เกี่ยวกับ ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) คือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ต

ICANN มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทางเทคนิคสำหรับระบบชื่อโดเมน (DNS) และนโยบายที่กำหนดวิธีการทำงานของชื่อและที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต

InterNIC และ IANA เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดย ICANN ทั้งคู่

InterNIC

Network Information Center (InterNIC) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการจดทะเบียนชื่อโดเมน

IANA

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) มีหน้าที่รับผิดชอบ DNS ระดับราก, การกำหนดที่อยู่ IP และแหล่งโปรโตคอลอื่นๆ ของอินเทอร์เน็ต IANA มอบอำนาจหน้าที่ของโดเมน (ที่ไม่ใช่ระดับราก) อื่นทั้งหมดให้แก่บริษัทรับจดทะเบียนรายอื่น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร