tục bị tính phí các dịch vụ đó.

Để kết thúc tài khoản và dừng tính phí, hãy đăng nhập vào từng dịch vụ và quản lý tài khoản của bạn:

Cách xóa miền

 1. Nhấp vào tab Hết hạn (hoặc ) cho miền của bạn.
 2. Cuộn xuống phần Xóa miền.
 3. Nhấp vào nút Xóa miền.
 4. Đăng nhập lại để xác nhận danh tính của bạn.
 5. Đọc qua các hạn chế và nhấp vào nút Có, tôi chắc chắn, hãy xóa miền.

Cách khôi phục miền bị xóa

Trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi bạn xóa miền (15 ngày đối với miền .CO), bạn có thể khôi phục miền với phí khôi phục bổ sung.

 1. Nhấp vào miền bị xóa trong màn hình Miền của tôi. Bạn sẽ thấy ngay một hộp thoại, yêu cầu bạn khôi phục miền.
 2. Nhấp vào Khôi phục miền của tôi. Thao tác này sẽ tự động khởi chạy màn hình phương thức thanh toán, nơi bạn có thể mua một năm đăng ký để khôi phục miền.
 3. Nếu bạn không nhìn thấy hộp thoại Khôi phục miền, nhấp vào tab Hết hạn (hoặc ) cho tài khoản của bạn và nhấp vào Thêm đăng ký hoặc Thêm và khôi phục đăng ký.

Khôi phục miền của bạn sẽ khôi phục khoảng thời gian đăng ký gốc, cộng với thêm năm bổ sung. Bạn sẽ không mất bất kỳ khoảng thời gian đăng ký nào còn lại, ngoại trừ trường hợp bạn vượt quá thời hạn đăng ký tối đa (xem ghi chú bên dưới.).

Chẳng hạn: Nếu bạn đã đăng ký example.com cho đến Tháng 12 năm 2015 và sau đó bạn xóa miền trong Tháng 6 năm 2015, thì việc khôi phục miền (và mua thêm một năm đăng ký) sẽ khôi phục đăng ký của bạn và kéo dài đến Tháng 12 năm 2016.

Lưu ý: Nếu mua thêm một năm đăng ký sẽ vượt quá thời gian đăng ký tối đa là 10 năm (5 năm đối với miền .CO), thì bạn vẫn phải mua thêm một năm đăng ký để khôi phục miền, nhưng việc khôi phục miền sẽ không thêm một năm vào đăng ký của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?