Isama sa Blogger

May tatlong pangunahing paraan upang maisama mo ang iyong domain sa blogger:

Gumawa ng bagong blog para sa iyong domain
 1. Buksan ang tab na Website para sa iyong domain.
 2. Sa ibaba ng button na Gumawa, piliin ang isang opsyon mula sa Blogger bar.
  • Mag-click sa Browse themes upang makakita ng gallery ng mga tema o template na mapapagpiliin mo sa paggawa ng iyong blog.
  • Tingnan ang mga plano at pagpepresyo: Palaging libre ang Blogger.
 3. I-click ang Create upang gawin ang iyong blog.

  Tandaan: dapat ay may kasamang subdomain at domain name ang address, sa format na subdomain.domain.tld, halimbawa: myblog.example.com.

  • Pamagat: Ilagay ang pangalan ng iyong blog.
  • Address: Huwag gumawa ng pagbabago sa address upang i-link ang WWW sa iyong blog o maglagay ng ibang subdomain upang magamit bilang address para sa iyong blog, halimbawa, myblog.example.com .
  • Template: Piliin ang template para sa iyong blog.
 4. I-click ang Gumawa ng blog! upang gawin ang bago mong blog at simulan ang pagba-blog.

  Tingnan ang help center ng Blogger para sa higit pang tagubilin sa paggawa at pag-update ng iyong blog.

Ikonekta ang isang blog na pagmamay-ari o pinamamahalaan mo sa iyong domain

Tandaan: Dapat ay ikaw ang nagmamay-ari sa blog o isa kang administrator ng blog na may pahintulot na pamahalaan ang mga setting nito.

 1. Buksan ang tab na Website para sa iyong domain.
 2. Sa Blogger bar, i-click ang pababang arrow sa tabi ng button na Create at piliin ang Connect existing blog.

  Lalabas ang dialog box ng piniling blog.

 3. Ilagay ang subdomain na gusto mong ikonekta sa blog.
 4. Pumili ng blog na pagmamay-ari o pinamamahalaan mo mula sa listahan ng mga blog. Kung hindi mo nakikita ang iyong blog, maaaring hindi ka naka-log in sa Google Domains gamit ang parehong ID na ginamit mo sa pag-log in sa Blogger. Tingnan ang mga tagubilin sa Pagdagdag ng may-ari ng domain bilang administrator ng Blogger sa ibaba.
 5. Lagyan ng check ang kahon para sa Redirect documentationexample.net sa <iyong piniling blog> kung gusto mong idirekta ang root domain sa blog pati na rin ang subdomain na inilagay mo.
 6. I-click ang Connect blog.
Kumonekta sa iyong domain mula sa Blogger

Magagamit mo ang iyong domain bilang isang custom domain para sa isang blog na hino-host sa Blogger.

Tandaan: Dapat ay ikaw ang nagmamay-ari sa blog o isa kang administrator ng blog na may pahintulot na pamahalaan ang mga setting nito.

 1. Mag-log in sa Blogger at buksan ang iyong blog.
 2. Sa page ng pangkalahatang-ideya, mag-click sa Settings sa kaliwang column.

 3. Sa bahagi ng Publishing, i-click ang Setup a Google Domains URL para sa iyong blog.

  Tandaan: Kung hindi mo nakikita ang link para sa Google Domains, maaaring hindi ka naka-log in sa Blogger gamit ang parehong ID na ginamit mo sa pag-log in sa Google Domains. Tingnan ang mga tagubilin sa Pagdagdag ng may-ari ng domain bilang administrator ng Blogger sa ibaba.

      

 4. Piliin ang iyong domain sa listahan sa ilalim ng Google Domains Settings at i-click ang Save.

Dapat na ngayong lumabas ang iyong blog bilang home page para sa domain mo. Maili-link mo rin ang mga site ng Blogger sa mga partikular na subdomain ng iyong domain. Para sa mga tagubilin sa paggamit ng subdomain, tingnan ang Paano ako makakagamit ng isang custom domain name para sa aking blog? sa help center ng Blogger.

Tandaan: Magagamit mo rin ang feature na Papasa ng domain sa Google Domains upang i-redirect ang trapiko mula sa iyong domain patungo sa isang site ng Blogger. Kapag pumunta ang isang user sa iyong domain, ire-redirect siya sa isang site ng Blogger at makikita niya ang url ng blogger sa kanyang browser. Para sa higit pang impormasyon sa Pagpasa ng domain, tingnan ang Pagpasa sa web.

Pagmamay-ari sa Domain at pag-log in sa Blogger

Kapag isinama mo ang iyong domain sa blog mo, kailangan mong mag-log in sa Google Domains at Blogger gamit ang parehong ID (email address). Kung ang ID na ginamit mo sa pag-log in sa Google Domains at ang ID na ginamit mo sa pag-log in sa Blogger ay magkaiba, palawakin ang mga sumusunod na tagubilin upang idagdag ang may-ari ng Domain sa Blogger bilang administrator ng iyong blog:

Idagdag ang may-ari ng domain bilang administrator ng Blogger
 1. Mag-log in sa Blogger bilang administrator ng iyong blog.
 2. Sa page ng pangkalahatang-ideya, mag-click sa Settings sa kaliwang column.

 3. Sa bahagi ng Permissions, mag-click sa Add authors sa ibaba ng listahan na Blog Authors.

 4. Imbitahan ang may-ari ng domain (ang ID na ginagamit mo sa pag-log in sa Google Domains) upang maging isang contributor.
 5. Pumunta sa iyong email para sa address na kaiimbita mo pa lang. Dapat kang makakita ng imbitasyon na mag-ambag sa blog.

 6. Buksan ang email at sundin ang mga tagubilin sa pagtanggap sa imbitasyon.
 7. Bumalik sa Blogger. Tiyaking naka-log in ka bilang administrator ng blog.

 8. Sa bahagi ng Permissions sa listahan ng mga may-akda ng blog, gamitin ang drop down na menu sa tabi ng kaiimbita mo pa lang na ID upang gawing administrator ang ID. Maaaring kailanganin mong i-refresh ang window ng iyong browser upang makita ang tinanggap na imbitasyon.

 9. Mag-log out at muling mag-log in sa Blogger gamit ang kaiimbita mo pa lang na ID.

     

Makakakita ka ng higit pang tagubilin sa pagdaragdag ng mga administrator sa Blogger sa artikulo ng help center ng Blogger na About blog administrators

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?