Mag-renew ng domain

Maaari kang magsagawa ng mga hakbang para pigilang mag-expire ang iyong domain at pigilan kang potensyal na mawala ang pagpaparehistro ng domain mo. Mayroon kang 2 paraan para i-renew ang iyong domain:

  • Mag-auto renew: I-on ang isang setting na awtomatikong magre-renew sa iyong domain bawat taon sa loob ng isang buwan kung kailan mag-e-expire ang domain mo. Sisingilin ng Google Domains ang iyong paraan ng pagbabayad kapag nangyari ang pag-auto renew.
  • Magdagdag ng mga taon: Magsagawa ng mga manual na hakbang para magdagdag ng mga taon sa iyong panahon ng pagpaparehistro ng domain (hanggang sa maximum na panahon ng pagpaparehistro ng domain ending mo).
Kung nag-expire na ang iyong domain at lampas na ito sa palugit na panahon para sa pag-renew (karaniwang 30 araw), dapat kang magsagawa ng mga hakbang para i-restore ang iyong domain at magbayad ng karagdagang bayarin sa pag-restore.

Paano i-on ang auto-renew

Para i-on ang auto-renew, gawin ang mga sumusunod:

  1. Buksan ang Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
  3. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng para sa pangalan ng domain na gusto mong i-on ang auto-renew.
  4. Sa ilalim ng Pagpaparehistro, i-click ang I-on ang auto-renew.

Pagkatapos ng mga hakbang na ito, ipo-prompt ka ng Google Domains na kumpirmahin ang iyong pagbili. Hindi sisingilin ng Google Domains ang iyong account hanggang sa aktwal na mangyari ang pag-auto renew, sa loob ng ilang araw mula sa iyong petsa ng pag-expire.

Gagana lang ang auto-renew habang valid ang impormasyon ng credit card sa iyong account. Tiyaking i-update ang iyong impormasyon kung kumuha ka ng bagong credit card.

Paano magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro

Para magdagdag ng mga taon sa iyong pagpaparehistro, gawin ang mga sumusunod:

  1. Buksan ang Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
  3. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng para sa pangalan ng domain na gusto mong dagdagan ng mga taon. 
  4. I-click ang Magdagdag ng mga taon at piliin ang bilang ng mga taon na gusto mong idagdag.

Pagkatapos ng mga hakbang na ito, ipo-prompt ka ng Google Domains na kumpirmahin ang iyong pagbili. Sisingilin ng Google Domains ang iyong account kapag na-finalize mo ang pagbiling ito.

Ang karaniwang maximum na panahon ng pagpaparehistro ay 10 taon. Nag-iiba-iba ang panahon ng pagpaparehistro batay sa domain ending, at auto-renew lang ang pinapayagan sa ilang domain. Tingnan ang sanggunian ng mga detalye ng domain ending para kumpirmahin ang mga detalye para sa iyong domain.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?