מארחים רשומים

מארחים רשומים ורשומות שיוך

כששרת שמות מנסה למצוא את כתובת ה-IP של מארח, לדוגמה: example.com, הוא צריך לחפש את כתובת ה-IP בשרת השמות של המארח. אם שרת השמות של המארח הוא תת-דומיין של המארח עצמו, לדוגמה: ns1.example.com, החיפוש עלול לגרום לתלות מעגלית, שבה שרת השמות הראשון צריך לדעת את כתובת ה-IP של example.com כדי לזהות את כתובת ה-IP של שרת השמות ns1.example.com, כדי לחפש את הכתובת של example.com.

מארחים רשומים או "רשומות שיוך" הם דרך לספק את כתובת ה-IP של שרת השמות במקרים שבהם הוא תת-דומיין של הדומיין שאותו הוא משמש. לדוגמה, אם הדומיין הוא example.com ושרתי השמות הם ns1.example.com‏, ns2.example.com‏, ns3.example.com ו-ns4.example.com, עליך ליצור ארבע רשומות של מארח רשום שמקשרות כל שרת שמות אל כתובת ה-IP שלו.

מתי להשתמש במארחים רשומים (רשומות שיוך)

השתמש במארחים רשומים כששרתי השמות הם תת-דומיינים של הדומיין.

הגדרה של מארחים רשומים

  1. בכרטיסייה DNS , גלול מטה אל מארחים רשומים.
  2. הזן את השם של שרת השמות או של המארח שאתה רוצה לרשום, ואת כתובת ה-IP.

    אם אתה רוצה להשתמש ב-IPv6, לחץ על הוסף כתובת IPv6 והזן את הכתובת.

  3. לחץ על הוסף כדי ליצור את הרשומה.

ניתן לערוך ולמחוק רשומות של מארחים רשומים בעזרת הלחצנים ערוך ומחק. ודא שהדומיין לא משתמש באותו רגע במארח. עיין בקטע שרתי שמות שנמצא מעל מארחים רשומים.

העברה ברשומות שיוך

כשאתה מבצע העברה בתוך דומיין שהוגדרו בו רשומות שיוך, Google Domains ינסה ליצור רשומות של מארח רשום. סקור את רשומות המארח הרשום לאחר שתשלים את תהליך ההעברה.

בעיה במחיקה של מארחים רשומים

אם אתה לא מצליח למחוק או לשמור שינויים ברשומה של מארח רשום, ייתכן שהוא עדיין מקושר לדומיין. עיין בקטע שרתי שמות שמעל לקטע מארחים רשומים בכרטיסייה DNS ומחק או שנה את רשומת שרת השמות המכילה את המארח שאותו אתה עורך או מוחק.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?