Integracja z Bloggerem

Istnieją trzy podstawowe metody integracji domeny z Bloggerem:

Utworzenie nowego bloga dla swojej domeny
 1. Otwórz kartę Witryna  dla swojej domeny.
 2. Poniżej przycisku Utwórz domenę wybierz opcję z paska Bloggera.
  • Kliknij Przeglądaj motywy, by wyświetlić galerię motywów i przykładów, których możesz użyć przy tworzeniu bloga.
  • Wyświetl abonamenty i cennik: Blogger jest zawsze bezpłatny.
 3. Kliknij Utwórz, by utworzyć bloga.

  Uwaga: adres musi zawierać nazwę subdomeny i domeny w formacie subdomena.domena.tld, na przykład: blog.example.com.

  • Tytuł: wpisz nazwę bloga.
  • Adres: nie zmieniaj adresu, by połączyć ze swoim blogiem subdomenę WWW, albo wpisz inną subdomenę, która będzie używana jako adres bloga, na przykład mojblog.example.com.
  • Szablon: wybierz szablon bloga.
 4. Kliknij Utwórz bloga, by utworzyć nowego bloga i zacząć jego redagowanie.

  Więcej instrukcji dotyczących tworzenia i aktualizowania bloga znajdziesz w Centrum pomocy Blogger.

Połączenie bloga, którego jesteś właścicielem lub którym zarządzasz, ze swoją domeną

Uwaga: musisz być właścicielem bloga lub administratorem z uprawnieniami do zarządzania jego ustawieniami.

 1. Otwórz kartę Witryna  dla swojej domeny.
 2. Na pasku Bloggera kliknij strzałkę w dół obok przycisku Utwórz i wybierz Połącz istniejącego bloga.

  Wyświetli się okno dialogowe wyboru bloga.

 3. Wpisz subdomenę, którą chcesz połączyć z blogiem.
 4. Wybierz z listy blogów ten, którego jesteś właścicielem lub którym zarządzasz. Jeśli nie widzisz swojego bloga, być może musisz zalogować się do Google Domains z użyciem tego samego identyfikatora, którego używasz, by logować się do Bloggera. W sekcji poniżej, Dodawanie właściciela domeny jako administratora, znajdziesz odpowiednie instrukcje.
 5. Zaznacz pole wyboru Przekieruj documentationexample.net do <wybrany blog>, jeśli chcesz, by do bloga kierowała nie tylko wpisana subdomena, ale także domena główna.
 6. Kliknij Połącz bloga.
Połączenie z domeną z poziomu Bloggera

Możesz użyć swojej domeny jako domeny niestandardowej dla bloga hostowanego w Bloggerze.

Uwaga: musisz być właścicielem bloga lub administratorem z uprawnieniami do zarządzania jego ustawieniami.

 1. Zaloguj się do Bloggera i otwórz swojego bloga.
 2. Na stronie przeglądu kliknij Ustawienia w lewej kolumnie.

 3. W obszarze Publikowanie kliknij Ustaw dla swojego bloga URL uzyskany w Domenach Google.

  Uwaga: jeśli nie widzisz linka do Google Domains, być może musisz zalogować się do Bloggera za pomocą identyfikatora, którego używasz do logowania do Google Domains. W sekcji poniżej, Dodawanie właściciela domeny jako administratora Bloggera, znajdziesz odpowiednie instrukcje.

      

 4. Wybierz swoją domenę z listy w obszarze Ustawienia Domen Google i kliknij Zapisz.

Twój blog powinien być teraz wyświetlany jako strona główna Twojej domeny. Możesz także powiązać strony Bloggera z konkretnymi subdomenami swojej domeny. Instrukcje korzystania z subdomeny znajdziesz w sekcji Jak używać niestandardowej nazwy domeny dla bloga? w Centrum pomocy Blogger.

Uwaga: do przekierowania ruchu ze swojej domeny na stronę Bloggera możesz również użyć funkcji przekierowania domeny, która jest dostępna w Google Domains. Gdy użytkownik trafi do Twojej domeny, zostanie przekierowany na stronę Bloggera i będzie widział w przeglądarce adres URL bloga. Więcej informacji o przekierowaniu domeny znajdziesz w sekcji Przekierowanie na witrynę.

Własność domeny i logowanie do Bloggera

Integracja domeny z blogiem wymaga zalogowania się do Google Domains i Bloggera za pomocą tego samego identyfikatora (adresu e-mail). Jeśli identyfikator, za pomocą którego logujesz się do Google Domains, różni się od używanego do logowania do Bloggera, rozwiń i wykonaj poniższe instrukcje, by dodać właściciela domeny do Bloggera jako administratora bloga:

Dodawanie właściciela domeny jako administratora Bloggera
 1. Zaloguj się do Bloggera jako administrator swojego bloga.
 2. Na stronie przeglądu kliknij Ustawienia w lewej kolumnie.

 3. W obszarze Uprawnienia kliknij Dodaj autorów pod listą Autorzy bloga.

 4. Zaproś właściciela domeny (identyfikator używany do logowania do Google Domains), by został współtwórcą.
 5. Przejdź do skrzynki e-mail adresu, na który wysłane zostało zaproszenie. Powinno tam być zaproszenie do współtworzenia bloga.

 6. Otwórz e-maila i wykonaj zawarte w nim instrukcje, by zaakceptować zaproszenie.
 7. Wróć do Bloggera. Pamiętaj, by zalogować się jako administrator bloga.

 8. W obszarze Uprawnienia na liście autorów bloga użyj menu, by ustawić identyfikator zaproszonego właśnie użytkownika jako administratora. Aby zobaczyć zaakceptowane zaproszenie, może być konieczne odświeżenie okna przeglądarki.

 9. Wyloguj się i jeszcze raz zaloguj do Bloggera za pomocą identyfikatora użytkownika, który został właśnie zaproszony.

     

Więcej instrukcji dotyczących dodawania administratorów do Bloggera znajdziesz w Centrum pomocy Blogger, w artykule Informacje o administratorach bloga

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?