Rekordy z symbolem wieloznacznym – informacje

Rekordy z symbolem wieloznacznym to rodzaj rekordów zasobów, który może zostać dopasowany do jednej lub wielu subdomen, pod warunkiem że nie mają one zdefiniowanych żadnych rekordów zasobów. Definiuje się je poprzez wpisanie w skrajnej lewej etykiecie nazwy domeny znaku gwiazdki (*) z następującą po niej kropką (.), tak jak w przykładzie: *.example.com. Pamiętaj, że zapytania skierowane do domeny głównej example.com nie uruchomią rekordu z symbolem wieloznacznym *.example.com.

Rekordów tego typu można używać z dowolnymi rekordami zasobów DNS oprócz rekordów NS (serwera nazw).

W poniższym przykładzie, jeżeli subdomeny info.example.comsupport.example.com nie mają zdefiniowanych rekordów zasobów, wyszukiwanie ich w DNS zwróci rekord MX wskazujący na mailhost1.example.com.

*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com.

Kolejny przykład pokazuje konfigurację, zgodnie z którą wyszukiwanie w DNS subdomen learning.resouces.example.comcareer.resources.example.com zwróci rekord MX wskazujący na mailhost2.example.com, jeżeli te subdomeny nie będą miały zdefiniowanych rekordów zasobów.

*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Rekordy z symbolem wieloznacznym można tworzyć również w przypadku rekordów syntetycznych Google Domains.

*.example.com Forwarding 1h www.example.com
*.example.com App Engine 1h app-id

Nieodpowiednio użyte rekordy z symbolem wieloznacznym mogą zwracać nieoczekiwane wyniki. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentach RFC 1034 (punkt 4.3.3)RFC 4592. Aby zapoznać się z innymi przykładami, zobacz dokument RFC 4592 (punkt 2.2.1).

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?