Tính năng của Google Domains

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Mỗi miền bạn mua hoặc chuyển sang Google Domains đều có các tính năng để giúp bạn bắt đầu hoạt động trên mạng và quản lý miền dễ dàng hơn.

Cơ sở hạ tầng miền Cơ sở hạ tầng nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy

Mỗi lần bạn truy cập một trang web, máy tính của bạn sẽ thực hiện lệnh tra cứu Hệ thống tên miền (DNS). Trang web được tích hợp với Google Domains sử dụng cùng máy chủ DNS với Google để có thể kết nối miền với trang web của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm về DNS.

Quyền riêng tư Bảo vệ quyền riêng tư

Khi bạn đăng ký miền với Google Domains, chúng tôi sẽ chi trả phí giữ bí mật thông tin đăng ký miền của bạn. Những thông tin này bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng bảo vệ quyền riêng tư.

Chuyển tiếp email Chuyển tiếp email

Bạn có thể tạo tối đa 100 email đại diện bằng miền của mình và cài đặt để các email này chuyển tiếp thư đến các tài khoản email hiện có.

Ví dụ: “help@your_company” hoặc “sales@your_company” có thể được chuyển tiếp đến địa chỉ email hiện tại “you@gmail.com”.

Tìm hiểu thêm về tính năng chuyển tiếp email.

Chuyển tiếp miền Chuyển tiếp miền

Khi mua hoặc chuyển miền sang Google Domains, bạn có thể trỏ tên miền của mình đến một tên miền và trang web hiện có để hướng người dùng đến cùng một nơi.

Ví dụ: "www.example.net" có thể chuyển tiếp đến "www.example.com".

Tìm hiểu thêm về tính năng chuyển tiếp web.

Miền con tùy chỉnh Miền con tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh miền của mình bằng các miền con, chẳng hạn như "blog.example.com" và "shop.example.com", để giúp bạn tạo các trang riêng trong trang web của mình.

Tìm hiểu thêm về bản ghi tài nguyên.

Công cụ quản lý Công cụ đơn giản để quản lý miền

Bạn có thể sử dụng các công cụ sau đây để quản lý miền:

 • Thêm và quản lý bản ghi tài nguyên: A, AAAA, CAA, CNAME, DS, MX, NS, PTR, SPF, SRV, SSHFP, TLSA, TXT
 • Sử dụng Bản ghi tổng hợp của Google để dùng phương thức DNS động, chuyển tiếp miền con và thiết lập G Suite
 • Thêm và quản lý máy chủ định danh
 • Định cấu hình TTL
 • Khóa miền

Tìm hiểu thêm về bản ghi tài nguyên.

Công cụ tích hợp để xây dựng trang web Dễ dàng tích hợp với các công cụ xây dựng trang web hàng đầu

Quan trọng: Một số đối tác cung cấp dịch vụ tạo trang web và các dịch vụ khác có thể yêu cầu trả thêm phí.

Khi mua hoặc chuyển miền sang Google Domains, bạn có thể tạo trang web với một trong các đối tác của chúng tôi, họ sẽ cung cấp cho bạn:

 • Dịch vụ lưu trữ an toàn, đáng tin cậy
 • Mẫu tùy chỉnh
 • Các tính năng mạnh mẽ, chẳng hạn như kéo và thả để tạo hoặc quản lý trang web dành cho thiết bị di động

Tìm hiểu thêm về sự hiện diện trên mạng.

Phần cuối cùng của tên miền Phần cuối cùng mới cho tên miền

Có hàng trăm tên miền cấp cao nhất (TLD) mà bạn có thể chọn cho trang web của mình, chẳng hạn như ".guru" hoặc ".technology".

Tìm hiểu thêm về các phần cuối cùng của tên miền được hỗ trợ .

Hỗ trợ Hỗ trợ

Tính năng hỗ trợ của Google Domains có các ngôn ngữ sau: 

 • US English, 24 hours every day by chat, email, and phone.
 • Español Latinoamérica, de lunes a viernes de 4 a.m. a 4 p.m., hora del Pacífico, por chat y correo electrónico.
 • Français, 24 heures sur 24 par courriel.
 • Português do Brasil, e-mail e bate-papo de segunda a sexta-feira 09:00 - 17:00 BRT.
 • 日本語, メールによる対応、日本時間9:00時〜18:00時(月曜日〜金曜日).

Để được trợ giúp, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false