Pagpasa ng subdomain

Dinidirekta ng pagpasa ng subdomain ang isang subdomain ng iyong domain sa isang dati nang URL.

Upang gumawa ng subdomain at ipasa ito sa isang URL:

 1. I-click ang Aking mga domain sa kaliwa at pagkatapos ay i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na DNS .
 3. Mag-scroll pababa sa Mga Synthetic na Record.
 4. Piliin ang Pagpasa ng subdomain mula sa listahan ng mga uri ng synthetic na record.
 5. Magdagdag ng synthetic na record:
  URI    Subdomain   Patutunguhang URL
  Pagpasa ng subdomain <ang pangalan ng subdomain na ipinapasa mo, www, o @ para sa root domain.> <ang address kung saan mo idinidirekta ang subdomain na ito>
 6. Piliin ang uri ng pag-redirect. Tinutukoy nito ang paraan kung paano iniimbak ng mga router at browser ang impormasyon ng pagpasa ng iyong subdomain. Kung hindi ka nakakatiyak, gamitin ang Pansamantala (302).
  • Binibigyang-daan ka ng Pansamantala (HTTP 302) na pag-redirect na mabilis na i-propagate ang mga pagbabago sa iyong nagpapasang address.
   • Karaniwang hindi kina-cache ng mga browser ang mga 302 na pag-redirect.
   • Maaaring magpuwersa ng paghahanap sa routing table o DNS server para sa pag-redirect sa tuwing isasagawa ito. 
   • Nagpo-propagate nang napakabilis ang mga pagbabagong ginawa mo sa pagpasa sa web.
  • Binibigyang-daan ng Permanente (HTTP 301) na pag-redirect ang mga browser na i-cache ang nagpapasang address.
   • Maaaring makatulong ito sa address na malutas nang medyo mas mabilis sa mga susunod na pagbisita mula sa parehong browser.
   • Maaaring mas matagalan ang mga pagbabago na mag-propagate.
 7. Piliin kung io-on ang pagpasa ng path. Kung hindi ka nakakatiyak, i-off ang pagpasa ng path.
   
  Sa pagpasa ng path, ipinapasa ang path pagkatapos ng domain name sa parehong path sa bagong address.

   domain is to the left of the / path is to the right


  Halimbawa, kung ipinapasa mo ang example.documentationexample.com sa example.com:
  • Naka-on ang pagpasa ng path: Mare-redirect ang example.documentationexample.net/about.html sa example.com/about.html 
  • Naka-off ang pagpasa ng path: Mare-redirect ang example.documentationexample.net/about.html sa example.com
 8. I-click ang Idagdag at tanggapin ang mga pagbabago sa iyong record ng mapagkukunan.

Sa maikling panahon (ilang segundo hanggang sa ilang minuto), direktang mapupunta ang iyong subdomain sa patutunguhang URL.

Maaari mong palitan o i-delete ang record anumang oras sa pamamagitan ng pag-click sa I-edit o I-delete sa tabi nito sa listahan ng mga synthetic na record.

Tandaan: Upang ipasa ang WWW at ang iyong root domain (na tinatawag ding "naked domain"), maaari mo ring gamitin ang Pagpasa sa Web. sa tab na Website .

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?