Gia hạn miền

Bạn có thể thực hiện các biện pháp để tránh hết hạn miền và tránh khả năng mất đăng ký miền. Bạn có 2 cách để có thể gia hạn miền:

  • Tự động gia hạn: Bật tùy chọn cài đặt để tự động gia hạn miền mỗi năm trong vòng một tháng kể từ khi miền của bạn hết hạn. Google Domains tính phí vào phương thức thanh toán của bạn khi miền tự động gia hạn.
  • Thêm năm: Thực hiện các bước thủ công để thêm năm vào thời gian đăng ký miền (cho đến khi đạt thời gian đăng ký tối đa cho phần cuối cùng của tên miền).
Nếu miền của bạn đã hết hạn và đã hết thời gian gia hạn (thường là 30 ngày), thì bạn phải thực hiện các bước để khôi phục miền và thanh toán thêm phí khôi phục.

Cách bật tính năng tự động gia hạn

Để bật tính năng tự động gia hạn, hãy làm như sau:

  1. Mở Google Domains: domains.google.com/registrar .
  2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Các miền của tôi.
  3. Nhấp vào tab Hết hạn cho tên miền mà bạn muốn bật tính năng tự động gia hạn.
  4. Trong mục Đăng ký, nhấp vào tùy chọn Bật tự động gia hạn.

Sau các bước này, Google Domains sẽ yêu cầu bạn xác nhận giao dịch. Google Domains không tính phí tài khoản của bạn cho đến khi quá trình gia hạn tự động thực sự xảy ra, thường trong vòng vài ngày kể từ ngày miền của bạn hết hạn.

Tính năng tự động gia hạn chỉ hoạt động khi thông tin thẻ tín dụng trong tài khoản của bạn hợp lệ. Vui lòng lưu ý cập nhật thông tin nếu bạn có thẻ tín dụng mới.

Cách thêm năm vào đăng ký

Để thêm năm vào đăng ký, hãy làm như sau:

  1. Mở Google Domains: domains.google.com/registrar .
  2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Các miền của tôi.
  3. Nhấp vào tab Hết hạn cho tên miền mà bạn muốn thêm năm. 
  4. Nhấp vào tùy chọn Thêm năm và chọn số năm bạn muốn thêm.

Sau các bước này, Google Domains sẽ yêu cầu bạn xác nhận giao dịch. Google Domains tính phí vào tài khoản của bạn khi bạn hoàn tất giao dịch này.

Thời gian đăng ký tối đa thường là 10 năm. Thời gian đăng ký thay đổi theo phần cuối cùng của tên miền và một số miền chỉ cho phép tự động gia hạn. Hãy kiểm tra thông tin tham khảo chi tiết về phần cuối cùng của tên miền để xác nhận các chi tiết cho miền của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?