Patakaran sa refund ng Google Domains

Ipinapakita sa ibaba ang patakaran sa refund ng Google Domains:

  • Maaaring i-refund ang mga domain sa loob ng 5 araw sa unang pagbili (inisyal na pagpaparehistro).
  • Maaaring hindi ka makatanggap ng mga refund para sa mahigit na 3 domain sa loob ng isang taon (anumang magkakasunod na 12 buwang panahon).
  • Ang mga premium na domain at nailipat na domain ay hindi maaaring i-refund.
  • Hindi maaaring i-refund ang mga .jp domain.

Makipag-ugnayan sa suporta ng Google Domains upang masimulan ang refund. Kakanselahin ang pagpaparehistro ng iyong domain kapag naproseso na ang iyong refund.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?