Registrovaní hostitelé

Registrovaní hostitelé a spojovací záznamy

Když se názvový server pokouší o překlad názvu domény na IP adresu hostitele, např. example.com na 10.20.30.40, musí vyhledat IP adresu na názvovém serveru hostitele. Pokud je názvovým serverem hostitele subdoména daného hostitele, například ns1.example.com, může při vyhledávání vzniknout cyklická závislost, v níž musí první názvový server znát IP adresu domény example.com, aby mohl provést překlad IP adresy názvového serveru, kterým je doména ns1.example.com, aby mohl vyhledat adresu domény example.com.

Registrovaní hostitelé nebo spojovací záznamy představují způsob, jak předat IP adresu názvového serveru, když jde o subdoménu domény, ke které názvový server patří. Například v případě domény example.com a názvových serverů ns1.example.com, ns2.example.com, ns3.example.com a ns4.example.com je možné vytvořit čtyři registrované hostitelské záznamy propojující každý názvový server s příslušnou IP adresou.

Kdy použít registrované hostitele (spojovací záznamy)

Registrované hostitele použijte, pokud jsou vaše názvové servery subdoménami vaší domény.

Nastavení registrovaných hostitelů

  1. Na kartě DNS přejděte dolů do části Registrovaní hostitelé.
  2. Zadejte název názvového serveru nebo hostitele, které chcete zaregistrovat, a IP adresu.

    Chcete-li použít protokol IPv6, klepněte na tlačítko Přidat adresu IPv6 a zadejte adresu.

  3. Klepnutím na tlačítko Přidat vytvořte záznam.

Registrované hostitelské záznamy je možné upravovat a mazat pomocí tlačítek UpravitSmazat. Zkontrolujte, zda hostitele aktuálně nevyužívá doména. Podívejte se do části Názvové servery, která se nachází bezprostředně nad částí Registrovaní hostitelé.

Převod spojovacích záznamů do služby

Při převodu domény, která má konfigurované spojovací záznamy, do služby se služba Google Domains pokusí vytvořit registrované hostitelské záznamy. Po dokončení převodu se podívejte na údaje registrovaného hostitele

Registrované hostitele se nedaří smazat

Pokud se vám nedaří registrovaný hostitelský záznam smazat nebo uložit změny, může být stále propojen s doménou. Podívejte se do části Názvové servery, která se nachází nad částí Registrovaní hostitelé na kartě DNS a smažte nebo upravte záznam názvového serveru, který obsahuje upravovaného nebo mazaného hostitele.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?