Záznamy wildcard

Záznamy wildcard jsou zdrojové protokoly, které odpovídají jedné nebo více subdoménám – pokud tyto subdomény nemají definované zdrojové záznamy. Záznamy wildcard označují část názvu domény úplně vlevo, za použití hvězdičky (*) a následné tečky (.), jak je uvedeno v následujícím příkladu: *.example.com. (Upozorňujeme, že záznam wildcard *.example.com se nikdy nepoužije pro požadavky na kořenovou doménu, example.com.)

Záznamy wildcard lze použít s každým typem záznamu DNS kromě NS (záznamy názvového serveru).

V příkladu níže platí, že pokud info.example.com a support.example.com nemají definované zdrojové záznamy, výsledkem vyhledávání DNS pro tyto domény bude záznam MX odkazující na mailhost1.example.com

*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com.

V příkladu níže platí, že pokud learning.resouces.example.com a career.resources.example.com nemají definované zdrojové záznamy, výsledkem vyhledávání DNS pro tyto subdomény bude záznam MX odkazující na mailhost2.example.com.

*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Záznamy wildcard lze také vytvářet pro Syntetické záznamy Google Domains.

*.example.com Forwarding 1h www.example.com
*.example.com App Engine 1h app-id

Při nesprávném využití mohou záznamy wildcard přinášet nečekané výsledky. Další informace viz RFC 1034 (část 4.3.3) a RFC 4592. Další příklady viz RFC 4592 (část 2.2.1).

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?