Ủy thác miền

ICANN yêu cầu tất cả các tổ chức đăng ký tên miền phải ủy thác thông tin liên hệ miền. Điều này đảm bảo rằng các quyết định dứt khoát sẽ được đưa ra về quyền sở hữu tên miền trong trường hợp xảy ra sự cố với tổ chức đăng ký tên miền.

Iron Mountain Incorporated là một công ty ủy thác của Google Domains. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của họ tại www.ironmountain.com.

Lưu ý: Thông tin liên hệ được ủy thác cho miền của bạn dựa trên cài đặt đăng ký riêng tư.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?