Mga Nakarehistrong Host

Mga nakarehistrong host at glue record

Kapag sinubukang i-resolve ng name server ang IP address ng isang host, tulad ng example.com, dapat nitong hanapin ang IP address mula sa name server para sa host. Kung ang name server para sa host ay isang subdomain ng mismong host, gaya ng ns1.example.com, ang paghahanap ay maaaring magresulta sa circular dependency, kung saan dapat malaman ng unang name server ang IP address ng example.com upang ma-resolve ang IP address ng name server na ns1.example.com, upang mahanap ang address ng example.com.

Ang mga nakarehistrong host o "glue na record" ay paraan ng pag-alam sa IP address ng name server kapag isa itong subdomain ng domain na inihahatid nito. Halimbawa, kung ang iyong domain ay example.com at ang mga name server mo ay ns1.example.com, ns2.example.com, ns3.example.com, at ns4.example.com, makakagawa ka ng apat na record ng nakarehistrong host na nagli-link sa bawat name server sa IP address nito.

Kailan dapat gumamit ng mga nakarehistrong host (mga glue record)

Gumamit ng mga nakarehistrong host kapag ang iyong name server ay mga subdomain ng domain mo.

Pag-set up ng mga nakarehistrong host

  1. Sa tab na DNS , mag-scroll pababa sa Mga nakarehistrong host.
  2. Ilagay ang pangalan ng name server o host na gusto mong iparehistro at ang IP address.

    Kung gusto mong gamitin ang IPv6, i-click ang Magdagdag ng IPv6 na address at ilagay ang address.

  3. I-click ang Idagdag upang gumawa ng record.

Maaari kang mag-edit at mag-delete ng mga record ng nakarehistrong host gamit ang mga button na I-edit at I-delete. Tiyaking kasalukuyang hindi ginagamit ng domain na ito ang host. Tingnan kaagad ang seksyong Mga name server sa itaas ng Mga nakarehistrong host.

Paglipat sa mga glue record

Kapag lumipat ka sa isang domain na may naka-configure na glue record, susubukan ng Google Domains na gumawa ng mga record ng nakarehistrong host. Tingnan ang mga entry ng nakarehistrong host pagkatapos mong matapos ang isinasagawang paglipat.

Hindi ma-delete ang mga nakarehistrong host

Kung hindi mo ma-delete o ma-save ang mga pagbabago sa record ng isang nakarehistrong host, maaari pa rin itong i-link sa domain. Tingnan ang seksyong Mga name server sa itaas ng seksyong Mga nakarehistrong host sa tab na DNS at i-delete o baguhin ang record ng name server na naglalaman ng host na ine-edit o dine-delete mo.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?