โฮสต์ที่จดทะเบียน

โฮสต์ที่จดทะเบียนและ Glue Records

เนมเซิร์ฟเวอร์ที่พยายามแก้ไขที่อยู่ IP ของโฮสต์ เช่น example.com จำเป็นต้องค้นหาที่อยู่ IP จากเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโฮสต์ หากเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโฮสต์คือโดเมนย่อยของโฮสต์เอง เช่น ns1.example.com การค้นหาอาจส่งผลลัพธ์ในแบบการขึ้นต่อกันแบบวงกลม โดยเนมเซิร์ฟเวอร์แรกต้องรู้จักที่อยู่ IP ของ example.com เพื่อแก้ไขที่อยู่ IP ของเนมเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็คือ ns1.example.com เพื่อค้นหาที่อยู่ของ example.com

โฮสต์ที่จดทะเบียน หรือ "Glue Records" คือวิธีทำให้ที่อยู่ IP ของเนมเซิร์ฟเวอร์เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นโดเมนย่อยของโดเมนที่ให้บริการอยู่ ตัวอย่างเช่น หากโดเมนของคุณคือ example.com และเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณคือ ns1.example.com, ns2.example.com, ns3.example.com และ ns4.example.com คุณต้องสร้างระเบียนโฮสต์ที่จดทะเบียน 4 รายการ ซึ่งลิงก์เนมเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการกับที่อยู่ IP

เมื่อใดที่ต้องใช้โฮสต์ที่จดทะเบียน (Glue Records)

ใช้โฮสต์ที่จดทะเบียนเมื่อเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณคือโดเมนย่อยของโดเมนของคุณ

การตั้งค่าโฮสต์ที่จดทะเบียน

  1. บนแท็บ DNS ให้เลื่อนลงไปที่โฮสต์ที่จดทะเบียน
  2. ป้อนชื่อเนมเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์ที่คุณต้องการจดทะเบียนและที่อยู่ IP

    หากคุณต้องการใช้ IPv6 ให้คลิกเพิ่มที่อยู่ IPv6 แล้วป้อนที่อยู่

  3. คลิกเพิ่มเพื่อสร้างระเบียน

คุณสามารถแก้ไขและลบระเบียนโฮสต์ที่จดทะเบียนได้ด้วยปุ่มแก้ไขและลบ ดูให้แน่ใจว่าโดเมนนี้ไม่ได้กำลังใช้โฮสต์อยู่ โปรดดูหัวข้อเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านบนหัวข้อโฮสต์ที่จดทะเบียน

การโอน Glue Records เข้ามา

เมื่อคุณโอนโดเมนเข้ามาโดยมีการกำหนดค่า Glue Records เอาไว้ Google Domains จะพยายามสร้างระเบียนโฮสต์ที่จดทะเบียน โปรดตรวจสอบรายการโฮสต์ที่จดทะเบียนหลังจากที่คุณโอนเสร็จแล้ว

ไม่สามารถลบโฮสต์ที่จดทะเบียนได้

หากคุณไม่สามารถลบหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระเบียนโฮสต์ที่จดทะเบียนได้ อาจเป็นเพราะระเบียนนั้นยังคงลิงก์อยู่กับโดเมน โปรดดูหัวข้อเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านบนหัวข้อโฮสต์ที่จดทะเบียนบนแท็บ DNS แล้วลบหรือเปลี่ยนแปลงระเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์ที่มีโฮสต์ที่คุณกำลังแก้ไขหรือลบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร