Prodloužení platnosti registrace domény

Můžete provést preventivní opatření, aby platnost vaší domény nevypršela a vy jste tak případně nepřišli o její registraci. Prodloužení platnosti registrace domény lze provést dvěma způsoby:

  • Automatické prodloužení: Můžete si aktivovat nastavení, které každoročně prodlužuje platnost registrace domény přibližně měsíc kolem data, kdy má tato platnost vypršet. V okamžiku automatického prodloužení naúčtuje služba Google Domains platbu na vrub nastavené platební metody.
  • Přidání dalších let: Registrační období domény můžete prodloužit ručně (až do maximální lhůty, která se u různých koncovek domén liší).
Pokud platnost domény vypršela a propásli jste i dodatečnou lhůtu pro prodloužení (obvykle 30 dnů), musíte doménu obnovit a zaplatit dodatečný poplatek.

Aktivace automatického prodlužování registrace

Automatické prodlužování registrace zapnete následovně:

  1. Vstupte do služby Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. V levém navigačním okně klikněte na možnost Moje domény.
  3. Klikněte na kartu Konec platnosti u názvu domény, u které chcete zapnout automatické prodlužování registrace.
  4. Pod položkou Registrace vyberte možnost Zapnout automatické obnovení.

Po provedení těchto kroků vás služba Google Domains vyzve k potvrzení nákupu. Služba Google Domains vám naúčtuje platbu až po vlastním uskutečnění automatického obnovení registrace, několik dní kolem data vypršení platnosti.

Automatické prodlužování registrace funguje pouze tehdy, pokud jsou údaje o vaší kreditní kartě v účtu platné. Pokud kartu změníte, nezapomeňte údaje upravit.

Ruční prodloužení registrace

Chcete-li prodloužit registraci o další roky, postupujte takto:

  1. Vstupte do služby Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. V levém navigačním okně klikněte na možnost Moje domény.
  3. Klikněte na kartu Konec platnosti u názvu domény, které chcete prodloužit registraci. 
  4. Klikněte na možnost Přidat roky a vyberte počet let, které chcete přidat.

Po provedení těchto kroků vás služba Google Domains vyzve k potvrzení nákupu. Po dokončení nákupu vám naúčtuje platbu.

Maximální doba registrace je obvykle deset let. Registrační období se u jednotlivých koncovek domén liší a všechny domény neumožňují automatické obnovování. Podrobnější informace o své doméně zjistíte v informačním zdroji koncovek domén.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?