การต่ออายุและกู้คืนโดเมน

ก่อนเริ่มต้น...

 • G Suite: หากซื้อโดเมนผ่านทาง G Suite หรืออีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย G Suite คุณต้องจัดการการจดทะเบียนและการต่ออายุผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google หรือฮับการตั้งค่า Gmail
 • โดเมนที่หมดอายุแล้ว: หากโดเมนหมดอายุ
  • ภายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา* - ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ: คุณจะต่ออายุโดเมนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ภายในช่วง 30 ถึง 60 วันที่ผ่านมา* - ระยะเวลาผ่อนผันการกู้คืน: คุณจะกู้คืนโดเมนได้แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการกู้คืน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามโดเมนระดับบนสุด
  • นานกว่า 60 วัน* โดเมนจะถูกลบออกจาก Google Domains ในกรณีนี้คุณจะต้องค้นหาและจดทะเบียนโดเมนอีกครั้ง ซึ่งโดเมนอาจมีการจดทะเบียนโดยเจ้าของอื่นแล้ว
 • *หมายเหตุ: ระยะเวลาที่แสดงด้านบนใช้ได้กับโดเมนส่วนใหญ่ แต่ส่วนท้ายโดเมนบางรายการอาจมีระยะเวลาในการต่ออายุและการกู้คืนที่ต่างออกไป ลองดูที่การอ้างอิงส่วนท้ายของโดเมน (TLD) เพื่อดูระยะเวลาผ่อนผันในการต่ออายุ และระยะเวลาผ่อนผันในการกู้คืนสำหรับโดเมน

การต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนของคุณ

การต่ออายุโดเมนของคุณมี 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

 • การต่ออายุอัตโนมัติจะต่ออายุโดเมนของคุณทุกปี ภายในเดือนก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ ระบบจะเรียกเก็บเงินรายปีสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา
 • การเพิ่มปีจะเพิ่มจำนวนปีที่คุณเลือกในการจดทะเบียน โดยขีดจำกัดสูงสุดคือ 10 ปี

เปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บหมดอายุ
 2. คลิกเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติใต้หัวข้อการจดทะเบียน

  หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ ไอคอนสำหรับแท็บหมดอายุจะเปลี่ยนเป็น

การทำเช่นนี้จะเปิดบัญชี Google ในหน้าต่างที่ขอให้คุณยืนยันการซื้อโดยอัตโนมัติ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจนกว่ากระบวนการต่ออายุอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจริง นั่นคือภายใน 2-3 วันก่อนวันที่หมดอายุ

เมื่อเปิดใช้แล้ว ระบบจะต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติทุกปีในวันที่หมดอายุ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตโดยใช้บัญชี Google ของคุณ การต่ออายุอัตโนมัติจะทำงานตราบเท่าที่บัตรเครดิตของคุณยังใช้ได้เท่านั้น

เพิ่มจำนวนปีในการจดทะเบียน

หมายเหตุ: โดเมน .jp ไม่รองรับการเพิ่มปีด้วยตนเอง คุณต้องใช้การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อต่ออายุโดเมน .jp 

คุณจดทะเบียนโดเมนส่วนใหญ่ได้สูงสุด 10 ปี ดูที่การอ้างอิงส่วนท้ายของโดเมนเพื่อดูว่าโดเมนของคุณมีขีดจำกัดแตกต่างกันไหม

หากต้องการเพิ่มปีลงในการจดทะเบียน ในแท็บ Expires หรือ สำหรับโดเมนของคุณ ให้คลิกเพิ่มปีแล้วเลือกจำนวนปีที่ต้องการเพิ่ม

การทำเช่นนี้จะเปิดบัญชี Google ในหน้าต่างที่ขอให้คุณยืนยันการซื้อโดยอัตโนมัติ

การกู้คืนโดเมนที่หมดอายุ

หากโดเมนหมดอายุภายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา* ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้สำหรับการต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนด้านบน

หากโดเมนหมดอายุภายในช่วง 60 ถึง 90 วัน* ที่ผ่านมา คุณอาจกู้คืนได้โดยมีค่าธรรมเนียมการกู้คืนเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ $100 บริษัทรับจดทะเบียนเป็นผู้กำหนดความยาวของระยะเวลาผ่อนผันและค่าธรรมเนียม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามส่วนท้ายโดเมน (TLD) โปรดดูที่บทความอ้างอิงส่วนท้ายโดเมน (TLD) สำหรับโดเมนของคุณเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมการกู้คืน 

 1. คลิกชื่อโดเมนในหน้าจอโดเมนของฉัน คุณควรเห็นกล่องโต้ตอบที่ขอให้ยืนยันการกู้คืนโดเมนในทันที
  Oh no! example.com expired on Aug 14, 2014. Since It
 2. คลิกกู้คืนโดเมนของฉัน การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดบัญชี Google ในหน้าต่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะซื้อการจดทะเบียน 1 ปีเพื่อกู้คืนโดเมนได้จากที่นี่
 3. หากไม่เห็นกล่องโต้ตอบการกู้คืนโดเมน ลองคลิกที่แท็บ หมดอายุ สำหรับโดเมนของคุณ แล้วคลิกที่เพิ่มการจดทะเบียนหรือเพิ่มและกู้คืนการจดทะเบียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการหมดอายุและการกู้คืนโดเมน ให้ดูการหมดอายุและการลบการจดทะเบียนโดเมน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร