Refusjonsretningslinjer for Google Domains

Refusjonsretningslinjene for Google Domains er som følger:

  • Domener kan refunderes innen fem dager etter første kjøp (første registrering).
  • Du kan ikke motta refusjon for mer enn tre domener per år (alle sammenhengende perioder på 12 måneder).
  • Premiumdomener og domener som er overført til oss, kan ikke refunderes.
  • .jp-domener kan ikke refunderes.

Kontakt brukerstøtten for Google Domains for å starte refusjonsprosessen. Registreringen av domenet ditt kanselleres når refusjonen er behandlet.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?