Bumili ng domain

Para sa mga bansa kung saan available ang Google Domains, magagamit mo ang Google Domains para bumili ng domain. Bilang default, magbibigay ang Google Domains ng isang taong panahon ng pagpaparehistro at io-opt in ka nito sa auto-renew (hakbang 6 sa ibaba).

Paano bumili ng domain

Sundin ang mga tagubiling ito para makabili ng domain:

 1. Maghanap ng available na domain. Tukuyin kung alin ang gusto mong bilhin.
 2. I-click ang Idagdag sa cart .
 3. Para suriin ang iyong cart, i-click ang Tingnan ang cart. Para mag-alis ng domain, i-click ang basurahan I-delete sa tabi ng pangalan.
 4. Hihingin sa iyo ng ilang domain (hal. .US at .CA) na magbigay ng karagdagang impormasyon. I-click ang Ilagay ang impormasyon para gawin ito. 
 5. Pumili ng opsyon sa privacy
 6. Bilang default, io-opt in ka ng Google Domains sa Auto-renew. Maaari mong piliing mag-opt out kung gustuhin mo. 
  Nakakatulong sa iyo ang auto-renew na mapanatili ang pagmamay-ari sa iyong domain sa pamamagitan ng hindi pagpalya sa pagbabayad. Kapag naka-on ang auto-renew, awtomatikong sisingilin ng Google ang paraan ng pagbabayad sa iyong account bawat taon sa panahong mag-e-expire na ang domain mo. Matuto pa tungkol sa mga opsyon sa pag-renew.
 7. I-click ang Mag-checkout sa ibaba ng iyong cart.
 8. Ilagay o i-edit ang Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa domain. 
  Ang ilalagay mong impormasyon ang magiging pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong domain sa database ng WHOIS.
 9. Piliin ang iyong paraan ng pagbabayad. 
 10. I-click ang Bilhin. Maaaring abutin nang ilang minuto ang pagproseso ng iyong pagpaparehistro.

Premium na domain

Ang premium na domain ay isang domain na inaalok ng kasalukuyang may-ari para sa pagbebenta o muling pagbebenta sa premium na presyo. May 2 uri ng premium na domain:

Aftermarket na domain: Inaalok ito ng kasalukuyang may-ari ng domain para sa muling pagbebenta sa premium na presyo. Kapag binili mo ang domain, maaari kang magdagdag ng maraming taon ng pagpaparehistro at mag-renew sa regular na presyo para sa pinakamataas na antas ng domain (top-level domain o TLD) ng domain (halimbawa, $12.00 bawat taon para sa isang .com).

Premium na domain: Inaalok ng registry ang domain para sa premium na presyo. Sa karamihan ng kaso, naniningil ang registry ng ibang bayad para sa mga paglipat, mga karagdagang taon ng pagpaparehistro, pag-renew, at pag-restore mula sa batayang presyo para sa ending ng domain na iyon. Para makakuha ng premium na domain, maaaring kailanganin mong magbayad sa nagparehistro ng mas mataas na isahang beses na halaga. Awtomatikong idaragdag ng Google ang halagang ito sa iyong bayarin sa pagpaparehistro, kung naaangkop. 

.CA domain

Ang isang taong nagpaparehistro ng domain na nagtatapos sa .CA ay dapat sumunod sa mga patakarang ito:

 • Dapat ay nasa Canada. Basahin ang mga patakaran, panuntunan, at pamamaraan ng CIRA para sa mga detalye.
 • Gumamit ng pampublikong pagpaparehistro ng WHOIS para sa mga korporasyon, ahensya ng pamahalaan, at iba pang hindi indibidwal na organisasyon.
Ang mga indibidwal sa mga sumusunod na kategorya ay may opsyong gamitin ang pribadong pagpaparehistro:
 • Mga Aborigine na katutubo ng Canada (ABO)
 • Mamamayan ng Canada (CCT)
 • Legal na kinatawan ng Mamamayan ng Canada o Permanenteng Residente (LGR)
 • Permanenteng Residente ng Canada (RES)

.US domain

May mga nalalapat na paghihigpit sa .US na pinakamataas na antas ng domain. Ang isang nagparehistro ay dapat:

 • Isang tao (i) na mamamayan ng United States, (ii) isang permanenteng residente ng United States of America o ng alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo nito, o (iii) ang pangunahing lugar ng paninirahan ay sa United States of America o sa alinman sa mga pagmamay-ari nito,
 • Isang entity o organisasyon sa United States na (i) nasa isa sa limampung (50) estado ng U.S., District of Columbia, o alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo ng United States, o (ii) organisado o kung hindi naman ay binuo sa ilalim ng mga batas ng estado ng United States of America, District of Columbia, o alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo nito (kabilang ang pederal, pang-estado, o lokal na pamahalaan ng United States o isang pulitikal na subdibisyon nito, at mga hindi komersyal na organisasyong nasa United States), o
 • Isang entity o organisasyon mula sa ibang bansa na may patunay na presensya sa United States of America o sa alinman sa mga pagmamay-ari o teritoryo nito.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang www.neustar.us/.

Hindi available ang pribadong pagpaparehistro para sa .US domain.

.FR domain

Kailangan sa mga .FR domain na nakatira ka sa isang miyembrong bansa ng European Union. Tingnan ang European Union: Mga Bansa para sa listahan ng mga miyembrong bansa.

.JP domain

Kinakailangan ng Japan Registry Services na may permanenteng postal address sa Japan ang mga kumpanya o indibidwal na nagpaparehistro ng mga .JP domain. Kung wala ka nito, magbibigay ang GMO JP Registration Service, GMO Internet, Inc. (ang registrar ng talaan) ng trustee na address sa Japan para sa iyong pagpaparehistro, at maipaparehistro mo na ang domain.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?