การส่งต่อเว็บ

การส่งต่อเว็บจะกำหนดทิศทางโดเมนและ www.<your domain> ไปยัง URL ที่มีอยู่ 

ในการส่งต่อโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

 

 1. คลิกชื่อโดเมน แล้วคลิกแท็บเว็บไซต์
 2. เลื่อนลงมาและคลิกส่งต่อ Web forward icon 
 3. ในช่องส่งต่อ ให้ป้อน URL หรือที่อยู่ IP ลงในช่อง (ดูค่าการส่งต่อโดเมน)
 4. หากคุณพอใจกับค่าเริ่มต้น ให้คลิกปุ่มส่งต่อ หากไม่พอใจ ให้คลิกตัวเลือกขั้นสูง
  ค่าเริ่มต้น:
 5. ตรวจสอบว่าโดเมนของคุณส่งต่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ (โปรดดูยืนยันการส่งต่อโดเมน)

เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่อเว็บ Google Domains จะสร้างระเบียนสังเคราะห์การส่งต่อเว็บ หากคุณลบระเบียนนี้ การส่งต่อเว็บจะหยุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ระเบียนสังเคราะห์

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ...

ค่าการส่งต่อโดเมน

ตัวอย่างของค่าที่เป็นไปได้สำหรับการส่งต่อโดเมนแสดงไว้ที่นี่

 • โดเมนราก
  • example.com
  • https://example.com
  • http://example.com
 • โดเมนย่อย
  • www.example.com
  • https://support.example.com
  • http://info.example.com
 • โฟลเดอร์
  • www.example.com/marketing
  • https://www.example.com/products
  • http://www.example.com/services
 • หน้าเว็บ
  • www.example.com/welcome.html
  • https://www.example.com/login.aspx
  • http://www.example.com/page1.htm
 • ที่อยู่ IP
  • 123.123.123.123 (IPv4)
  • 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab (IPv6)
ประเภทการเปลี่ยนเส้นทาง

ประเภทการเปลี่ยนเส้นทางจะกำหนดวิธีที่เราเตอร์และเบราว์เซอร์จัดเก็บข้อมูลการส่งต่อเว็บของคุณ คุณสามารถเลือก

 • การเปลี่ยนเส้นทาง Temporary (HTTP 302) ทำให้คุณสามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่ส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว
  • โดยทั่วไปแล้ว เบราว์เซอร์จะไม่แคชการเปลี่ยนเส้นทาง 302
  • สามารถบังคับการค้นหาไปยังตารางเส้นทางหรือเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางได้ทุกครั้ง 
  • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการส่งต่อเว็บจะเผยแพร่อย่างรวดเร็วมาก
 • การเปลี่ยนเส้นทาง Permanent (HTTP 301) จะทำให้เบราว์เซอร์สามารถแคชที่อยู่ส่งต่อได้
  • ซึ่งอาจช่วยให้ที่อยู่วิเคราะห์ได้รวดเร็วมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเข้าชมจากเบราว์เซอร์เดียวกันหลังจากนั้น
  • การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลานานกว่าปกติในการเผยแพร่

HTTP 302 คือค่าเริ่มต้นสำหรับ Google Domains หากคุณไม่แน่ใจ ให้ใช้ 302

ประเภทการเปลี่ยนเส้นทางและการจัดอันดับการค้นหา

เมื่อมีการใช้ประเภทการเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้เป็นครั้งแรก การเปลี่ยนเส้นทาง 301 และ 302 จะมีผลต่อการจัดอันดับการค้นหาแตกต่างกัน ในตอนนี้ เครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่ รวมถึง Google จะไม่แยกความแตกต่างของประเภทการเปลี่ยนเส้นทาง 

การส่งต่อเส้นทาง

ส่งต่อเส้นทางที่อยู่หลังชื่อโดเมนไปยังเส้นทางเดียวกันกับที่อยู่ใหม่

 domain is to the left of the / path is to the right

เช่น หากกำลังส่งต่อ documentationexample.com ไปยัง example.com ดังนี้

 • เปิดการส่งต่อเส้นทาง: documentationexample.net/about.html เปลี่ยนเส้นทางไปยัง example.com/about.html 
 • ปิดการส่งต่อเส้นทาง: documentationexample.net/about.html เปลี่ยนเส้นทางไปยัง example.com

การส่งต่อเส้นทางจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น

ใช้การส่งต่อเส้นทางเมื่อโดเมนที่คุณเปลี่ยนเส้นทางไปมีโครงสร้างเดียวกันกับโดเมนปัจจุบันของคุณ

ยืนยันการส่งต่อโดเมน

เมื่อคุณได้ตั้งค่าการส่งต่อโดเมนแล้ว คุณต้องยืนยันว่าโดเมนของคุณจะถูกส่งต่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 1. เมื่อคุณได้ตั้งค่าการส่งต่อเว็บแล้ว แท็บเว็บไซต์ ควรแสดงรูปภาพเล็กๆ ของเว็บไซต์ปลายทาง 
 2. คลิกรูปภาพเพื่อเปิดไซต์ปลายทางในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ 
  หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล หากปลายทางของคุณไม่แสดงขึ้น ให้ตรวจสอบ URL แล้วลองอีกครั้ง 
คลิกเพื่อดูตัวอย่าง
Website tab showing Web forwarding configured
ดูระเบียน DNS การส่งต่อโดเมน

เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่อเว็บ Google Domains จะสร้างระเบียนสังเคราะห์ การส่งต่อโดเมน ที่มีค่าระเบียน A, AAA และ CNAME ที่จำเป็นทั้งหมด

ในการดูระเบียนการส่งต่อโดเมน ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ DNS และเลื่อนไปที่ระเบียนสังเคราะห์ 
 2. คลิกสัญลักษณ์ expand icon (>) ข้างระเบียนสังเคราะห์การส่งต่อโดเมนเพื่อดูรายละเอียด 
 3. บันทึกระเบียนทรัพยากร A, AAAA และ CNAME ภายในระเบียนสังเคราะห์ที่สร้างให้คุณ
คลิกเพื่อดูตัวอย่าง
Domain forward synthetic record
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร