Dynamisk DNS

Med dynamisk DNS kan du viderekoble domenet ditt eller et underdomene til en ressurs som ligger bak en gateway med en dynamisk tilordnet IP-adresse.

For at du skal kunne bruke dynamisk DNS med Google Domains, må du konfigurere en syntetisk post for dynamisk DNS. Via denne syntetiske posten blir følgende gjort:

 • Det blir konfigurert en A-post for domenet eller underdomenet ditt, og via den informeres Googles navnetjenere om at en dynamisk IP-adresse kan forventes.
 • Det blir generert et brukernavn og et passord som verten eller tjeneren din bruker for å formidle den nye IP-adressen til Googles navnetjenere.

Når du har konfigurert den syntetiske posten for dynamisk DNS, må du konfigurere et klientprogram på verten eller tjeneren din (ressursen bak gatewayen) eller på selve gatewayen. I dette programmet skal endringer i IP-adressen registreres, og via det genererte passordet og brukernavnet formidles den nye adressen til Googles navnetjenere.

Merk: Dynamisk DNS fungerer bare med IPv4-adresser. IPv6-adresser tilordnes som regel ikke dynamisk.

Konfigurering av syntetiske poster for dynamisk DNS

 1. Klikk på Mine domener i navigasjonsfeltet og så på domenenavnet ditt.
 2. Klikk på DNS-fanen .
 3. Rull ned til Syntetiske poster.
 4. Velg Dynamisk DNS fra listen over ulike typer syntetiske poster.
 5. Skriv inn navnet på ressursen du vil tilordne en dynamisk IP – oppgi enten et underdomene eller @ for standarddomenet ditt («rotdomene» eller «nakent domene»).
 6. Hvis du velger et underdomene, oppgir du navnet på det.
 7. Klikk på Legg til.
 8. Dynamisk DNS-posten blir opprettet og oppført i listen din over syntetiske poster. Klikk på utvid-trekanten til venstre for posten for å se de tilhørende verdiene.
 9. Klikk på Se legitimasjonen for å se brukernavnet og passordet som ble opprettet for denne posten.
 10. Notér ned brukernavnet og passordet for den syntetiske posten. Du trenger disse opplysningene når du skal konfigurere gatewayen eller klientprogramvaren for å kunne kontakte Googles navnetjenere.

Du kan endre eller slette posten via henholdsvis Endre- og Slett-knappen ved siden av den.


Tips: Sånn kan du videresende jokertegn (*) til dynamiske ressurser: 

Du kan riktignok ikke bruke jokertegn i Dynamisk DNS-poster, men du kan videresende et jokertegn til et nakent domene eller et bestemt underdomene med en CNAME-post.

 1. Opprett en Dynamisk DNS-post for det nakne domenet ditt med @ (@.example.com) eller for underdomenet du vil videresende jokertegnet til.
 2. Opprett en CNAME-post som videresender * (jokertegnet) til det nakne domenet eller underdomenet ditt. Les artikkelen Ressursposter hvis du trenger hjelp til å opprette CNAME-poster.

Konfigurering av klientprogrammer på gatewayer, verter eller tjenere

Det finnes en rekke populære klienter med dynamisk DNS som du kan velge mellom, for eksempel DDclient og INADYN. De fleste rutere har dessuten innebygd programvare som kan registrere IP-endringer og formidle disse til navnetjenerne.

Merk: I Google Domains brukes dyndns2-protokollen.

Konfigurer dynamisk DNS-klienten din med følgende:

 • Leverandøren (eller DNS eller tjeneste): Med dette mener vi navnet på DNS-leverandøren.
 • Brukernavnet (eller legitimasjonen): Med dette mener vi det genererte brukernavnet i Dynamisk DNS-posten.
 • Passordet (eller legitimasjonen): Med dette mener vi det genererte passordet i Dynamisk DNS-posten.

Når du har opprettet posten og konfigurert klientprogramvaren, kan du teste oppsettet ved å oppgi domenet og underdomenet i en nettleser (eller egnet klient) og se om riktig ressurs tilkobles.

Eksempler

DDclient har nå støtte for Google Domains.

