העברה לאתר אחר

העברה לאתר אחר היא ניתוב מהדומיין שלך ומ-www.<your domain>‎ לכתובת אתר קיימת. 

כדי לבצע העברה מהדומיין שלך לאתר אחר:

 

 1. לחץ על שם הדומיין. לאחר מכן לחץ על הכרטיסייה אתר .
 2. גלול מטה ולחץ על העבר Web forward icon
 3. בתיבה העברה, הזן כתובת אתר או כתובת IP בשדה (ראה ערכי העברה של דומיין).
 4. אם אתה מרוצה מערכי ברירת המחדל, לחץ על הלחצן העבר. אחרת, לחץ על אפשרויות מתקדמות.
  ערכי ברירת המחדל:
  • הפניה מסוג ‎Temporary (HTTP 302)‎ מוגדרת כברירת מחדל. אפשר גם להשתמש בהפניה מסוג ‎Permanent (HTTP 301)‎. ראה סוג הפניה.
  • העברה לאותו נתיב כבויה כברירת מחדל. ראה העברה לאותו נתיב.
 5. ודא שהדומיין שלך מועבר למיקום הרצוי (ראה אימות העברת דומיין).

כשמגדירים העברה לאתר אחר, מערכת Google Domains יוצרת רשומה סינתטית מסוג העברה לאתר אחר. אם תמחק את הרשומה הזו, ההעברה לאתר אחר תופסק. למידע נוסף, ראה רשומות סינתטיות.

עזרה נוספת...

ערכי העברה של דומיין

לפניך דוגמאות לערכים אפשריים של העברת דומיין.

 • דומיינים המהווים בסיס
  • example.com
  • https://example.com
  • http://example.com
 • תת-דומיינים
  • www.example.com
  • https://support.example.com
  • http://info.example.com
 • תיקיות
  • www.example.com/marketing
  • https://www.example.com/products
  • http://www.example.com/services
 • דפי אינטרנט
  • www.example.com/welcome.html
  • https://www.example.com/login.aspx
  • http://www.example.com/page1.htm
 • כתובות IP
  • ‎123.123.123.123 (IPv4)
  • ‎2002:db80:1:2:3:4:567:89ab (IPv6)
סוג הפניה

סוג ההפניה קובע איך נתבים ודפדפנים יאחסנו את פרטי ההעברה מהדומיין שלך לאתר אחר. לפניך האפשרויות העומדות לרשותך.

 • הפניה מסוג Temporary (HTTP 302)‎ מאפשרת להפיץ במהירות שינויים בכתובת שממנה מתבצעת ההעברה.
  • בדרך כלל דפדפנים אינם שומרים במטמון הפניות מסוג 302.
  • הפניה מסוג 302 יכולה לכפות בדיקה בטבלת הניתוב או בשרת ה-DNS של ההפניה בכל פעם. 
  • שינויים שתבצע בהעברה מכתובות אינטרנט יופצו במהירות רבה.
 • הפניה מסוג ‎Permanent (HTTP 301)‎ מאפשרת לדפדפנים לשמור במטמון את הכתובת שממנה מתבצעת ההעברה.
  • כך הם יוכלו לפענח את הכתובת קצת יותר מהר בביקורים הבאים שיבוצעו מאותו דפדפן.
  • הפצת השינויים עשויה להימשך זמן רב יותר.

הפניה מסוג HTTP 302 היא ברירת המחדל ב-Google Domains. אם אינך בטוח, השתמש ב-302.

סוג הפניה והדירוג במנועי חיפוש

כשהפניות 301 ו-302 הוטמעו לראשונה, הייתה להן השפעה שונה על הדירוג במנועי חיפוש. כיום, רוב מנועי החיפוש, כולל Google, אינם מבחינים בין סוגי ההפניות. 

העברה לאותו נתיב

בהעברה לאותו נתיב מתבצעת העברה מהנתיב שאחרי שם הדומיין לאותו נתיב בכתובת החדשה.

 domain is to the left of the / path is to the right

לדוגמה, אם מתבצעת העברה מהכתובת documentationexample.com אל הכתובת example.com:

 • כאשר העברה לאותו נתיב מופעלת: תתבצע העברה מהכתובת example.documentationexample.net/about.html אל הכתובת example.com/about.html 
 • כאשר העברה לאותו נתיב כבויה: תתבצע העברה מהכתובת example.documentationexample.net/about.html אל הכתובת example.com

העברה לאותו נתיב כבויה כברירת מחדל.

השימוש בהעברה לאותו נתיב מומלץ כאשר הנתיב שאליו מתבצעת ההפניה זהה במבנהו לדומיין הנוכחי.

אימות העברת דומיין

לאחר שהגדרת העברת דומיין, חשוב לוודא שהדומיין מפנה אל המיקום הרצוי.

 1. אחרי שהגדרת העברה לאתר אחר, הכרטיסייה אתר אמורה להציג תמונה קטנה של אתר היעד. 
 2. לחץ על התמונה כדי לפתוח את אתר היעד בכרטיסיית דפדפן חדשה. 
  הערה: הפצת השינויים עשויה להימשך כמה דקות. אם היעד אינו מוצג, בדוק את כתובת האתר ונסה שוב. 
לחץ כדי להציג דוגמה
Website tab showing Web forwarding configured
הצגת רשומות ה-DNS של העברת הדומיין

כשמגדירים העברה לאתר אחר, מערכת Google Domains יוצרת רשומה סינתטית מסוג העברה לאתר אחר המכילה את כל הערכים הנחוצים של רשומות A‏, AAA ו-CNAME.

כדי להציג את הרשומה של העברת הדומיין:

 1. לחץ על הכרטיסייה DNS  וגלול מטה אל רשומות סינתטיות
 2. לחץ על הסמל expand icon (>) שלצד הרשומה הסינתטית העברת דומיין כדי להציג את הפרטים שלה. 
 3. שים לב לרשומות המשאבים A,‏ AAAA ו-CNAME שנוצרו עבורך בתוך הרשומה הסינתטית.
לחץ כדי להציג דוגמה
Domain forward synthetic record
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?