מידע על רשומות תווים כלליים

רשומות תווים כלליים הן סוג של רשומת משאב שיכולות להתאים לתת-דומיין אחד או יותר - אם לא הוגדרו רשומות משאב לתת-הדומיינים האלה. רשומות תווים כלליים מצוינות בעזרת כוכבית (*) ואחריה נקודה (.) בחלק השמאלי ביותר של שם הדומיין. לדוגמה: ‎*.example.com. (שים לב לכך שבקשות הנשלחות לדומיין השורש, example.com, לעולם לא יפעילו את רשומת התו הכללי ‎*.example.com.)

אפשר להשתמש ברשומות תווים כלליים יחד עם כל סוג של רשומת משאב DNS, מלבד רשומות NS (שרת שמות).

בדוגמה שבהמשך, אם לא הוגדרו רשומות משאב ל-info.example.com ול-support.example.com, חיפוש DNS אחר תת-הדומיינים האלה יחזיר רשומת MX המצביעה אל mailhost1.example.com

‎*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com.‎

בדוגמה שבהמשך, אם לא הוגדרו רשומות משאב ל-learning.resouces.example.com ול-career.resources.example.com, חיפוש DNS אחר תת-הדומיינים האלה יחזיר רשומת MX המצביעה אל mailhost2.example.com.

‎*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com.‎

אפשר גם ליצור רשומות תווים כלליים לרשומות סינתטיות של Google Domains.

‎*.example.com Forwarding 1h www.example.com
‎*.example.com App Engine 1h app-id

אם לא תשתמש בהן בצורה נכונה, רשומות תווים כלליים עשויות להחזיר תוצאות לא צפויות. תוכל למצוא מידע מפורט יותר ב-RFC 1034 (סעיף 4.3.3) וב-RFC 4592. דוגמאות נוספות זמינות ב-RFC 4592 (סעיף 2.2.1).

 

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?