Tìm hiểu về nhà đăng ký tên miền có trong bản ghi

Nhà đăng ký tên miền có trong bản ghi là nhà đăng ký tên miền xuất hiện trong bản ghi WHOIS của miền mà bạn sở hữu với vai trò là công ty mà bạn đăng ký miền. Google Domains là tổ chức đăng ký tên miền trực tiếp dành cho nhiều miền cấp cao nhất (TLD). Chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức đăng ký tên miền khác nhằm cung cấp thêm nhiều TLD mà chúng tôi bán lại từ họ. Điều này không ảnh hưởng đến chi phí và Google Domains sẽ vẫn là đầu mối liên hệ về dịch vụ đăng ký, trợ giúp và hỗ trợ. Tuy nhiên, trong dữ liệu WHOIS, nhà đăng ký tên miền có trong bản ghi có thể là một nhà đăng ký khác đối với một số miền.

Hãy xem danh sách các phần cuối cùng của tên miền để biết thêm thông tin về những tổ chức quản lý các miền đó.

Trong hầu hết trường hợp, Google Domains vẫn sẽ là đơn vị liên hệ chính nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp sự cố với gói đăng ký miền. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng trong một số ít trường hợp, tổ chức đăng ký tên miền của bạn có thể liên hệ trực tiếp với bạn (chẳng hạn như do quy định của ICANN).

Google Domains luôn mong muốn mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời, dù bạn đăng ký miền trực tiếp với chúng tôi hay thông qua dịch vụ đăng ký miền của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nỗ lực để phục vụ bạn tốt nhất.

Để biết thêm thông tin về quan hệ tương tác giữa bạn và nhà đăng ký tên miền của bạn, vui lòng xem trang web của ICANN về Lợi ích và trách nhiệm của người đăng ký.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false