Mua miền

Bạn có thể mua miền thông qua Google Domains.

Bước 1: Kiểm tra xem miền có được cung cấp không

Quan trọng: Bạn chỉ có thể mua những miền được cung cấp.

 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Nhấp vào Mua miền mới.
 4. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một tên miền.
 5. Để biết miền đó có được cung cấp hay không, hãy xem các kết quả tìm kiếm. Những miền bạn có thể mua sẽ có dấu kiểm.
  • Để xem danh sách đầy đủ, bạn có thể chọn Tất cả đuôi miền.
  • Để thêm một miền vào danh sách yêu thích, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm vào danh sách Ưa thích Thêm vào danh sách ưa thích.
Xem lại hoặc chia sẻ các miền bạn yêu thích

Bạn có thể xem lại các miền mà mình đã lưu hoặc chia sẻ miền cho người khác.

 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Xem danh sách Ưa thích Ưa thích.
 2. Ở trên cùng bên phải danh sách Ưa thích của bạn, nhấp vào Chia sẻ.
 3. Nhập tên cho danh sách Ưa thích của bạn.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Sao chép đường liên kết.
 6. Chia sẻ đường liên kết đã sao chép qua email, tin nhắn văn bản hoặc bất kỳ dịch vụ liên lạc nào khác.

Để xem danh sách bạn đã chia sẻ với người khác, hãy nhấp vào Đã chia sẻ.

Để xoá một danh sách đã chia sẻ, bên cạnh danh sách đó, hãy nhấp vào Xoá sau đó Xoá.

Bước 2: Mua miền

 1. Bên cạnh miền bạn muốn mua, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm vào giỏ hàng .
  • Lặp lại bước này đối với những miền khác mà bạn muốn mua.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem giỏ hàng .
 3. Đối với mỗi miền, hãy chọn số năm đăng ký mà bạn muốn mua.
 4. Để nhập thêm thông tin theo yêu cầu của một số miền, chẳng hạn như .us và .ca, hãy nhấp vào Nhập thông tin.
 5. Chọn một chế độ quyền riêng tư. Tìm hiểu thêm về chế độ bảo vệ quyền riêng tư.
  • Không bắt buộc: Theo mặc định, các miền mà bạn mua sẽ tự động gia hạn mỗi năm và được tính phí thông qua phương thức thanh toán trong tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn không tự động gia hạn hoặc mua trước nhiều năm để tránh việc giá có thể tăng lên trong tương lai. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn gia hạn.
  • Không bắt buộc: Để thiết lập một địa chỉ email tuỳ chỉnh cho miền của bạn, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh mục "Google Workspace", sau đó nhập thông tin vào các hộp bên dưới mục "Tạo tài khoản quản trị viên đầu tiên".
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Thanh toán.
 7. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin liên hệ công khai của miền. Đây sẽ là thông tin liên hệ công khai cho miền của bạn trong cơ sở dữ liệu WHOIS.
 8. Chọn phương thức thanh toán.
 9. Nhấp vào Mua. Quá trình xử lý yêu cầu đăng ký có thể mất vài phút.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
93020
false
false