Escrow ng domain

Inaatasan ng ICANN ang lahat ng registrar ng domain na maglagay sa escrow ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa domain. Sa pamamagitan nito ay natitiyak na maaaring magsagawa ng mga tiyak na pagpapasya tungkol sa pagmamay-ari ng domain kung sakaling magkaroon ng problema sa registrar ng domain.

Ang Iron Mountain Incorporated ay ang ahente ng escrow para sa Google Domains. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang kanilang site sa www.ironmountain.com.

Tandaan: Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na naka-escrow para sa iyong domain ay batay sa iyong setting ng pribadong pagpaparehistro.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?