ต่ออายุโดเมน

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้โดเมนหมดอายุและป้องกันการสูญเสียสภาพการจดทะเบียนโดเมนที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวิธีในการต่ออายุโดเมน 2 วิธีดังนี้

  • ต่ออายุอัตโนมัติ: เปิดการตั้งค่าที่จะต่ออายุโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติทุกๆ ปีภายใน 1 เดือนก่อนโดเมนจะหมดอายุ Google Domains จะเรียกเก็บเงินตามวิธีชำระเงินที่คุณกำหนดเมื่อมีการต่ออายุอัตโนมัติ
  • เพิ่มปี: ทำตามขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มปีในการจดทะเบียนโดเมน (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีสูงสุดของนามสกุลโดเมน)
หากโดเมนหมดอายุและไม่ได้อยู่ในระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ (โดยทั่วไปแล้วคือ 30 วัน) คุณต้องทำตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนโดเมนและจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้คืนเพิ่มเติม

วิธีเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิด Google Domains: domains.google.com/registrar
  2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกโดเมนของฉัน
  3. คลิกแท็บหมดอายุสำหรับโดเมนที่ต้องการเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ
  4. ในส่วนการจดทะเบียน ให้คลิกเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว Google Domain จะแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อ Google Domains จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณจนกว่ากระบวนการต่ออายุจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันก่อนวันหมดอายุ

การต่ออายุอัตโนมัติจะทำงานเมื่อข้อมูลบัตรเครดิตในบัญชีถูกต้อง อย่าลืมอัปเดตข้อมูลหากคุณได้รับบัตรเครดิตใบใหม่

วิธีเพิ่มปีในการจดทะเบียน

หากต้องการเพิ่มปีในการจดทะเบียน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิด Google Domains: domains.google.com/registrar
  2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกโดเมนของฉัน
  3. คลิกแท็บหมดอายุสำหรับโดเมนที่ต้องการเพิ่มปีการจดทะเบียน 
  4. คลิกเพิ่มปีแล้วเลือกจำนวนปีที่ต้องการเพิ่ม

หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว Google Domain จะแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อ Google Domains จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีเมื่อการซื้อเสร็จสิ้น

โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุดอยู่ที่ 10 ปี ระยะเวลาการจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามนามสกุลโดเมน และมีเพียงบางโดเมนเท่านั้นที่อนุญาตให้ต่ออายุอัตโนมัติ ดูข้อมูลอ้างอิงของรายละเอียดเกี่ยวกับนามสกุลโดเมนเพื่อยืนยันรายละเอียดสำหรับโดเมน
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร