Prodloužení platnosti registrace domény

Můžete provést preventivní opatření, aby platnost vaší domény nevypršela a vy jste tak případně nepřišli o její registraci. Prodloužení platnosti registrace domény lze provést dvěma způsoby:

 • Automatické prodloužení: Můžete si aktivovat nastavení, které každoročně prodlužuje platnost registrace domény přibližně měsíc kolem data, kdy má tato platnost vypršet. V okamžiku automatického prodloužení naúčtuje služba Google Domains platbu na vrub nastavené platební metody.
 • Přidání dalších let: Registrační období domény můžete prodloužit ručně (až do maximální lhůty, která se u různých koncovek domén liší).
Pokud platnost domény vypršela a propásli jste i dodatečnou lhůtu pro prodloužení (obvykle 30 dnů), musíte doménu obnovit a zaplatit dodatečný poplatek.

Aktivace automatického prodlužování registrace

Automatické prodlužování registrace zapnete následovně:

 1. Přihlaste se do služby Google Domains.
 2. Vyberte název své domény.
 3. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Nastavení registrace.
 4. Přejděte dolů k nabídce Registrace a vyberte možnost Zapnout automatické obnovení.

Po provedení těchto kroků vás služba Google Domains vyzve k potvrzení nákupu. Služba Google Domains vám naúčtuje platbu až po vlastním uskutečnění automatického obnovení registrace, několik dní kolem data vypršení platnosti.

Automatické prodlužování registrace funguje pouze tehdy, pokud jsou údaje o vaší kreditní kartě v účtu platné. Pokud kartu změníte, nezapomeňte údaje upravit.

Ruční prodloužení registrace

Chcete-li prodloužit registraci o další roky, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do služby Google Domains.
 2. Vyberte název své domény.
 3. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Nastavení registrace.
 4. Přejeďte dolů na možnost Registrace.
 5. Pod tlačítkem Zapnout automatické obnovení klikněte na možnost Přidat roky a vyberte počet let, které chcete přidat.

Po provedení těchto kroků vás služba Google Domains vyzve k potvrzení nákupu. Po dokončení nákupu vám naúčtuje platbu.

Maximální doba registrace je obvykle deset let. Registrační období se u jednotlivých koncovek domén liší a všechny domény neumožňují automatické obnovování. Podrobnější informace o své doméně zjistíte v informačním zdroji koncovek domén.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?