Integráció a Blogger eszközzel

Három fő módon végezheti el domainjének a Blogger eszközzel való integrációját:

Új blog létrehozása a domainje számára
 1. Nyissa meg a domainjéhez tartozó Webhely lapot .
 2. A Build (Létrehozás) gomb alatt válasszon a Blogger sávján megjelenő lehetőségek közül.
  • Kattintson a Browse Themes (Témák böngészése) lehetőségre. Ezzel megtekintheti azon témák és sablonok galériáját, amelyek közül blogja létrehozásához választhat.
  • View plans and pricing (Csomagok és árak megtekintése): a Blogger használata minden esetben költségmentes.
 3. Blog létrehozásához kattintson a Create (Létrehozás) gombra.

  Megjegyzés: A címnek tartalmaznia kell egy aldomaint és egy domainnevet az aldomain.domain.tld formátumban, például: myblog.example.com.

  • Title (Név): Adja meg blogja nevét.
  • Address (Cím): A címet hagyja változatlanul, hogy a WWW aldomain össze legyen kapcsolva a blogjával; azonban megadhat másik aldomaint is, hogy a rendszer azt használja blogja címeként, például: myblog.example.com.
  • Template (Sablon): Válassza ki a blogjához használni kívánt sablont.
 4. Kattintson a Create blog! (Hozza létre a blogot!) gombra új blogja létrehozásához, és máris elkezdheti a blogolást.

  A blogok létrehozásával és frissítésével kapcsolatos további utasításokért tájékozódjon a Blogger súgójából.

Egy meglévő, az Ön tulajdonában álló vagy Ön által kezelt blog összekapcsolása a domainjével

Megjegyzés: Ön a blog tulajdonosa kell hogy legyen, vagy pedig a blog beállításainak kezelésére engedéllyel rendelkező blogadminisztrátornak kell lennie.

 1. Nyissa meg a domainjéhez tartozó Webhely lapot .
 2. A Blogger sávján kattintson a Create (Létrehozás) gomb melletti lefelé mutató nyílra, majd válassza a Connect existing blog (Meglévő blog összekapcsolása) lehetőséget.

  Ekkor megjelenik a blogkiválasztó párbeszédpanel.

 3. Adja meg a bloggal összekapcsolni kívánt aldomaint.
 4. A megjelenő blogok listájából válassza ki az adott, az Ön tulajdonában álló vagy Ön által kezelt blogot. Ha nem látja a blogját, akkor lehet, hogy nem a Blogger szolgáltatásba való bejelentkezésre használt azonosítóval jelentkezett be a Google Domains rendszerében. A domain tulajdonosának Blogger-adminisztrátorként való felvételére vonatkozó utasításokat lentebb megtalálja.
 5. Ha azt szeretné, hogy a gyökérdomain mind a blogra, mind az Ön által megadott aldomainre átirányítson, akkor jelölje be a Redirect documentationexample.net to <your selected blog> (A documentationexample.net átirányítása ide: <az Ön által kiválasztott blog>) elnevezésű négyzetet.
 6. Kattintson a Connect blog (Blog összekapcsolása) gombra.
Domainje összekapcsolása a Blogger eszközből

Domainjét használhatja a Blogger egyéni domainjeként is.

Megjegyzés: Ön a blog tulajdonosa kell hogy legyen, vagy pedig a blog beállításainak kezelésére engedéllyel rendelkező blogadminisztrátornak kell lennie.

 1. Jelentkezzen be a Blogger szolgáltatásba, majd lépjen a blogjára.
 2. Az Overview (Áttekintés) oldalon kattintson a Settings (Beállítások) elemre a bal oldali oszlopban.

 3. A Publishing (Közzététel) résznél kattintson a Setup a Google Domains URL for your blog (Google Domains-URL beállítása a bloghoz) szövegrészre.

  Megjegyzés: Ha nem látja a Google Domains-re mutató linket, akkor lehet, hogy nem a Google Domains rendszerébe való bejelentkezésre használt azonosítóval jelentkezett be a Blogger szolgáltatásban. A domain tulajdonosának Blogger-adminisztrátorként való felvételére vonatkozó utasításokat lentebb megtalálja.

      

 4. A Google Domains Settings (Google Domains-beállítások) alatti listából válassza ki domainjét, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.

A blognak mostantól domainje kezdőlapjaként kell megjelennie. Ezenkívül domainje meghatározott aldomainjeivel is összekapcsolhat Blogger-webhelyeket. Aldomainek használatára vonatkozó utasításokat a Hogyan használhatok egyéni domainnevet a blogomhoz? cikkben talál (a Blogger súgójában).

Megjegyzés: A domainjére érkező forgalomnak valamely Blogger-webhelyre való átirányításához a Google Domains rendszerében lévő domainátirányítási funkciót is használhatja. Ilyen esetben a rendszer azokat a felhasználókat, akik ellátogatnak a domainjére, átirányítja a Blogger-webhelyre. A felhasználók a böngészőjükben a Blogger-URL-t fogják látni. A domainek átirányításával kapcsolatos további információt a Webes átirányítás cikkben talál.

A domain tulajdonjoga és a Blogger szolgáltatásba való bejelentkezés

Ahhoz, hogy el tudja végezni domjainének a blogjával történő integrációját, ugyanazzal az azonosítóval (e-mail-címmel) kell bejelentkeznie a Google Domains rendszerébe és a Blogger szolgáltatásba is. Ha a Google Domains rendszerébe való bejelentkezéshez használt azonosító eltér attól, amelyet a Blogger szolgáltatásban használ, akkor az alábbi utasítások végrehajtásával vegye fel a domain tulajdonosát a Blogger rendszerében a blogja adminisztrátorként:

A domain tulajdonosának Blogger-adminisztrátorként való felvétele
 1. Blogja adminisztrátoraként jelentkezzen be a Blogger szolgáltatásba.
 2. Az Overview (Áttekintés) oldalon kattintson a Settings (Beállítások) elemre a bal oldali oszlopban.

 3. A Permissions (Engedélyek) résznél kattintson az Add authors (Szerzők hozzáadása) szövegrészre a blogszerzők (Blog Authors) listája alatt.

 4. Hívja meg a domain tulajdonosát (az azonosítót, melyet a Google Domains rendszerébe való bejelentkezésre használ) közreműködőnek.
 5. Lépjen be az előbb meghívott e-mail-címhez tartozó e-mail-fiókba. A fiókban meg kell jelennie a blogban való közreműködésre felkérő meghívásnak.

 6. Nyissa meg az e-mail-üzenetet, és a meghívás elfogadásához kövesse az ott leírt utasításokat.
 7. Jelentkezzen vissza a Blogger szolgáltatásba. Győződjön meg arról, hogy a blog adminisztrátoraként van bejelentkezve.

 8. A Permissions (Engedélyek) résznél, a blogszerzők (Blog Authors) listájában használja a nemrég meghívott azonosítójú személy melletti legördülő menüt, és ruházza fel az illetőt adminisztrátori jogosultsággal. Lehet, hogy az elfogadott meghívást csak akkor fogja látni, ha frissíti a böngészőablakot.

 9. Jelentkezzen ki a Blogger szolgáltatásból, majd jelentkezzen be újra a meghívott azonosítóval.

     

A Blogger-adminisztrátorok felvételére vonatkozóan további utasításokat talál a Blogger súgójának A blogadminisztrátorokról szóló cikkében.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?