Pag-delete ng domain

Mga panuntunan sa pag-delete ng domain

Paano mag-delete ng domain

Paano mag-restore ng na-delete nang domain

Mga panuntunan sa pag-delete ng domain

Basahin nang mabuti bago mo i-delete ang iyong domain

Kapag na-delete mo ang iyong domain mawawakasan kaagad ang iyong pagpaparehistro. Pakitandaan ang mga sumusunod na resulta:

Muling pagbebenta at paglipat

Magiging available para bilhin ng ibang tao ang iyong domain pagkalipas ng palugit na panahon, na karaniwang 35 araw. Kung gusto mong ilipat ang iyong domain sa ibang user, huwag i-delete ang domain. Sa halip, ilipat ito sa ibang user. Tingnan ang Maglipat ng domain.

Access sa domain

 • Kapag na-delete mo ang iyong domain, hihinto ang paghahatid ng DNS.
 • Hindi makikita ng mga bisita ng iyong domain ang iyong website.
 • Hindi maihahatid ang lahat ng ipinadalang email sa mga email address sa iyong domain. Kabilang dito ang mga alias sa pagpasa ng email at mga G Suite address.

Mga timeline at bayarin

 • Kaagad: Kapag na-delete ang iyong domain, matatapos ang iyong pagpaparehistro. Hindi ka makakatanggap ng refund para sa anumang natitirang pagpaparehistro sa iyong domain.
 • Unang 30 araw: Maaari mong i-restore ang iyong domain sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pag-delete kapalit ng bayarin sa pag-restore at isang taong karagdagang pagpaparehistro.
  • Tandaan: Iba't iba ang yugto ng pag-restore para sa iba't ibang extension ng domain. Para sa karamihan ng domain, maaari kang mag-restore sa loob ng 30 araw. Para sa mga .CO domain, maaari mong i-restore ang iyong domain sa loob ng unang 15 araw pagkatapos ng pag-delete.
  • Iba't iba ang bayarin sa pag-restore para sa iba't ibang extension ng domain. Karaniwan, nagkakahalaga ito nang humigit-kumulang $100.
 • 35 araw pagkatapos ng pag-delete: Magiging available para sa pagbili ng ibang tao ang iyong domain 35 araw pagkatapos mo itong i-delete. Hindi ka makakatanggap ng anumang karagdagang notification.
  • Tandaan: Iba't iba ang yugto para sa iba't ibang extension ng domain. Karamihan ng domain ay available para sa pagbebenta pagkalipas ng 35 araw. Ang mga .CO domain ay available para sa pagbebenta 15 araw pagkatapos ng pag-delete.

Mga karagdagang serbisyo na hindi makakansela kapag na-delete mo ang iyong domain

Kung mayroon kang mga karagdagang serbisyo tulad ngG Suite, isang blog, website na hino-host ng third-party, o serbisyo ng custom na DNS, hindi mawawakasan ang mga kasunduang iyon kapag na-delete mo ang iyong domain. Kung wala kang gagawin, maaari kang patuloy na singilin para sa mga serbisyo.

Upang tapusin ang iyong account at ihinto ang pagsingil, mag-log in sa mga indibidwal na serbisyo at pamahalaan ang iyong account:

Paano mag-delete ng domain

 1. Mag-click sa tab na Mga Pag-expire (o ) para sa iyong domain.
 2. Pag-scroll pababa upang Mag-delete ng domain.
 3. I-click ang button na I-delete ang domain.
 4. Mag-log in muli upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan.
 5. Basahin ang mga paghihigpit at i-click ang button na Oo sigurado ako, i-delete ang domain.

Paano i-restore ang isang na-delete na domain

Sa loob ng unang 30 araw pagkatapos mong i-delete ang iyong domain (15 araw para sa .CO), maaari mo itong i-restore kapalit ng karagdagang bayarin sa pag-restore.

 1. Mag-click sa na-delete na domain sa screen ng Aking mga domain. Dapat ay makakita ka kaagad ng dialog, na nagtatanong sa iyo kung ire-restore ang domain.
 2. I-click ang I-restore ang aking domain. Awtomatiko nitong ilulunsad ang screen ng paraan ng pagbabayad, kung saan maaari kang bumili ng pagpaparehistro ng isang taon upang ma-restore ang domain.
 3. Kung hindi mo makikita ang dialog na I-restore ang domain, Mag-click sa tab na Mga Pag-expire (o ) para sa iyong domain at mag-click sa Magdagdag ng pagpaparehistro o Magdagdag at mag-restore ng pagpaparehistro.

Kapag na-restore mo ang iyong domain, mare-restore ang orihinal na yugto ng pagpaparehistro at isasama ang karagdagang taon. Hindi mawawala sa iyo ang anumang natitira sa pagpaparehistro, maliban sa sitwasyon kung saan lalampas ka sa maximum na panahon sa pagpaparehistro (tingnan ang tala sa ibaba).

Halimbawa: Kung ipinarehistro mo ang example.com hanggang Disyembre ng 2015, at na-delete mo ang domain noong Hunyo ng 2015, kapag na-restore ang domain (at bumili ng karagdagang taon sa pagpaparehistro), mare-restore ang iyong pagpaparehistro at papalawigin ito hanggang Disyembre ng 2016.

Tandaan: Kung lalampas sa 10 taon na maximum na sa pagpaparehistro (5 taon para sa .CO), dapat kang bumili ng karagdagang taon ng pagpaparehistro upang i-restore ang domain, ngunit kapag na-restore ito, hindi madaragdagan ng isang ang iyong pagpaparehistro.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?