Mga feature ng Google Domains

Ang bawat domain na bibilhin o ililipat mo sa Google Domains ay kinabibilangan ng mga feature na nagpapadali sa pagsisimula online at pagpapasimple sa pamamahala sa iyong mga domain.

Walang karagdagang gastusin para sa pribadong pagpaparehistro

Kapag nagparehistro ka ng isang domain sa Google Domains, magsasagawa kami ng mga hakbang sa pagpapanatiling pribado ng mga detalye ng pagpaparehistro ng iyong domain (hal. ang iyong pangalan, address, at iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa privacy ng domain, pakitingnan ang Pribadong pagpaparehistro.

Pagpasa ng email

Gumawa ng hanggang 100 alyas sa email sa iyong domain, gaya ng help@your_company o sales@your_company, at ipasa ang mga ito sa mga dati nang email account, gaya ng you@gmail.com. Para sa tulong sa prosesong ito, pakitingnan ang Pagpasa ng email.

Madaling pagpasa ng domain

Ikonekta ang iyong domain name sa dati nang domain at website. Magagamit ang feature na ito sa pagdirekta ng mga user sa isang lokasyon. Isang halimbawa ang pagpasa ng www.example.net sa www.example.com. Magagawa mong tapusin ang prosesong ito kapag binili o inilipat mo ang isang domain sa Google Domains. Upang matuto pa, pakitingnan ang Pagpasa sa web.

Mga nako-customize na subdomain

I-customize ang iyong domain sa hanggang 100 subdomain, gaya ng blog.example.com at shop.example.com. Bibigyang-daan ka nitong gumawa ng mga natatanging page sa iyong website. Pakitingnan ang Mga record ng mapagkukunan.

Mabilis, secure at maaasahang imprastraktura sa Internet sa Google

Sa tuwing bibisita ka sa isang website, magsasagawa ang iyong computer ng tinatawag na “Paghahanap ng DNS.” Kapag pinamahalaan mo ang isang domain kasama namin, magagamit mo ang mga server ng DNS na ginagamit ng Google. Ibig sabihin nito, makakakonekta ang iyong domain nang mabilis at maaasahan sa website mo. Nagsasama kami ng 10 milyong resolution kada taon sa bawat domain. Upang matuto pa tungkol sa Domain Name System, pakibasa ang Tungkol sa DNS.

Mga simpleng tool sa pamamahala ng domain

May isang kumpletong set ng mga simpleng gamitin at mahusay na tool sa pamamahala ng domain na magagamit mo kapag gusto mo:

  • Magdagdag at mamahala ng mga record ng mapagkukunan: A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SPF, SRV, TXT
  • Gamitin ang Mga Synthetic na Record ng Google para sa pagsasama ng Google App Engine, pagpasa ng subdomain, at setup ng G Suite.
  • Magdagdag at mamahala ng mga name server
  • Mag-configure ng TTL
  • Pag-lock ng domain

Upang matuto pa, pakitingnan ang Mga record ng mapagkukunan.

Madaling pagsama sa mga nangungunang gumagawa ng website

Kapag nabili o nailipat mo na ang isang domain sa Google Domains, makakapagsimula ka kaagad sa paggawa ng iyong website katulong ng isa sa aming mga kasosyo (may kasamang karagdagang gastusin). Kasama sa mga feature ang secure at maaasahang pag-host, mga naku-customize na template at malalakas na feature gaya ng paggawa sa pamamagitan ng pag-drag at pag-drop, at mobile na pamamahala sa site. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasosyo, pakitingnan ang Presensya sa web.

Mga bagong domain ending

Sa mga susunod pang taon, daan-daang bagong pinakamataas na antas ng domain (TLD) gaya ng .guru at .technology ang magiging available. Magsisikap kaming bigyan ka ng pinakamaraming opsyon na posible upang mahanap mo ang pinakanauugnay at may kahulugang pangalan kapag nagsimula ka online. Upang makita kung ano ang available, pakitingnan ang mga TLD na sinusuportahan ng Google Domains.

Suporta

Available araw-araw ang Support Team ng Google Domains:

  • 24 na oras/araw sa pamamagitan ng chat at email.
  • Mula 6:00 AM hanggang 9:00 PM, US Pacific na oras, sa pamamagitan ng telepono.

Para sa mga tagubilin sa pakikipag-ugnayan sa aming support center, pakitingnan ang Pakikipag-ugnayan sa Suporta.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?