นโยบายการคืนเงินของ Google Domains

นโยบายการคืนเงินของ Google Domains มีดังนี้

  • คุณสามารถขอคืนเงินสำหรับโดเมนได้ภายใน 5 วันนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก (การจดทะเบียนขั้นแรก)
  • คุณไม่สามารถรับเงินคืนสำหรับโดเมนได้มากกว่า 3 โดเมนต่อปี (ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน)
  • โดเมนแบบพรีเมียมและโดเมนที่โอนมาไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • โดเมน .jp เป็นโดเมนที่ขอคืนเงินไม่ได้

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Domains เพื่อขอรับเงินคืน ระบบจะยกเลิกการจดทะเบียนโดเมนของคุณเมื่อดำเนินการคืนเงินแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร