Bumili ng domain

Upang bumili ng domain, gawin ang sumusunod:

Tandaan: Upang malaman kung available ang Google Domains sa iyong bansa, tingnan ang availability ng Google Domains.

Hakbang 1: Maghanap ng domain

 1. Kung hindi mo makita ang box para sa paghahanap, i-click ang Maghanap ng Mga Domain sa kaliwa.
 2. Maglagay ng domain name sa box para sa paghahanap sa itaas ng page. Maglagay ng domain name na may extension (tulad ng example.com) o ilagay lang ang domain name (tulad ng example) at hayaan ang Google Domains na ipakita sa iyo ang lahat ng available na variation.
 3. Suriin ang mga resulta ng paghahanap upang malaman kung available ang domain.
 4. Pinuhin ang iyong paghahanap, kung kinakailangan. Awtomatikong hinahanap ng Google Domains ang iyong domain kasama ng ilang sikat na extension (Mga Pinakamataas na Antas ng Domain o Top-Level Domain).
  • Maaari kang magdagdag ng higit pang extension sa pamamagitan ng pag-click sa Magdagdag ng extension sa kanan. Tingnan ang kumpletong listahan ng mga available na domain at presyo ng mga ito dito.
  • Maaari mong makita ang lahat ng posibleng domain ending para sa iyong string ng paghahanap sa pamamagitan ng pag-click sa Lahat ng Ending.
  • Ipinapakita ang mga nauugnay na domain name sa ibaba ng mga pangunahing resulta ng paghahanap.

Hakbang 2: Pumili ng domain

 1. Pumili ng domain sa pamamagitan ng pag-click ng button na Idagdag sa cart upang idagdag ang domain sa iyong shopping cart.
 2. Pumili ng mga karagdagang domain, o i-click ang button na Tingnan ang cart upang suriin ang iyong shopping cart.

Hakbang 3: Bilhin ang domain

 1. Kung ayos na ang iyong cart, i-click ang button na Magpatuloy sa pag-checkout.
 2. Sa pop up na Kumpirmahin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan:
  • Ilagay o kumpirmahin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

   Gagamitin ang impormasyon na ito para sa pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong domain sa database ng WHOIS. Tingnan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga tagubilin sa pagbabago ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan pagkatapos mong bilhin ang iyong domain.

   Tandaan: Ang e-mail address lang kung saan ka naka-log in sa Google Domains ang magkakaroon ng access sa iyong Google Domains account. Kapag naglagay ng ibang pangalan o email address sa screen ng Impormasyon sa pakikipag-ugnayan, hindi ka nabibigyan ang address na iyon ng access sa iyong Google Domains account.

  • Pumili ng opsyon sa privacy.
  • Piliin na tumanggap ng mga email (opsyonal).
  • I-click ang button na Magpatuloy.
 3. Sa iyong window ng pagbabayad sa Google account:
  • Suriin ang iyong binili.
  • Kung ayos ang lahat, i-click ang button na Bilhin.
  Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Bumili gamit ang Google Pay.

Higit pang tulong ...

Tungkol sa pagbili ng mga domain

Kapag "bumili" ka ng domain, aktwal mong ipinaparehistro ang domain sa loob ng isang yugto ng panahon mula 1 hanggang 10 taon at binabayaran mo ang mga nauugnay na bayarin sa pagpaparehistro. Mananatili sa iyo ang mga karapatan para sa tagal na panahon ng pagpaparehistro. Dahil magagawa mong i-renew ang pagpaparehistro ng isang domain sa loob ng di tiyak na tagal ng panahon, madalas na tinutukoy ang registrant ng domain bilang "may-ari" ng domain.

Kung hindi ka tiyak kung ilang taon gusto mong panatilihin ang domain, piliin ang 1 taon upang makuha ang domain; at maaari kang magdagdag ng higit pang taon ng pagpaparehistro sa ibang pagkakataon. Mayroon ka ring opsyon na awtomatikong i-renew ng Google Domains ang iyong pagpaparehistro ng domain kada taon.

Paggamit ng mga hindi ascii na character

Maaari kang gumamit ng mga hindi ascii na character kapag naghahanap ng mga domain. Sumusuporta ang Google Domains sa dalawang magkaibang pamamaraan ng paglalagay ng mga hindi ascii na character:

 • Direktang i-paste ang mga character sa search bar, tulad ng グーグル.
 • Ilagay ang punycode na representasyon ng mga character, tulad ng xn--qcka1pmc.

Sumusuporta ang iba't ibang domain ending (TLD) sa iba't ibang hanay ng mga hindi ascii na character. Ang Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ay may listahan ng mga hanay ng character na sinusuportahan ng bawat extension ng domain.

Mga Resulta

Kung hindi sinusuportahan ng domain ending ang mga hinahanap mong character, ang sasabihin ng mga resulta ay Hindi sinusuportahan ang mga espesyal na character para sa extension ng domain na ito o Hindi ito isang domain name.

