Borttagning av domäner

Regler för borttagning av en domän

Så tar du bort en domän

Så återställer du en borttagen domän

Regler för borttagning av en domän

Läs det här noga innan du tar bort en domän

När du tar bort en domän så tar du omedelbart bort din registrering. Det här innebär bland annat följande:

Vidareförsäljning och överföring

Andra kan köpa din domän efter en respitperiod på normalt 35 dagar. Om du vill överföra domänen till en annan användare ska du inte ta bort domänen. Överför den till den andra användaren istället. Läs mer i Överföra en domän från Google Domains.

Domänåtkomst

 • När du har tagit bort domänen så stoppas DNS-tjänsten.
 • Besökare på domänen kommer inte att kunna se din webbplats.
 • E-post som skickas till e-postadresserna på domänen levereras inte. Det här omfattar även alias för vidarebefordran och G Suite-adresser.

Tidsgränser och avgifter

 • Omedelbart: när du tar bort domänen så avslutas registreringen. Du kommer inte att få tillbaka några pengar för utebliven registreringstid.
 • Första 30 dagarna: du kan återställa domänen i upp till 30 dagar efter borttagningen genom att betala återställningsavgiften och köpa minst ett år ytterligare registrering.
  • Obs! Återställningsperioden varierar mellan olika domänändelser. För de flesta domäner så kan du återställa inom 30 dagar. För .CO-domäner kan du återställa inom 15 dagar från borttagningen.
  • Återställningsavgiften varierar mellan olika domänändelser. Den är normalt ca 100 USD.
 • 35 dagar efter borttagningen: andra kan köpa din domän 35 dagar efter att du tagit bort den. Du får inga fler meddelanden i ärendet.
  • Obs! Periodens längd varierar mellan olika domänändelser. De flesta domäner går att köpa efter 35 dagar. .CO-domäner går att köpa 15 dagar efter att de tagits bort.

Andra tjänster som inte avbryts när du tar bort en domän

Om du har andra tjänster, som G Suite, en blogg, en webbplats hos tredje part eller en anpassad DNS-tjänst så sägs inte de här avtalen upp när du tar bort en domän. Om du inte gör någonting kan du fortfarande debiteras för tjänsterna.

Du måste sköta det här manuellt genom att logga in hos respektive tjänst och avsluta kontot:

Så här tar du bort en domän

 1. Klicka på fliken Slutar gälla (eller ) för domänen.
 2. Bläddra ned till Ta bort domän.
 3. Klicka på knappen Ta bort domän.
 4. Logga in igen så att du bekräftar din identitet.
 5. Läs igenom begränsningarna och klicka på knappen Ja, jag är säker på att jag vill ta bort domänen.

Så här återställer du en borttagen domän

Inom 30 dagar från det att du tar bort en domän (15 dagar för .CO), så kan du återställa den mot en återställningsavgift.

 1. Klicka på den borttagna domänen på skärmen Mina domäner. Du ska omedelbart se en dialogruta där du uppmanas att återställa domänen.
 2. Klicka på Återställ min domän. Då visas automatiskt betalningsskärmen där du kan köpa ett års registrering och återställa domänen.
 3. Om du inte ser dialogrutan Återställ domän klickar du på fliken Slutar gälla (eller ) för domänen och sedan på Lägg till registrering eller Lägg till och återställ registrering.

När du återställer en domän får du tillbaka den ursprungliga registreringsperioden plus ett år ytterligare. Du förlorar inte återstående tid i registreringen, förutom om du skulle överskrida den maximala registreringsperioden (se anmärkning nedan).

Om du exempelvis har registrerat exempel.se till december 2015 och sedan tar bort den här domänen i juni 2015 så återställs domänen (när du köper ytterligare ett års registrering) och giltighetstiden förlängs till december 2016.

Obs! Om du kommer att överskrida registreringstiden på maximalt 10 år när du lägger till ett år (5 år för .CO), så måste du fortfarande återställa domänen genom att lägga till ett ytterligare registreringsår, men inget ytterligare år läggs till på registreringen.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?