Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Chào mừng bạn đến với Google Domains (Beta)

Google Domains được thiết kế và xây dựng để giúp hiển thị trực tuyến dễ dàng và quản lý miền của bạn một cách đơn giản.

Chúng tôi cho phép bạn tìm, mua và quản lý miền, đồng thời kết nối trực tiếp bạn với các công ty xây dựng trang web như Shopify, Squarespace, Weebly và Wix.

Phản hồi

Trong phiên bản beta, chúng tôi cần bạn trợ giúp đưa ra ý kiến phản hồi để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến sản phẩm. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này.

Tính khả dụng

Google Domains hiện chỉ khả dụng đối với người dùng ở Hoa Kỳ.

Lưu ý: Vị trí của bạn được xác định theo địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng mà bạn sử dụng cùng tài khoản Google để mua hoặc chuyển miền.

Tìm hiểu thêm

Xem các chủ đề trợ giúp sau đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Domains:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false