Các tính năng của Google Domains

Mỗi miền bạn mua hoặc chuyển sang Google Domains bao gồm các tính năng giúp bắt đầu trực tuyến dễ dàng và quản lý miền của bạn một cách đơn giản.

Không mất thêm chi phí cho đăng ký riêng tư

Khi bạn đăng ký miền với Google Domains, chúng tôi trả chi phí lưu giữ chi tiết đăng ký miền của bạn ở chế độ riêng tư (ví dụ: tên bạn, địa chỉ và thông tin liên hệ khác của bạn). Để biết thêm thông tin về bảo mật miền, vui lòng xem Đăng ký riêng tư.

Chuyển tiếp email

Tạo tối đa 100 bí danh email cho miền của bạn, chẳng hạn như help@your_company hoặc sales@your_company và chuyển tiếp các bí danh này tới tài khoản email hiện tại của bạn như you@gmail.com. Để được trợ giúp về quy trình này, vui lòng xem phần Chuyển tiếp email.

Dễ dàng chuyển tiếp miền

Trỏ tên miền của bạn tới một miền và trang web hiện có. Bạn có thể sử dụng tính năng này để hướng người xem đến một vị trí. Ví dụ sẽ là chuyển tiếp www.example.net đến www.example.com. Bạn sẽ có thể hoàn tất quá trình này sau khi mua hoặc chuyển miền sang Google Domains. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem phần Chuyển tiếp web.

Các miền phụ có thể tùy chỉnh

Tùy chỉnh miền của bạn với tối đa 100 miền phụ, chẳng hạn như blog.example.com và shop.example.com. Điều này sẽ cho phép bạn tạo các trang duy nhất trong trang web của bạn. Vui lòng xem phần Bản ghi tài nguyên.

Cơ sở hạ tầng Internet nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy với Google

Mỗi khi bạn truy cập một trang web, máy tính của bạn sẽ thực hiện tác vụ gọi là “Tra cứu DNS”. Khi bạn quản lý miền với chúng tôi, bạn sẽ sử dụng chính các máy chủ DNS như Google. Điều này đồng nghĩa với việc miền của bạn sẽ kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy với trang web của bạn. Chúng tôi thêm 10 triệu tác vụ phân giải cho mỗi miền mỗi năm. Để tìm hiểu thêm về Hệ thống tên miền, vui lòng xem phần Giới thiệu về DNS.

Công cụ quản lý miền đơn giản

Một nhóm đầy đủ các công cụ quản lý miền mạnh mẽ, dễ sử dụng theo đề xuất của bạn:

  • Thêm và quản lý các bản ghi tài nguyên: A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SPF, SRV, TXT
  • Sử dụng Bản ghi tổng hợp của Google để tích hợp với Google App Engine, chuyển tiếp miền phụ và thiết lập G Suite.
  • Thêm và quản lý máy chủ định danh
  • Định cấu hình TTL
  • Khóa miền

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem phần Bản ghi tài nguyên.

Dễ dàng tích hợp với các công ty xây dựng web hàng đầu

Ngay sau khi bạn mua hoặc chuyển miền sang Google Domains, bạn có thể bắt đầu tạo ngay trang web với một trong các đối tác của chúng tôi (có chi phí bổ sung). Các tính năng bao gồm lưu trữ an toàn và đáng tin cậy, mẫu có thể tùy chỉnh và các tính năng mạnh mẽ như tạo bằng cách kéo và thả, quản lý trang web dành cho thiết bị di động. Để biết thêm thông tin về các đối tác của chúng tôi, vui lòng xem phần Sự hiện diện web.

Đuôi miền mới

Trong vài năm tới, hàng trăm miền cấp cao nhất (TLD) mới như .guru và .technology sẽ trở nên khả dụng. Chúng tôi sẽ nỗ lực cung cấp cho bạn càng nhiều tùy chọn càng tốt để bạn có thể tìm được tên phù hợp và có ý nghĩa nhất khi bạn bắt đầu trực tuyến. Để biết tên miền nào có sẵn, vui lòng xem phần TLD được Google Domains hỗ trợ.

Hỗ trợ

Nhóm hỗ trợ Google Domains sẵn sàng hỗ trợ mỗi ngày:

  • 24 giờ/ngày qua trò chuyện và email.
  • Từ 6:00 SA đến 9:00 CH, giờ PST Hoa Kỳ qua điện thoại.

Để biết hướng dẫn về cách liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng xem phần Liên hệ hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?