Mag-delete ng domain

Kapag nag-delete ka ng domain, winawakasan mo kaagad ang iyong pagpaparehistro sa domain na iyon. Bilang resulta, mangyayari ang mga sumusunod:

 • Hindi makikita ng mga bisita ng iyong domain ang website mo
 • Hindi mo matatanggap ang email na ipinadala sa mga email address sa iyong domain (kasama na ang pagpasa ng email)
 • Hihinto sa paghahatid ang DNS
 • Maaaring bilhin ng ibang tao ang iyong domain pagkalipas ng palugit na panahon, na karaniwang 30 araw

Ang Google Domains ay hindi nagbibigay ng refund kung mayroon kang natirang panahon ng pagpaparehistro para sa iyong domain.

Kung gumagamit ka ng mga add-on na serbisyo o platform tulad ng G Suite, isang blog, website na hino-host ng third-party, o serbisyo ng custom na DNS, hindi mawawakasan ang mga subscription o kontratang iyon kapag na-delete ang iyong domain. Kailangan mong mag-sign in sa bawat indibidwal na serbisyo at direktang pamahalaan ang iyong account.

Paano mag-delete ng domain

Sundin ang mga tagubilin sa ibaba para i-delete ang iyong domain:

 1. Buksan ang Google Domains: domains.google.com/registrar.
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Aking mga domain.
 3. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng para sa pangalan ng domain na gusto mong i-delete. 
 4. Mag-scroll sa I-delete ang domain.
 5. I-click ang I-delete ang domain.
 6. Mag-log in muli para kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan.
 7. Suriin ang mga paghihigpit, at i-click ang Oo sigurado ako, i-delete ang domain.
Kung magbago ang iyong isip, para sa karamihan ng domain, mayroon kang 30 araw mula noong pag-delete para i-restore ang domain mo.

Iba pang opsyon para ilipat ang iyong domain

Tandaang maaari mong ilipat ang iyong domain sa ibang may-ari nang hindi ito dine-delete. Kasama sa mga opsyon ang mga sumusunod:

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?