Dynamické záznamy DNS

Dynamické záznamy DNS umožňují přesměrování domény nebo subdomény na prostředek, který se nachází za bránou s dynamicky přiřazovanou IP adresou.

Chcete-li ve službě Google Domains používat dynamické záznamy DNS, musíte si nastavit příslušný syntetický záznam. Tento syntetický záznam:

 • Nastavuje pro vaši doménu či subdoménu záznam A, který názvovým serverům Google sděluje, že mají očekávat dynamickou IP adresu.
 • Generuje uživatelské jméno a heslo, které váš hostitel nebo server použije při sdělování této nové IP adresy názvovým serverům Google.

Až nastavíte syntetický záznam pro dynamické záznamy DNS, musíte si u svého hostitele či serveru (prostředek, který se nachází za bránou) nebo přímo u brány nastavit klientský program, který zjišťuje změny IP adres a prostřednictvím vygenerovaného uživatelského jména a hesla sděluje novou adresu názvovým serverům Google.

Upozornění: Dynamické záznamy DNS se používají pouze u adres IPv4. Adresy IPv6 nebývají přiřazovány dynamicky.

Nastavení syntetického záznamu pro dynamické záznamy DNS

 1. V navigační liště vyberte možnost Moje domény a klikněte na název příslušné domény.
 2. Vyberte kartu DNS .
 3. Přejděte dolů k části Syntetické záznamy.
 4. Ze seznamu typů syntetických záznamů vyberte možnost Dynamické záznamy DNS.
 5. Zadejte název prostředku, který bude mít přiřazovánu dynamickou IP adresu – subdoménu nebo symbol @, který zastupuje výchozí doménu (takzvanou kořenovou doménu nebo doménu bez www).
 6. Pokud jste zvolili subdoménu, zadejte její název.
 7. Klikněte na Přidat.
 8. V seznamu syntetických záznamů dojde k vytvoření dynamického záznamu DNS. Kliknutím na šipku vlevo od daného záznamu si rozbalíte příslušné hodnoty.
 9. Tlačítkem Zobrazit přihlašovací údaje si zobrazíte uživatelské jméno a heslo vytvořené pro tento záznam.
 10. Uživatelské jméno a heslo vytvořené pro daný syntetický záznam si poznamenejte. Budete je potřebovat při konfiguraci brány nebo klientského softwaru pro komunikaci s názvovými servery Google.

Pomocí tlačítek Upravit nebo Smazat vedle záznamu můžete záznam upravit nebo smazat.


Tip: Použití zástupného znaku (*) při přesměrování na dynamický prostředek: 

V dynamických záznamech DNS nelze zástupné znaky použít. Zástupný znak ale můžete přesměrovat na svou doménu bez www nebo na konkrétní subdoménu pomocí záznamu CNAME.

 1. Pro svou subdoménu nebo doménu bez www, kam chcete zástupný znak přesměrovat, vytvořte dynamický záznam DNS se symbolem @ (@.example.com).
 2. Vytvořte záznam CNAME, který přesměruje zástupný znak * na vaši subdoménu nebo doménu bez www. Informace o tom, jak vytvořit záznam CNAME, najdete v části Záznamy prostředků.

Nastavení klientského programu u brány, hostitele nebo serveru

K dispozici je řada oblíbených klientů pro dynamické záznamy DNS, například DDclient nebo INADYN. Většina směrovačů je navíc vybavena softwarem, který sleduje změny IP adres a sděluje je názvovým serverům.

Upozornění: Služba Google Domains používá protokol dyndns2.

Nakonfigurujte svého klienta pro dynamické záznamy DNS takto:

 • Poskytovatel (nebo DNS či Služba): Název vašeho poskytovatele DNS.
 • Uživatelské jméno (nebo přihlašovaní údaje): Vygenerované uživatelské jméno z dynamického záznamu DNS.
 • Heslo (nebo přihlašovaní údaje): Vygenerované heslo z dynamického záznamu DNS.

Až vytvoříte záznam a nakonfigurujete klientský software, proveďte ověření. Zadejte subdoménu a doménu do webového vyhledávače (nebo příslušného klienta) a zkontrolujte, zda se připojí ke správnému prostředku.

Příklady

Software DDclient nyní nabízí podporu služby Google Domains.