Mga premium na domain

Ang mga premium na domain ay mga domain na iniaalok para sa pagbebenta o muling pagbebenta sa premium na presyo. May dalawang uri ng premium na domain:

 • Mga aftermarket na premium na domain - Ang mga domain na ito ay iniaalok para sa muling pagbebenta ng mga may-ari sa premium na presyo. Kapag binili mo ito, maaari kang magdagdag ng maraming taon ng pagpaparehistro at mag-renew sa regular na presyo para sa TLD ng domain (halimbawa, $12.00 kada taon para sa isang .com).
 • Mga premium na domain sa registry - Ito ang mga domain na iniaalok ng registry para sa premium na presyo. Sa karamihan ng mga kaso, ang paglipat, karagdagang taon ng pagpaparehistro, pag-renew, at pag-restore ay binabago sa ibang presyo mula sa batayang presyo para sa TLD—karaniwang pareho sa paunang premium na presyo.

Upang makakuha ng premium na domain, maaaring kailanganin mong magbayad ng premium, isahang beses na halagang tinutukoy registrant. Ang halagang ito ay idaragdag sa bayarin sa pagpaparehistro sa Google Domains.

Tandaan din na ang panahon ng pagproseso ay maaaring mangailangan ng karagdagang panahon, mula sa ilang minuto hanggang sa ilang araw dahil, hindi katulad ng pagbili ng normal na domain, ang isang premium na domain ay dapat ilipat mula sa kasalukuyang registrant patungo sa iyo.

Mga .CA domain

May mga nalalapat na paghihigpit sa mga .CA na pinakamataas na antas ng domain. Kapag nagparehistro ka ng .CA domain, hihingan ka ng karagdagang impormasyon upang malaman kung natutugunan mo ang mga paghihigpit na ito:

 • Nasa Canada ka dapat upang makabili ng mga .CA domain. Ang mga detalye ng Mga Patakaran, Panuntunan, at Pamamaraan ng CIRA ay available sa:
 • Bilang default, naka-on ang pribadong pagpaparehistro (privacy ng WHOIS) para sa mga indibidwal na nagpaparehistro ng mga .CA domain. Hindi maaaring gumamit ng pribadong pagpaparehistro ang mga korporasyon, ahensya ng pamahalaan, at iba pang hindi indibidwal. Ang mga sumusunod na katayuan lang ang itinuturing na indibidwal para sa mga layunin ng pribadong pagpaparehistro:
  • Mga Aborigine na katutubo ng Canada (Aboriginal Peoples, ABO)
  • Mamamayan ng Canada (Canadian citizen, CCT)
  • Legal na Kinatawan ng Mamamayan ng Canada o Permanenteng Residente (Legal Representative, LGR)
  • Permanenteng Residente ng Canada (Permanent Resident, RES)
Mga .US domain

May mga nalalapat na paghihigpit sa .US na pinakamataas na antas ng domain. Ang isang registrant ay dapat:

 1. Isang tao (i) na mamamayan ng United States, (ii) isang permanenteng residente ng United States of America o ng alinman sa pagmamay-ari o teritoryo nito, o (iii) ang pangunahing lugar ng paninirahan ay sa United States of America o sa alinman sa pagmamay-ari nito,
 2. Isang entity o organisasyon sa United States na (i) naka-incorporate sa isa sa limampung (50) estado ng U.S., District of Columbia, o alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo ng United States, o (ii) organisado o kung hindi naman ay napapailalim sa konstitusyon ng estado ng United States of America, District of Columbia o alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo nito (kabilang ang pederal, pang-estado o lokal na pamahalaan ng United States o isang pulitikal na subdibisyon nito, at mga hindi komersyal na organisasyong nasa United States) o
 3. Isang mula sa ibang bansa na entity o organization na may patunay na presensya sa America o sa alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo nito.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang www.neustar.us/. Kapag bumili ka ng .US domain, kinakailangan mong sagutin ang mga tanong na ipinapakita sa ibaba:

 • Ano ang pinakaangkop na paglalarawan para sa iyo?
 • Para saan mo ginagamit ang iyong .US domain?

  Tandaan: Hindi available ang pribadong pagpaparehistro para sa mga .US domain. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Pribadong pagpaparehistro.

Mga resulta ng paghahanap

Magiging iba't iba ang mga resulta ng paghahanap depende sa ilalagay mong domain name.

 • Available

  Kung available ang domain, ililista ng Google Domains ang domain kasama ng mga available na pinakamataas na antas ng domains. Halimbawa, example.com, example.net, example.org.

 • Hindi Available

  Kung hindi available ang domain, magpapakita ang Google Domains ng listahan ng mga available na domain name na katulad ng mga inilagay mong domain

 • Mayroon Nang May-ari

  Kung pagmamay-ari mo na ang domain, magpapakita ang Google Domains ng listahan ng mga available na domain name na katulad ng domain na pagmamay-ari mo.

 • Maraming Termino para sa Paghahanap

  Kung maglalagay ka ng maraming termino para sa paghahanap (halimbawa, "cats and dogs"), magpapakita ang Google Domains ng listahan ng mga available na domain name na gumagamit ng isa o higit pa sa mga termino (halimbawa, "catsanddogs").

 • Mga Di-wastong Character

  Kung maglalagay ka ng termino para sa paghahanap na may mga di-wastong character (halimbawa, "cats! & dogs!," aalisin ng Google Domains ang mga di-wastong character at magpapakita ito ng listahan ng mga available na domain name batay sa mga natitira at wastong character ("catsdogs"). Kabilang sa mga wastong character ang mga titik ng ASCII na 'a' hanggang 'z' (case insensitive), ang mga digit na '0' hanggang '9,' at ang hyphen '-.'

 

Susunod na hakbang

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?