Mua miền

Đối với các quốc gia có cung cấp Google Domains, bạn có thể sử dụng Google Domains để mua miền. Theo mặc định, Google Domains cung cấp thời gian đăng ký kéo dài một năm và bật tính năng tự động gia hạn cho bạn (bước 6 bên dưới).

Cách mua miền

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để mua miền:

 1. Tìm kiếm miền có sẵn. Xác định miền bạn muốn mua.
 2. Nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng .
 3. Nhấp vào Xem giỏ hàng để xem lại giỏ hàng của bạn. Để xóa miền, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác Xóa cạnh tên miền đó.
 4. Một số miền (ví dụ: .US và .CA) yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Hãy nhấp vào Nhập thông tin để thực hiện việc này. 
 5. Chọn tùy chọn bảo mật
 6. Google Domains mặc định bật tính năng Tự động gia hạn. Bạn có thể chọn không tự động gia hạn (nếu muốn). 
  Tự động gia hạn sẽ giúp bạn duy trì sở hữu miền của mình vì tính năng này luôn nhớ thanh toán phí gia hạn. Khi bật tự động gia hạn, mỗi năm Google sẽ tự động tính phí vào phương thức thanh toán trên tài khoản của bạn khi gần đến thời gian miền của bạn hết hạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn gia hạn tại đây.
 7. Nhấp vào Thanh toán ở dưới cùng của giỏ hàng.
 8. Nhập hoặc chỉnh sửa Thông tin liên hệ cho miền. 
  Thông tin bạn nhập sẽ trở thành thông tin liên hệ công khai cho miền của bạn trong cơ sở dữ liệu WHOIS.
 9. Chọn phương thức thanh toán. 
 10. Nhấp vào Mua. Quá trình đăng ký của bạn có thể mất vài phút để xử lý.

Miền đặc biệt

Miền đặc biệt là miền mà chủ sở hữu miền hiện tại bán hoặc bán lại miền đó với mức giá đặc biệt. Có hai loại miền đặc biệt:

Miền đặc biệt của thị trường sau khi phát hành: Chủ sở hữu miền hiện tại bán lại miền đó với giá đặc biệt. Sau khi mua miền, bạn có thể thêm nhiều năm đăng ký và gia hạn theo mức giá thông thường cho miền cấp cao nhất (TLD) của miền đó (ví dụ: $12,00 mỗi năm đối với miền .com).

Miền đặc biệt: Sổ đăng ký cung cấp loại miền này với giá đặc biệt. Trong hầu hết các trường hợp, sổ đăng ký sẽ tính phí khác nhau đối với các hoạt động chuyển miền, thêm năm đăng ký, gia hạn và khôi phục dựa trên giá cơ bản cho phần cuối cùng của tên miền đó. Để sở hữu miền đặc biệt, sổ đăng ký có thể yêu cầu bạn phải thanh toán khoản phí một lần cao hơn. Google tự động cộng thêm chi phí này (nếu có) vào phí đăng ký của bạn. 

Miền .CA

Một người đăng ký miền có phần cuối cùng của tên miền là.CA phải tuân thủ các chính sách sau đây:

Cá nhân thuộc các nhóm sau đây có quyền sử dụng đăng ký riêng tư:
 • Thổ dân bản địa Canada (ABO)
 • Công dân Canada (CCT)
 • Đại diện theo pháp luật của công dân hoặc thường trú nhân Canada (LGR)
 • Thường trú nhân Canada (RES)

Miền .US

Áp dụng các hạn chế cho miền cấp cao nhất .US. Người đăng ký phải là:

 • Một thể nhân (i) là công dân Hoa Kỳ, (ii) là thường trú nhân tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thuộc địa hay lãnh thổ nào của Hoa Kỳ hoặc (iii) người có chính quán là Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thuộc địa nào của Hoa Kỳ,
 • Một thực thể hoặc tổ chức của Hoa Kỳ (i) được thành lập ở một trong năm mươi (50) tiểu bang của Hoa Kỳ, Quận Columbia hay bất kỳ thuộc địa hoặc lãnh thổ nào của Hoa Kỳ hoặc (ii) được tổ chức hay hình thành theo luật của một tiểu bang tại Hoa Kỳ, Quận Columbia hay bất kỳ thuộc địa hoặc lãnh thổ nào của Hoa Kỳ (bao gồm cả liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương hay một phân khu chính trị của Hoa Kỳ và các tổ chức phi thương mại có trụ sở tại Hoa Kỳ) hoặc
 • Một thực thể hoặc tổ chức nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ thuộc địa hay lãnh thổ nào của Hoa Kỳ với mục đích thiện chí.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.neustar.us/.

Đăng ký riêng tư không được cung cấp cho miền .US.

Miền .FR

Miền .FR yêu cầu người đăng ký phải cư trú tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu. Bạn có thể truy cập vào trang European Union: Countries (Liên minh châu Âu: Các quốc gia) để xem danh sách các nước thành viên.

Miền .JP

Tổ chức Japan Registry Services (Dịch vụ đăng ký Nhật Bản) yêu cầu các công ty hoặc cá nhân đăng ký miền .JP phải có địa chỉ gửi thư cố định tại Nhật Bản. Nếu bạn không có địa chỉ này, thì GMO JP Registration Service thuộc GMO Internet, Inc. (tổ chức đăng ký miền có trong bản ghi) sẽ cung cấp địa chỉ ủy thác tại Nhật Bản cho đăng ký của bạn và bạn sẽ có thể đăng ký miền.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?