Pag-renew at pag-restore ng domain

Bago ka magsimula ...

 • G Suite: Kung binili mo ang iyong domain sa pamamagitan ng G Suite o Pangnegosyong email na pinapagana ng G Suite, dapat mong pamahalaan ang pagpaparehistro at pag-renew sa pamamagitan ng Google Admin console o hub ng mga setting ng Gmail.
 • Mga Nag-expire nang Domain: Kung nag-expire na ang iyong domain:
  • Sa loob ng nakalipas na 30 araw* - Palugit na panahon para sa pag-renew: Maaari mong i-renew ang iyong domain nang walang karagdagang singil
  • Sa pagitan ng nakalipas na 30 at 60 araw* - Palugit na panahon para sa pag-restore: Maaari mong i-restore ang iyong domain, ngunit maaaring may karagdagang singil sa pag-restore. Nag-iiba-iba ang mga singil sa pag-restore para sa iba't ibang domain sa pinakamataas na antas.
  • Mahigit 60 araw na ang nakalipas* Na-delete na ang iyong domain sa Google Domains. Kakailanganin mong hanapin at muling irehistro ang domain. Maaaring naiparehistro na ito ng ibang may-ari.
 • *Tandaan: Ang mga yugto ng panahon na nakalista sa itaas ay totoo para sa karamihan ng mga domain, ngunit ang ilang domain ending ay may iba't ibang panahon para sa pag-renew at pag-restore. Tingnan ang Sanggunian ng domain ending (TLD) para sa Palugit na panahon para sa pag-renew at Palugit na panahon para sa pag-restore para sa iyong domain.

Pag-renew sa pagpaparehistro ng iyong domain

May dalawang paraan upang i-renew ang iyong domain:

 • Sa awtomatikong pag-renew, nare-renew ang iyong domain kada taon, sa loob ng buwan bago mag-expire ang domain. Sisingilin ka taun-taon para sa iyong awtomatikong pag-renew kapag nangyari ito.
 • Sa pagdaragdag ng mga taon, idinaragdag ang bilang ng taon na pinili mo sa pagpaparehistro nang hanggang sa sampung taon na limitasyon sa pagpaparehistro.

I-on ang auto-renew

Para i-enable ang auto-renew, gawin ang mga sumusunod:

 1. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng .
 2. Sa ilalim ng heading na Pagpaparehistro, i-click ang I-on ang auto-renew.

  Tandaan: Kapag na-enable mo ang auto-renew, ang icon para sa tab na Mag-e-expire sa loob ng ay magiging .

Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, at hihiling sa iyong kumpirmahin ang pagbili mo. Hindi ka sisingilin hanggang sa aktwal na mangyari ang awtomatikong pag-renew, sa loob ng ilang araw mula sa petsa ng pag-expire.

Kapag na-enable, awtomatikong mare-renew ang pagpaparehistro ng iyong domain sa tuwing petsa ng pag-expire kada taon. Sisingilin ang bayarin sa pagpaparehistro sa iyong credit card gamit ang iyong Google account. Gumagana lang ang awtomatikong pag-renew habang may bisa ang iyong credit card.

Magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro

Tandaan: Hindi sinusuportahan ng mga .jp na domain ang manual na pagdaragdag ng mga taon. Dapat mong gamitin ang auto-renew upang mag-renew ng .jp domain. 

Maaari mong iparehistro ang domain ng karamihan ng mga domain sa loob ng hanggang sampung taon. Tingnan ang Sanggunian ng domain ending para makita kung may ibang limitasyon ang iyong domain.

Para magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro, sa tab na Expires o para sa domain mo, i-click ang Magdagdag ng mga taon at piliin ang bilang ng mga taong idaragdag.

Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, at hihiling sa iyong kumpirmahin ang pagbili mo.

Pag-restore ng iyong nag-expire nang domain

Kung nag-expire na ang iyong domain sa loob ng nakalipas na tatlumpung araw* sundin ang mga tagubilin para sa Pag-renew ng pagpaparehistro ng domain mo sa itaas.

Kung nag-expire ang iyong domain sa pagitan ng nakalipas na 60 at 90 araw*, maaari mo itong i-restore sa pamamagitan ng karagdagang bayarin sa pag-restore, na karaniwang humigit-kumulang $100. Ang tagal ng palugit na panahon at halaga ng bayarin ay pinagpapasyahan ng registry at magiging iba-iba ito para sa iba't ibang domain ending (mga TLD). Tingnan ang artikulo ng Sanggunian ng domain ending (TLD) para sa iyong domain para malaman ang halaga ng bayarin sa pag-restore. 

 1. I-click ang domain name sa screen ng Aking mga domain. Dapat ay makakita ka kaagad ng dialog, na nagtatanong sa iyo kung ire-restore ang domain.
  Oh no! example.com expired on Aug 14, 2014. Since It
 2. I-click ang I-restore ang aking domain. Awtomatiko nitong ilulunsad ang iyong Google account sa isang window, kung saan maaari kang bumili ng isang taong pagpaparehistro para i-restore ang domain.
 3. Kung hindi mo nakikita ang dialog na I-restore ang domain, mag-click sa tab na Nag-expire para sa iyong domain at mag-click sa Magdagdag ng pagpaparehistro o Magdagdag o mag-restore ng pagpaparehistro.

Tingnan ang Pag-expire at pag-delete ng mga pagpaparehistro ng domain para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-expire ng domain at mga patakaran sa pag-restore.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?