Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
true

Pag-renew at pag-restore ng domain

Bago ka magsimula ...

 • G Suite: Kung binili mo ang iyong domain sa pamamagitan ng G Suite o Pangnegosyong email na pinapagana ng G Suite, dapat mong pamahalaan ang iyong pagpaparehistro at pag-renew sa pamamagitan ng Google Admin console o hub ng mga setting ng Gmail.
 •  
 • Mga Nag-expire na Domain: Kung nag-expire na ang iyong domain:
  • Sa loob ng nakalipas na 30 araw* - Palugit na panahon sa pag-renew: Maaari mong i-renew ang iyong domain nang walang karagdagang bayad
  • Ang pagitan ng nakalipas ng 30 at 60 araw* - Palugit na panahon sa pag-restore: Maaari mong i-restore ang iyong domain, ngunit maaaring magkaroon ng karagdagang bayad sa pag-restore. Iba't iba ang singil sa pag-restore para sa iba't ibang pinakamataas na antas ng domain.
  • Mahigit sa nakalipas na 60 araw* Na-delete na ang iyong domain mula sa Google Domains. Kakailanganin mong hanapin at muling iparehistro ang domain. Maaaring naiparehistro na ito ng ibang may-ari.
 • *Tandaan: Ang mga yugto ng panahon na nakalista sa itaas ay totoo para sa karamihan ng domain, ngunit may ilang extension ng domain na may ibang panahon para sa pag-renew at pag-restore. Tingnan ang Sanggunian ng extension ng domain (TLD) para sa Palugit na panahon sa pag-renew at Palugit na panahon sa pag-restore para sa iyong domain.

Pag-renew sa pagpaparehistro ng iyong domain

May dalawang paraan upang i-renew ang iyong domain:

 • Sa awtomatikong pag-renew, nare-renew ang iyong domain kada taon, sa loob ng buwan bago mag-expire ang domain. Sisingilin ka taun-taon para sa iyong awtomatikong pag-renew kapag nangyari ito.
 • Sa pagdaragdag ng mga taon, idinaragdag ang bilang ng taon na pinili mo sa pagpaparehistro nang hanggang sa sampung taon na limitasyon sa pagpaparehistro.

I-on ang awtomatikong pag-renew

Upang i-enable ang auto-renew, gawin ang mga sumusunod:

 1. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng .
 2. Sa ilalim ng heading na Pagpaparehistro, i-click ang I-on ang auto-renew.

  Tandaan: Kapag na-enable mo ang auto-renew, ang icon para sa tab na Mag-e-expire sa loob ng ay magiging

  .

Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, at humihiling na kumpirmahin ang iyong pagbili. Hindi ka sisingilin hanggang sa aktwal na mangyari ang awtomatikong pag-renew, sa loob ng ilang araw mula sa petsa ng pag-expire.

Kapag na-enable, awtomatikong mare-renew ang pagpaparehistro ng iyong domain sa tuwing petsa ng pag-expire kada taon. Sisingilin ang bayarin sa pagpaparehistro sa iyong credit card gamit ang iyong Google account. Gumagana lang ang awtomatikong pag-renew habang may bisa ang iyong credit card.

Magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro

Maaari mong iparehistro ang iyong domain sa loob nang hanggang sa sampung taon.

Upang magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro, sa tab na Expires o para sa iyong domain, i-click ang Magdagdag ng mga taon at piliin ang bilang ng mga idaragdag na taon.

Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, at humihiling na kumpirmahin ang iyong pagbili.

Pag-restore ng iyong nag-expire na domain

Kung nag-expire ang iyong domain sa loob ng nakalipas na tatlumpung araw,* sundin ang mga tagubilin para sa Pag-renew ng iyong pagpaparehistro ng domain sa itaas.

Kung nag-expire ang iyong domain sa pagitan ng nakalipas na 60 at 90 araw,* maaari mo itong i-restore sa pamamagitan ng karagdagang bayarin sa pag-restore, karaniwang humigit-kumulang $100. Ang haba ng palugit na panahon at halaga ng bayarin ay pinagpapasyahan ng registry at magiging iba't iba ito para sa iba't ibang extension ng domain (mga TLD). Tingnan ang artikulo ng sanggunian sa Extension ng domain (TLD) para sa iyong domain upang malaman ang halaga ng bayarin sa pag-restore. 

 1. I-click ang domain name sa screen ng Aking mga domain. Dapat mong makita kaagad ang dialog na ito, na nagtatanong kung ire-restore mo ang domain.
  Oh no! example.com expired on Aug 14, 2014. Since It
 2. I-click ang I-restore ang aking domain. Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, kung saan maaari kang bumili ng isang taon na pagpaparehistro upang i-restore ang domain.
 3. Kung hindi mo makikita ang dialog na I-restore ang domain, mag-click sa tab na Nag-expire para sa iyong domain at mag-click sa Magdagdag ng pagpaparehistro o Magdagdag at i-restore ang pagpaparehistro.

Tingnan ang Pag-expire at pag-delete ng mga pagpaparehistro ng domain para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-expire ng domain at mga patakaran sa pag-restore.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?
false