DDclient med støtte for Google Domains

ddclient.conf-oppføringer:

ssl=yes

protocol=googledomains

login=generated_username

password=generated_password

your_resource.your_domain.tld

Eksempler på generelle klientkonfigurasjoner:

DDclient
med støtte for Google Domains
INADYN

Eksempler på ddclient.conf-oppføringer:

protocol=dyndns2

use=web

server=domains.google.com

ssl=yes

login=generated_username

password=generated_password

your_resource.your_domain.tld

Legg til følgende i inadyn.conf

system default@domains.google.com

username generated_username

password generated_password

alias sub.domain.tld

 

Bruk av API-et for å oppdatere poster for dynamisk DNS

Dynamisk DNS-posten din blir automatisk oppdatert via klientprogramvaren for dynamisk DNS. Du kan utføre oppdateringer manuelt via API-et ved å sende en POST-forespørsel (GET tillates også) til følgende nettadresse:
https://domains.google.com/nic/update

Det er påkrevd med HTTPS for dette API-et. Nedenfor kan du se et eksempel på en slik forespørsel:
https://username:password@domains.google.com/nic/update?hostname=subdomain.yourdomain.com&myip=1.2.3.4

Merk: Du må også angi en brukeragent i forespørselen. Brukeragenten blir som regel lagt til automatisk via nettleseren du bruker, hvis du tester via nettadressen ovenfor. Den endelige HTTP-forespørselen som blir sendt til tjenerne våre, bør i alle tilfeller se omtrent slik ut:

Eksempel på en HTTP-spørring:
POST /nic/update?hostname=subdomain.yourdomain.com&myip=1.2.3.4 HTTP/1.1
Host: domains.google.com
Authorization: Basic base64-encoded-auth-string User-Agent: Chrome/41.0 your_email@yourdomain.com

Forespørselsparametere:

Parameter Obligatorisk/valgfritt Beskrivelse
username:password Obligatorisk Dette er det genererte brukernavnet og passordet tilknyttet verten som skal oppdateres.
hostname Obligatorisk Dette er vertsnavnet som skal oppdateres.
myip Valgfritt
(obligatorisk hvis du har en IPv6-adresse)
Dette er IP-adressen verten skal angis med. Hvis IP-adressen ikke er oppgitt, bruker vi IP-adressen til agenten som sendte forespørselen.

Merk: Siden adressen må være en IPv4-adresse, er det obligatorisk med myip hvis agenten din bruker en IPv6-adresse. Gå til https://domains.google.com/checkip for å se hva IP-adressen til agenten din er.

offline Valgfritt Med dette angis statusen til den nåværende verten som uten nett. Hvis det kommer inn en oppdateringsforespørsel for en vert uten nett, tilordnes verten ny status.
Tillatte verdier er
 • yes
 • no

Bare ett av de følgende svarene blir returnert etter at forespørselen er behandlet.

Sørg for at du tolker svaret riktig, ellers kan du risikere at klienten din blokkeres fra systemet vårt.
Svar Status Beskrivelse
good 1.2.3.4 Fullført Oppdateringen ble gjennomført. Meldingen etterfølges av et mellomrom og den oppdaterte IP-adressen. Du bør ikke prøve å kjøre noen ny oppdatering før IP-adressen er endret.
nochg 1.2.3.4 Fullført Den oppgitte IP-adressen er allerede angitt for denne verten. Du bør ikke prøve å kjøre noen ny oppdatering før IP-adressen er endret.
nohost Feil Vertsnavnet eksisterer ikke, eller dynamisk DNS er ikke slått på for det.
badauth Feil Kombinasjonen av brukernavn og passord er ikke gyldig for den angitte verten.
notfqdn Feil Det oppgitte vertsnavnet er ikke et gyldig fullstendig domenenavn.
badagent Feil Dynamisk DNS-klienten din lager ugyldige forespørsler. Sørg for at brukeragenten er angitt i forespørselen, og at du bare prøver å angi en IPv4-adresse. IPv6 støttes ikke.
abuse Feil Dynamisk DNS-tilgang for vertsnavnet er blokkert som følge av feilaktige tolkninger av tidligere svar.
911 Feil Det oppsto en feil på vår side. Prøv på nytt om fem minutter.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?