DDclient s podporou služby Google Domains

Záznamy ddclient.conf:

ssl=yes

protocol=googledomains

login=vygenerovane_uzivatelske_jmeno

password=vygenerovane_heslo

vas_prostredek.vase_domena.tld

Příklady obecné konfigurace klienta:

DDclient
bez podpory služby Google Domains
INADYN

Ukázkové záznamy ddclient.conf:

protocol=dyndns2

use=web

server=domains.google.com

ssl=yes

login=vygenerovane_uzivatelske_jmeno

password=vygenerovane_heslo

vas_prostredek.vase_domena.tld

Do souboru inadyn.conf přidejte tyto položky:

system default@domains.google.com

username vygenerovane_uzivatelske_jmeno

password vygenerovane_heslo

alias sub.domena.tld

 

Aktualizace dynamických záznamů pomocí rozhraní API

Klientský software pro dynamické záznamy DNS příslušné záznamy aktualizuje automaticky. Aktualizace můžete provádět i ručně prostřednictvím rozhraní API vytvořením požadavku POST (případně GET) na tuto adresu URL:
https://domains.google.com/nic/update

Rozhraní API vyžaduje protokol HTTPS. Příklad požadavku:
https://username:password@domains.google.com/nic/update?hostname=subdomena.vasedomena.com&myip=1.2.3.4

Upozornění: Ve svém požadavku musíte nastavit i user-agenta. Při testování prostřednictvím výše uvedené adresy jej webové prohlížeče obvykle doplní automaticky. V každém případě bude finální požadavek HTTP odesílaný na naše servery vypadat jako v následujícím příkladu:

Příklad dotazu HTTP:
POST /nic/update?hostname=subdomena.vasedomena.com&myip=1.2.3.4 HTTP/1.1
Host: domains.google.com
Authorization: Basic base64-encoded-auth-string User-Agent: Chrome/41.0 vas_e-mail@vasedomena.com

Parametry požadavku:

Parametr Povinný/volitelný Popis
username:password Povinný Vygenerované uživatelské jméno a heslo přiřazené k hostiteli, kterého chcete aktualizovat.
hostname Povinný Hostitel, kterého chcete aktualizovat.
myip Nepovinný
(povinné, máte-li adresu IPv6)
IP adresa, na kterou bude hostitel nastaven. Pokud IP adresu neuvedete, použijeme adresu agenta, který požadavek zaslal.

Upozornění: Vzhledem k tomu že se musí jednat o adresu IPv4, je v případě použití adresy IPv6 parametr myip povinný. IP adresu klienta si můžete zkontrolovat na stránce https://domains.google.com/checkip.

offline Nepovinný Nastaví u aktuálního hostitele stav offline. Když je u hostitele ve stavu offline proveden požadavek na aktualizaci, hostitel je ze stavu offline odebrán.
Povolené hodnoty:
 • yes (ano)
 • no (ne)

Po zpracování požadavku bude vrácena jedna z následujících odpovědí.

Dbejte na to, abyste odpověď interpretovali správně. V opačném případě se může stát, že vašemu klientovi bude přístup k našim systémům zablokován.
Odpověď Stav Popis
good 1.2.3.4 Úspěšně provedeno Aktualizace byla úspěšná. Za odpovědí je mezera a za ní aktualizovaná IP adresa. Dokud nebude vaše IP adresa změněna, neprovádějte další aktualizaci.
nochg 1.2.3.4 Úspěšně provedeno Vámi zadaná IP adresa je již u tohoto hostitele nastavena. Dokud nebude vaše IP adresa změněna, neprovádějte další aktualizaci.
nohost Chyba Hostitel s tímto názvem neexistuje nebo nemá aktivní dynamické záznamy DNS.
badauth Chyba Kombinace uvedeného uživatelského jména a hesla není u daného hostitele platná.
notfqdn Chyba Uvedený název hostitele není platný plně kvalifikovaný název domény.
badagent Chyba Váš klient pro dynamické záznamy DNS zasílá nesprávné požadavky. Zkontrolujte, zda je v požadavku nastaven user-agent a zda se snažíte nastavit adresu IPv4. Adresy IPv6 nejsou podporovány.
abuse Chyba Přístup dynamických záznamů DNS byl u daného hostitele zablokován, neboť předchozí odpovědi nebyly správně interpretovány.
911 Chyba Chyba na naší straně. Vyčkejte pět minut a pokus zopakujte.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?