Chuyển tiếp web

Chuyển tiếp web sẽ chuyển hướng miền của bạn và www.<miền của bạn> đến một URL hiện có. 

Để chuyển tiếp miền của bạn:

 

 1. Nhấp vào tên miền. Sau đó, nhấp vào biểu tượng tab Trang web .
 2. Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng Chuyển tiếp Web forward icon
 3. Trong hộp Chuyển tiếp, hãy nhập URL hoặc địa chỉ IP vào trường tương ứng (Xem phần Giá trị chuyển tiếp miền).
 4. Nếu bạn hài lòng với các giá trị mặc định này, nhấp vào nút Chuyển tiếp. Nếu không, nhấp vào Tùy chọn nâng cao.
  Giá trị mặc định:
  • Chuyển hướng Tạm thời (HTTP 302) theo mặc định. Bạn cũng có thể sử dụng chuyển hướng Vĩnh viễn (HTTP 301). Xem phần Loại chuyển hướng
  • Chuyển hướng đường dẫn bị tắt theo mặc định. Xem phần Chuyển hướng đường dẫn.
 5. Kiểm tra để đảm bảo miền của bạn được chuyển hướng đến vị trí mong muốn (xem phần Xác minh chuyển tiếp miền).

Khi bạn thiết lập chuyển tiếp web, Google Domains tạo bản ghi tổng hợp chuyển tiếp web. Nếu bạn xóa bản ghi này, chuyển tiếp web sẽ dừng lại. Xem phần Bản ghi tổng hợp để biết thêm thông tin.

Trợ giúp thêm ...

Giá trị chuyển tiếp miền

Ví dụ về các giá trị khả thi để chuyển tiếp miền được trình bày ở đây.

 • miền gốc
  • example.com
  • https://example.com
  • http://example.com
 • miền phụ
  • www.example.com
  • https://support.example.com
  • http://info.example.com
 • thư mục
  • www.example.com/marketing
  • https://www.example.com/products
  • http://www.example.com/services
 • trang web
  • www.example.com/welcome.html
  • https://www.example.com/login.aspx
  • http://www.example.com/page1.htm
 • Địa chỉ IP
  • 123.123.123.123 (IPv4)
  • 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab (IPv6)
Loại chuyển hướng

Loại chuyển hướng xác định cách bộ định tuyến và trình duyệt lưu trữ thông tin chuyển tiếp web của bạn. Bạn có thể chọn

 • Chuyển hướng Tạm thời (HTTP 302) cho phép bạn phổ biến thay đổi cho địa chỉ chuyển tiếp nhanh chóng.
  • Trình duyệt thường không lưu vào bộ nhớ cache các chuyển hướng 302.
  • Có thể bắt buộc tra cứu bảng định tuyến hoặc máy chủ DNS mỗi lần chuyển hướng. 
  • Thay đổi bạn thực hiện cho chuyển tiếp web phổ biến rất nhanh.
 • Chuyển hướng Vĩnh viễn (HTTP 301) cho phép trình duyệt lưu vào bộ nhớ cache địa chỉ chuyển tiếp.
  • Điều này có thể giúp địa chỉ phân giải nhanh hơn một chút vào các lần truy cập tiếp theo từ chính trình duyệt đó.
  • Thay đổi có thể mất nhiều thời gian phổ biến hơn.

HTTP 302 là mặc định cho Google Domains. Nếu bạn không biết chắc, hãy sử dụng 302.

Loại chuyển hướng và thứ hạng tìm kiếm

Khi được triển khai lần đầu tiên, chuyển hướng 301 và 302 sẽ ảnh hưởng khác nhau đến thứ hạng tìm kiếm. Hiện nay, hầu hết các công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Google không phân biệt giữa các loại chuyển hướng. 

Chuyển tiếp đường dẫn

Chuyển tiếp đường dẫn sau tên miền đến cùng đường dẫn tại địa chỉ mới.

 domain is to the left of the / path is to the right

Chẳng hạn, nếu bạn đang chuyển tiếp documentationexample.com đến example.com:

 • Bật chuyển tiếp đường dẫn: documentationexample.net/about.html chuyển hướng đến example.com/about.html 
 • Tắt chuyển tiếp đường dẫn: documentationexample.net/about.html chuyển hướng đến example.com

Chuyển tiếp đường dẫn tắt theo mặc định.

Sử dụng chuyển tiếp đường dẫn khi miền của bạn đang chuyển hướng tới có cùng cấu trúc như miền hiện tại của bạn.

Xác minh chuyển tiếp miền

Sau khi bạn đã thiết lập chuyển tiếp miền, điều quan trọng là phải xác minh rằng miền của bạn sẽ được chuyển tiếp đến vị trí mong muốn.

 1. Sau khi bạn đã thiết lập Chuyển tiếp trang web, tab Trang web sẽ hiển thị một hình ảnh nhỏ về trang web đích của bạn. 
 2. Nhấp vào hình ảnh để mở trang web đích trong tab trình duyệt mới. 
  Lưu ý: Có thể mất một vài phút để thay đổi phổ biến rộng rãi. Nếu trang web đích của bạn không hiển thị, hãy kiểm tra URL và thử lại. 
Nhấp vào để xem ví dụ
Website tab showing Web forwarding configured
Xem bản ghi DNS chuyển tiếp miền

Khi bạn thiết lập chuyển tiếp web, Google Domains tạo bản ghi tổng hợp Chuyển tiếp miền chứa tất cả các giá trị bản ghi A, AAA và CNAME cần thiết.

Để xem bản ghi chuyển tiếp miền:

 1. Nhấp vào biểu tượng tab DNS   và cuộn xuống phần Bản ghi tổng hợp
 2. Nhấp vào biểu tượng expand icon (>) bên cạnh bản ghi tổng hợp Chuyển tiếp miền để xem chi tiết. 
 3. Ghi lại các bản ghi tài nguyên A, AAAA và CNAME trong bản ghi tổng hợp được tạo cho bạn.
Nhấp vào để xem ví dụ
Domain forward synthetic record
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?